ก.พ. 13

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

แผนผังการจัดวางแผงโครงงานคณิตศาสตร์

ก.พ. 12

เส้นทางขาเข้า-ขาออก อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ ระบบขนถ่ายสินค้า‏

รายละเอียด คลิก

ก.พ. 12

IMPACT นำส่งข้อมูลที่พักใกล้เคียง‏

รายชื่อที่พักในพื้นที่ใกล้เคียง IMPACT คลิก
รายชื่อโรงแรม คลิก
บ้านพักในโครงการ The Connect คลิก
ที่พัก มสธ คลิก

ก.พ. 12

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว

ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันคิดเลขเร็วทุกคน ทุกระดับ และครูผู้ฝึกสอนทุกระดับรายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ได้ที่โซนการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ตั้งแต่เวลา15.00 น.โดยพร้อมเพรียงกัน

ก.พ. 12

ระบียบการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ ระดับชาติ (เพิ่มเติม)

รายละเอียด  คลิก

ก.พ. 12

หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์

หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์

วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

”  งามศาสตร์  งานศิลป์  ศิลปินเด็กไทย  ”

( ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย )

ก.พ. 12

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ขนาดบูธและโต๊ะแสดงโครงงาน (ใหม่)

ขนาดบูธ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง = 2.40 x 2.40 x 2.40 เมตร
ขนาดโต๊ะ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง = 0.75 x 1.80 x 0.90 เมตร

ก.พ. 12

กำหนดการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

กำหนดการแข่งขันคิดเลขเร็ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๓ เมืองทองธานี จ. นนทบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………….

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนรายงานตัว หน้าห้องแข่งขัน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
กรรมการชี้แจงระเบียบการแข่งขัน
(ให้เฉพาะผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าเท่านั้น)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับประถมศึกษา ห้องจูปิเตอร์ ๘
ระดับมัธยมศึกษา ห้องจูปิเตอร์ ๙
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนรายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ณ ห้องแข่งขัน
(ต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น จะไม่มีการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์)
๑๗.๐๐ น. พิธีมอบเหรียญรางวัล
ณ เวทีกลางโซนการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
(เฉพาะนักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
และครูผู้ฝึกสอนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

ก.พ. 12

หัวข้อในการประกวดสุนทรพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวข้อในการประกวดสุนทรพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย 

 ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

หัวข้อ ” งามศาสตร์  งานศิลป์  ศิลปินเด็กไทย”

ก.พ. 11

เชิญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมงานพิธีเปิด

หนังสือราชการ คลิก
กำหนดการพิธีเปิด  คลิก

ก.พ. 11

การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมคิดเลขเร็ว

กรณีที่มีการเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมคิดเลขเร็ว ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนตัวตามหลักเกณฑ์ด้วยค่ะ

ก.พ. 10

บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน

บัตรประจำตัวที่ไม่มีรูปถ่าย
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ รูปติดบัตรประจำตัวทำได้ 2 วิธี เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. Login เข้าสู่ระบบโรงเรียน แล้วแทรกรูปถ่ายในระบบ  แล้ว พิมพ์บัตรประจำตัว
หรือ 2. บัตรประจำตัวไม่มีรูปถ่ายให้นำรูปถ่าย มาปิดทับในตำแหน่งตามรูป

บัตรนี้จะใช้ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และเข้า-ออก อาคาร    ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ก.พ. 10

การแข่งโครงงานคณิตศาสตร์

รายละเอียดบูธแสดงโครงงานคณิตศาสตร์

 

 

ก.พ. 07

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ การประกวดขับขานประสานเสียง

การประกวดขับขานประสานเสียง เปลี่ยนแปลงการแข่งขันเป็นโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต คูคต ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ‎ พิกัด 13.953601,100.619956
ผู้ประสานงาน อ.สุชาดา พลสูงเนิน  โทร 0863446902 

กิจกรรมของ สพป.
1.การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
2.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา

กิจกรรม สพม.
1.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
2.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา

ก.พ. 07

จองที่พักในโรงเรียน

ข้อมูลที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

คลิกที่นี่

ก.พ. 06

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ก.พ. 05

กำหนดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด…กำหนดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

 

ก.พ. 04

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ก.พ. 04

กำหนดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ก.พ. 04

กำหนดการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ถนนติวานนท์ ซอย 32 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการ GSP

ก.พ. 04

กำหนดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ก.พ. 03

การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าวสารการแข่งขันคลิกที่นี่  ติดต่อสอบถาม ได้บนเว็บบอร์ด

ม.ค. 31

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าวสารการแข่งขันคลิกที่นี่  ติดต่อสอบถาม ได้บนเว็บบอร์ด

 

ข้อกำหนด / คุณสมบัติผู้เข้าประกวดแข่งขันหุ่นยนต์
1. การประกวดหรือแข่งขันเป็นทีมแต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คน (ยกเว้นการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม นักเรียนไม่เกิน 4 คน) และครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน
2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา
3. วิธีการและขั้นตอนการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามกติกาที่สพฐ. กำหนด
4. ผู้เข้าประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
5. ห้ามมิให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน หากสมาชิกในทีมคนใด ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ให้สมาชิกเท่าที่เหลืออยู่แข่งขันได้

ม.ค. 31

กำหนดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ผู้ประสานงาน

อ. อรอร  ฤทธิ์กลาง

081 – 4580899

ม.ค. 31

กำหนดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

กำหนดการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ อาคารชาแลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา15.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนสามารถเข้าจัดแสดงโครงงาน
คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมรับการประเมิน ณ อาคารชาแลนเจอร์ 1-3
(ขนาดพื้นที่บูธเป็นไปตามประกาศ)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา08.30 – 09.00 น. รายงานตัวเข้าประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ณ บริเวณหน้าเวที
(จะแจ้งจุดที่ตั้งบูธภายหลัง)
เวลา09.00 – 17.00 น. แข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 13.00 น. ประกาศผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ณ บริเวณหน้าเวที อาคารชาแลนเจอร์ 1 – 3
*************************************
หมายเหตุ ขอให้ทุกโรงเรียนจัดแสดงโครงงานถึง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 14.00 น.

ม.ค. 31

ตารางการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา yc

แจ้งกำหนดการเบื้องต้น จะมีการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนขยายโอกาส วันที่ ๑๘ กพ. สังกัดสพป.
โรงเรียนสังกัดสพม.ระดับ ม.๑-๓ วันที่ ๑๙ กพ. ระดับม.๔-๖ วันที่ ๒๐ กพ. สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดต่ออ.เปรมวดี ๐๘๕๒๒๖๘๗๗๗

ม.ค. 31

ตารางการแข่งขันคิดเลขเร็วทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

แข่งขันวันอังคารที่ 18 กพ. 57 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.00 – 8.30น. ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน 8.30 – 9.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. ประกาศผลการแข่งขันผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์เท่านั้น ลงทะเบียนและรับเหรียญรางวัล หน้าห้องแข่งขัน เวลา 16.00 -17.00 น.

ม.ค. 30

รายละเอียดของการแข่งขันคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบและปฏิบัติ

รายละเอียดของการแข่งขันคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบและปฏิบัติ

1.แผนที่การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียน [ คลิกที่นี่ ]

2.ตารางรายละเอียดกิจกรรมการประกวดแข่งขันฯ [คลิกที่นี่ ]

3.ใบรายงานตัวแบบรวมทุกกิจกรรม ทุกจุดแข่งขัน (กรอกและจัดส่งล่วงหน้า) [ คลิกที่นี่ ]

ม.ค. 30

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

เรียน โรงเรียนที่ส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าประกวด งานศิลป
หัตถกรรม ครั้งที่ 63

ขอให้ทุกโรงเรียนส่ง บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์ที่ส่งเข้าปรปะกวด ตามแบบฟอร์มที่แบนมาที่ E-mail : Lukkai2554@gmail.com

บทคัดย่อ

 

ม.ค. 30

ติดต่อผู้ประสานงาน/แนวทางรับเกียรติบัตร

ติดต่อผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม  คลิกที่นี่

แนวทางรับเกียรติบัตร

1. ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม สพฐ.จะจัดส่งเกียรติบัตรซึ่งลงนามโดยเลขาธิการ กพฐ.
ไปให้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
2. เกียรติบัตรรางวัลอื่น ๆ สามารถรับได้ ณ จุดแข่งขัน หรือพิมพ์ได้ในระบบ ทั้งนี้ สพฐ. จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งให้ภายหลัง

ม.ค. 29

การประกวดโครงการคณิตศาสตร์

เรียน โรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้าประกวดในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63
ขอให้โรงเรียนจำทำโครงงานจำนวน 5 ชุด และส่งมาที่
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม 10300

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 (เอกสารต้องถึง สพฐใ เป็นวันสุดท้าย)

ผู้ประสานงาน 084-3591490

ม.ค. 21

ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพยนตร์สั้น

 

การประกวดหนังสั้น
ระยะเวลาการส่ง สามารถส่งด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ ถึง สพฐ.  ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  ส่งตามที่อยู่ดังนี้
ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ.1 ชั้น1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รายละเอียดด้านล่าง
กำหนดการประกวดหนังสั้น
http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2014/01/0001.pdf
เกณฑ์ประกวดภาพยนตร์สั้น(ระดับชาติ)
http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2014/01/0002.pdf

ม.ค. 20

แนวทางการ แก้ไข/เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

คำชี้แจง
1.การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะบางตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งไม่ต้องแนบเอกสาร
2.การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่ โดย นำเอกสารฉบับจริง มายื่นให้กับคณะกรรมการ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. โรงเรียนสามารถ  แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับชาติ ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ของโรงเรียน ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว


ดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่

ม.ค. 20

กำหนด Obec Awards ระดับชาติ

กำหนด Obec Awards ระดับชาติ  ดังนี้
วันที่ 20-22 มกราคม 2557  ผู้เข้าประกวดตรวจสอบรายชื่อ คลิกด้านล่าง

http://awards.sillapa.net/obec-nation63

วันที่ 20-22 มกราคม 2557   แก้ไขชื่อ-สกุล ที่ผิด โดยส่งหนังราชการมายัง email: sornorkrit@gmail.com
วันที่ 23-31 มกราคม 2557  กำหนดตารางการประกวด (สถานที่จัดการประกวดที่เมืองทองธานี)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  จัดการประกวด ObecAwards ระดับชาติ

 

ม.ค. 20

กำหนด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

กำหนด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ดังนี้
วันที่ 20-26 มกราคม 2557  โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

สพป. http://art63.sillapa.net/sp-nation
สพม. http://art63.sillapa.net/sm-nation

วันที่ 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 57  โรงเรียนแก้ไข/เปลียนตัว  นักเรียนทุกคนทีเข้าแข่งขันจะต้องมีรูปภาพ (ใช้รหัสเดิม)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

สำหรับ ตารางการแข่งขัน จะประกาศ วันที่ 27 มกราคม 255 เป็นต้นไป
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม <http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2014/01/skill.pdf>คลิกที่นี่ หรือที่เมนูขวามือ

ม.ค. 02

ข้อตกลงเพิ่มเติมในการแข่งขันคิดเลขเร็ว

ข้อตกลงเพิ่มเติมในการแข่งขันคิดเลขเร็วในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 63

 ไม่อนุญาตให้ใช้มัลติแฟกทอเรียล

  รายละเอียด  คลิกที่นี่

ธ.ค. 17

กำหนดวัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
กำหนดจัดงานวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พ.ย. 07

เกณฑ์การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคและระดับประเทศ

ดาวน์โหลด

เกณฑ์การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคและระดับประเทศ

ต.ค. 28

กำหนดการลงทะเบียนระดับภาค

กำหนดการลงทะเบียนระดับภาค ดังนี้
ภาคใต้ [คลิกดูรายละเอียด]
1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 15-24 ตุลาคม 2556
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 1-5 พฤศจิกายน 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 6-9 พฤศจิกายน 2556
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 10 พฤศจิกายน 2556
5.แข่งขันวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2556
ภาคเหนือ
1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ถึง 15 พฤศจิกายน 2556
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 21 – 27 พฤศจิกายน 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธันวาคม 2556
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1 – 15 ธันวาคม 2556
5.แข่งขันวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค – 1 ธันวาคม 2556
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 2-6 ธันวาคม 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 7-10 ธันวาคม 2556
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 12 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
5.แข่งขันวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2556

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [คลิกดูรายละเอียด]

1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค – 5 พฤศจิกายน 2556
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 6-12 พฤศจิกายน 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 13-15 พฤศจิกายน 2556
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
5.แข่งขันวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2556

ต.ค. 23

ลงทะเบียนตัวแทน Obec Awards ระดับเขตพื้นที่ ประกวดในระดับภาค

ทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ลงทะเบียนตัวแทนที่ได้รับคัดเลือก Obec Awards ให้กับ บุคลาการของโรงเรียนและสำนักงาน ในเขตพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ เว็บ

ต.ค. 10

หนังสือมารยาทไทย

หนังสือมารยาทไทย ใช้ประกอบในการแข่งขันกิจกรรม ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม Download ได้ที่นี่ คลิก

ต.ค. 07

ชี้แจงการโอนข้อมูลจากเว็บระดับเขต เข้าเว็บระดับภาค

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
“(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ” แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
“(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค” แล้วคลิกที่ “แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล”

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น “โอนข้อมูลแล้ว”

เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

ส.ค. 15

ประกาศผลโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556

 

รายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th

ส.ค. 09

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ จาก สพฐ.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด   โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.การจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 คลิกได้ที่นี่
2. กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕  คลิกได้ที่นี่

ส.ค. 06

ชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ได้กำหนดชื่อดังนี้

สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
Good Thinkers, Good Morality, Ensuring Greatness

Older posts «

» Newer posts