ธ.ค. 24

การแข่งขันภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระสังคมฯ

ด่วนที่สุด..

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันภาพยนตร์สั้น  กลุ่มสาระสังคมฯ               งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  64  ปีการศึกษา  2557  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น  ระหว่างวันที่  6-9  มกราคม  2558  ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพ และกรุณาประสาน คุณรุณฤดี เลาหะพันธ์  โทร. 081-383-1889 “

ธ.ค. 03

คำอธิบายทำความเข้าใจรายละเอียดในกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลด คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ระดับภาค

พ.ย. 25

การส่งทีมการประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับภาค

หนังราชการการ การดำเนินงานของเขตพื้นที่ สพป. เรื่องการส่งทีมเข้าประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓
สามารถDowload หนังสือได้ที่นี่-> 
คลิกที่นี่ 

ต.ค. 30

สื่อประกอบการศึกษา วิชาประวัติศาสตร์

ละครประวัติศาสตร์โรงเรียนขามแก่นนคร

ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์

 

ต.ค. 27

ตอบข้อหารือการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ส.ค. 04

เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย

ก.ค. 24

รายละเอียด การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีไม่มีการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค

ดำเนินการโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go.th หรือ รายละเอียดตามลิงค์ ดังกล่าวข้างต้น

(ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557)

กลุ่มโครงการพิเศษ

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. 0 2288 5895

E-mail : thaiobecrobot@gmail.com

ก.ค. 23

Download ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน

ดาวน์โหลด ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน

 

ก.ค. 19

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย………..
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไขแอโรบิก….
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 25 กันยายน 2557  [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การแข่งขัน ASEAN QUIZ..
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไข หน้าที่ 5 (ตัวหนังสือสีแดง สพป.) ..
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]

 

ก.ค. 17

ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น

- แบ่งระดับการแข่งขันเป็น
1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียด คลิกที่นี่

ก.ค. 11

ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS

ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS 2556 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม อะเดรียติก พาเลส กทม.

รายชื่อดังแนบ

ก.ค. 02

แจ้งการอบรม admin ของเขตพื้นที่

ทาง สพฐ. จัดอบรม administrator ของทั้ง 4 ภาค ไปแล้วนั้น ทางเจ้าภาพแต่ละภาค จะดำเนินการอบรมให้กับ admin ของเขตพื้นที่ ดังนี้
1 ภาคเหนือ อบรมวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2557

มิ.ย. 29

การประชุม Administrator สพฐ.โปรแกรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64

การอบรมเชิงปฎิบัติการ Administrator วิทยากรหลักของ สพฐ. การใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 นี้ โดยมี admin ของทั้ง 4 ภาค มาทบทวนการใช้โปรแกรมและเตรียมการใช้โปรแกรมของเขตพื้นที่ เพื่อเป็นวิทยากรหลักของ สพฐ. ในการอบรม Admin เขตพื้นที่ของแต่ละภาคในเดือนกรกฎาคมนี้
ระดับภาคจะแข่งขัน

ภาคใต้   จังหวัด กระบี่     วันที่ 10–12 ธันวาคม 2557
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัด สกลนคร  11–13 ธ.ค.57
ภาคเหนือ   จังหวัด  แพร่      วันที่ 17 -19 ธันวาคม 2557
ภาคกลางและภาคตะวันออก   จังหวัด นนทบุรี   17–19 ธ.ค.57

มิ.ย. 21

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

 

คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด
เรียน ผู้อำนวยการ สพท.
คำสั่ง
ตารางการประชุม
บัญชีจัดสรร

มี.ค. 17

จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม
ไปให้กับเขตพื้นที่ต้นสังกัดของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557

- สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน -

ก.พ. 20

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 ก.พ.57

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 ก.พ.57  คลิกที่นี่

ก.พ. 20

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 19 ก.พ.57

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 19 ก.พ.57 คลิกที่นี่

ก.พ. 20

ภาพกิจกกรรมภายในงานวันที 18 ก.พ.57

ภาพกิจกกรรมภายในงานวันที 18 ก.พ.57  คลิกที่นี่

ก.พ. 17

ลำดับการประกวดขับขานประสานเสียงระดับประเทศ ครั้งที่ 63

ลำดับการประกวดขับขานประสานเสียงระดับประเทศ ครั้งที่ 63
>>คลิกเพื่อดาวน์โหลด<<
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sangkeet.ac.th

ก.พ. 17

ประกาศ ด่วน! ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันขับขานประสานเสียงส่งชื่อเพลง

ด่วน!  ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันขับขานประสานเสียงส่งชื่อเพลง
ที่อาจารย์สุชาดา พลสูงเนิน E-mail: nui_plang@hotmail.com
หรือ อาจารย์ธราพงศ์ พรหมแจ้ง E-mail: boyguitarmsw@hotmail.com

***ในวันแข่งขัน ให้เตรียมสกอร์เพลงให้กรรมการ 5 ชุด

ก.พ. 17

ดาวน์โหลดแผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


ก.พ. 15

เว็บไซต์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ และ นักบินน้อย สพฐ.

เว็บประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล

ก.พ. 13

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่ สพฐ. ยังไม่ได้รับเอกสารรายงานโครงงานรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรายงานโครงงาน

ก.พ. 13

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

แผนผังการจัดวางแผงโครงงานคณิตศาสตร์

ก.พ. 12

เส้นทางขาเข้า-ขาออก อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ ระบบขนถ่ายสินค้า‏

รายละเอียด คลิก

ก.พ. 12

IMPACT นำส่งข้อมูลที่พักใกล้เคียง‏

รายชื่อที่พักในพื้นที่ใกล้เคียง IMPACT คลิก
รายชื่อโรงแรม คลิก
บ้านพักในโครงการ The Connect คลิก
ที่พัก มสธ คลิก

ก.พ. 12

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว

ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันคิดเลขเร็วทุกคน ทุกระดับ และครูผู้ฝึกสอนทุกระดับรายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ได้ที่โซนการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ตั้งแต่เวลา15.00 น.โดยพร้อมเพรียงกัน

ก.พ. 12

ระบียบการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ ระดับชาติ (เพิ่มเติม)

รายละเอียด  คลิก

ก.พ. 12

หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์

หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์

วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

”  งามศาสตร์  งานศิลป์  ศิลปินเด็กไทย  ”

( ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย )

ก.พ. 12

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ขนาดบูธและโต๊ะแสดงโครงงาน (ใหม่)

ขนาดบูธ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง = 2.40 x 2.40 x 2.40 เมตร
ขนาดโต๊ะ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง = 0.75 x 1.80 x 0.90 เมตร

ก.พ. 12

กำหนดการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

กำหนดการแข่งขันคิดเลขเร็ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๓ เมืองทองธานี จ. นนทบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………….

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนรายงานตัว หน้าห้องแข่งขัน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
กรรมการชี้แจงระเบียบการแข่งขัน
(ให้เฉพาะผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าเท่านั้น)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับประถมศึกษา ห้องจูปิเตอร์ ๘
ระดับมัธยมศึกษา ห้องจูปิเตอร์ ๙
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนรายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ณ ห้องแข่งขัน
(ต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น จะไม่มีการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์)
๑๗.๐๐ น. พิธีมอบเหรียญรางวัล
ณ เวทีกลางโซนการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
(เฉพาะนักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
และครูผู้ฝึกสอนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

ก.พ. 12

หัวข้อในการประกวดสุนทรพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวข้อในการประกวดสุนทรพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย 

 ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

หัวข้อ ” งามศาสตร์  งานศิลป์  ศิลปินเด็กไทย”

ก.พ. 11

เชิญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมงานพิธีเปิด

หนังสือราชการ คลิก
กำหนดการพิธีเปิด  คลิก

ก.พ. 11

การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมคิดเลขเร็ว

กรณีที่มีการเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมคิดเลขเร็ว ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนตัวตามหลักเกณฑ์ด้วยค่ะ

ก.พ. 10

บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน

บัตรประจำตัวที่ไม่มีรูปถ่าย
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ รูปติดบัตรประจำตัวทำได้ 2 วิธี เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. Login เข้าสู่ระบบโรงเรียน แล้วแทรกรูปถ่ายในระบบ  แล้ว พิมพ์บัตรประจำตัว
หรือ 2. บัตรประจำตัวไม่มีรูปถ่ายให้นำรูปถ่าย มาปิดทับในตำแหน่งตามรูป

บัตรนี้จะใช้ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และเข้า-ออก อาคาร    ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ก.พ. 10

การแข่งโครงงานคณิตศาสตร์

รายละเอียดบูธแสดงโครงงานคณิตศาสตร์

 

 

ก.พ. 07

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ การประกวดขับขานประสานเสียง

การประกวดขับขานประสานเสียง เปลี่ยนแปลงการแข่งขันเป็นโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต คูคต ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ‎ พิกัด 13.953601,100.619956
ผู้ประสานงาน อ.สุชาดา พลสูงเนิน  โทร 0863446902 

กิจกรรมของ สพป.
1.การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
2.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา

กิจกรรม สพม.
1.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
2.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา

ก.พ. 07

จองที่พักในโรงเรียน

ข้อมูลที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

คลิกที่นี่

ก.พ. 06

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ก.พ. 05

กำหนดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด…กำหนดการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

 

ก.พ. 04

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ก.พ. 04

กำหนดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ก.พ. 04

กำหนดการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ถนนติวานนท์ ซอย 32 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการ GSP

ก.พ. 04

กำหนดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ก.พ. 03

การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าวสารการแข่งขันคลิกที่นี่  ติดต่อสอบถาม ได้บนเว็บบอร์ด

Older posts «

» Newer posts