ม.ค. 25

ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์

    การเดินทางเข้าสถานที่แข่งขันอาคารยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  สำหรับผู้เข้าแข่งขันนาฏศิลป์ ขอให้เข้าสถานที่แข่งขันด้านประตูเชียงราก 2 เพราะอยู่ติดกับอาคารยิมเนเซี่ยม 6 ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันสาระนาฏศิลป์

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ม.ค. 24

แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

Read the rest of this entry »

ม.ค. 23

facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

facebook ใช้ในการบันทึกภาพถ่ายและวิดิโอ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
สามารถ กดถูกใจ เพื่อติดตามผลงานนักเรัยนได้ที

fb.me/sillapa.net


ม.ค. 23

กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ม.ค. 23

[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด

ห้อง 2205
(Text Editor สพป. ม.1-3)
CPU core2duo 2.8 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 64 bit

(Text Editor สพม. ม.1-3)
CPU I3 3.4 GHz
RAM 8 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome 55
Firefox 50
IE 11
FileZilla 3.5.3
*** เขียนบน Notepad เท่านั้น ไม่มีโปรแกรม Paint และ Office ***
———————————————————————————–
ห้อง 2207
(Web Editor สพป. ป.4-ป.6)
(Web Editor สพป. ม.1-ม.3)
CPU CORE I5 2.7 GHz
RAM 8 GB
HD 1 TB
VGA NV GF 930A 2G
OS Windows 10 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome 55
Firefox 47
IE 11
Adobe CS3 Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla 3.7.4.1
Office 2016
————————————————————————————
ห้อง 2208
(Web Editor สพม. ม.1-ม.3)
(Web Editor สพม. ม.4-ม.6)
(Web Application สพม. ม.4-6)
CPU I5 3.1 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome 55
Firefox 50
IE 11
Adobe CS3 Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla 3.7.4.1
Office 2010
————————————————————————————

***หมายเหตุ ควรเตรียมโปรแกรมมาด้วยเพื่อป้องกันโปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์
ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

ม.ค. 22

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

กำหนดการพิธีเปิด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

๐๙.๑๕ น.            คณะผู้บริหารพร้อมกัน ณ บริเวณงาน

๐๙.๓๐ น.             การแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-  บทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

-  การขับเสภา แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบ

   บทเพลง โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

-  การแสดงความอาลัยประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ STILL ON MY MIND (ในดวงใจนิรันดร์)

                                –  ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๘๙ วินาที

๐๙.๔๐ น.             พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และนำเข้าสู่การแสดงชุด “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า ๕ แผ่นดิน”

๐๙.๔๒ น.           VTR นำเข้าการแสดง

๐๙.๔๕ น.            การแสดงชุดที่ ๑ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖)

ชื่อชุด “เฟื่องฟูละครรำ”

การแสดงชุดที่ ๒ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๗)

ชื่อชุด “ก้าวนำภาพยนตร์”

การแสดงชุดที่ ๓ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระอัฐมรามาธิบดินทร (ร.๘)           ชื่อชุด “ศิลปกรรมสากลประยุกต์”

การแสดงชุดที่ ๔ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙)

                                                                ชื่อชุด “สานสุขด้วยหัตถกรรม”

การแสดงชุดที่ ๕ ศิลปหัตถกรรมในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร (ร.๑๐)               ชื่อชุด “เลิศล้ำโขนรุ่งเรือง”

๑๐.๐๙ น.             พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

- นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

                              – หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน

- ประธานทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

                              – ประธานและคณะผู้บริหารระดับสูงถ่ายภาพร่วมกัน

๑๐.๓๐ น.             เสร็จสิ้นพิธีเปิด

ม.ค. 21

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพป. หรือ สพม.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนิด

รายละเอียด

หมายเหตุ

เครื่อง All In One HP

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน
-แผ่นโปรแกรม ต้องเขียนชื่อโรงเรียนและนำส่งที่กรรมการช่างเทคนิค และจะไม่คืน
ยกเว้นแผ่นที่มีลิขสิทธิ์ ส่งแล้วจะให้คืน

Processor

Intele (R) Core ( TM ) i3-6100 U

CPU

2.30 GHz -2.30 GHz

RAM

8 GB

System Type

64 Bit Operating System

OS

Windows 10 Enterprise 64 bit

VGA

Intel ( R ) Graphics 520

NVIDIA GEFORCE 920 MX

ชนิด

รายละเอียด

หมายเหตุ

เครื่อง All In One Lenovo

กรณ๊ที่นักเรียนมีปัญหาในการลง
โปรแกรมไม่ได้
เพื่อให้แข่งขันได้ ต้องใช้ คอม Lenovo
แทนนะครับ

Processor

Intele (R) Core ( TM ) i3-4130 U

CPU

3.40 GHz -3.40 GHz

RAM

4 GB

System Type

32 Bit Operating System

OS

 Windows 7Professional 32 bit

VGA

Intel ( R ) Graphics 4400

 

Older posts «

» Newer posts