ส.ค. 09

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

ก.ค. 15

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ แก้ไข ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 2560)
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 9 ส.ค. 2560
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่  
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 17 ส.ค. 2560
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ คำชีแจ้งการแก้ไข : แก้ไข 24 ส.ค. 2560
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่   แก้ไข 24 ส.ค. 2560 เพิ่มเติมเกณฑ์ คลิกที่นี่ 7 ธ.ค.60
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 27 ก.ค. 2560
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่  
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่  
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่   แก้ไข 15 ก.ย. 2560 หน้า 2
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่  แก้ไข 15 ต.ค. 2560 หน้า 56 ข้อ 4.3

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิ๊กที่นี่  แก้ไข 24 ส.ค. 2560

ก.ค. 05

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

วันที่ 2- 4 ก.ค.60 ได้ประชุมปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ได้ข้อสรุปดังนี้

 1. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จะเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
 2. ปีนี้มีโปรแกรมระบบกลุ่มโรงเรียน ให้กับ สพป.ทุกเขต โดยสามารถออกเกียรติบัตรได้ ทดลองใช้ที่ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 256
 3. การอบรม admin เขตพื้นที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
 4. การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จัดงานที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
 5. กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคดังนี้
  • ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร                          วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น         วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 แก้ไข
  • ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.นครนายก   วันที่ 4-6 มกราคม 2561
  • ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี                              วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560

 

ก.พ. 02

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66

Read the rest of this entry »

ม.ค. 25

ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66   ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

*** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ม.ค. 25

ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

                 1. สถานที่จัดงานได้เปิดให้โรงเรียนสามารถเข้าไปจัดบอร์ดได้ ในวันที่ 28 ม.ค. 60 เวลา 13.00 – 22.00 น.
                   โรงเรียนใดที่เดินทางมาถึงในวันที่ 28 ม.ค. 60  สามารถเข้าไปจัดวางผลงานได้ค่ะ
                2. สพฐ.ได้ติดหมายเลขประจำบูธ ให้โรงเรียนได้เข้าไปจัดเตรียมผลงาน (ตามเอกสารดังแนบ)
                3. เจ้าหน้าที่ สพฐ. รับรายงานตัว เวลา 14.00 เป็นต้นไป (สำหรับโรงเรียนที่ได้เข้าไปจัดเตรียมผลงาน)
                4. หากโรงเรียนที่เดินทางมาในเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 60 สถานที่จัดงานเปิดให้เข้าจัดวางผลงาน ในเวลา 06.00 น.  และ เจ้าหน้าที่ สพฐ. รับรายงานตัวเวลา 07.00 – 08.30 น. ค่ะ
                 5. นักเรียน ครู กรุณาคล้องบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน เพื่อสะดวกในการรับรายงานตัวค่ะ

ม.ค. 25

ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์

    การเดินทางเข้าสถานที่แข่งขันอาคารยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  สำหรับผู้เข้าแข่งขันนาฏศิลป์ ขอให้เข้าสถานที่แข่งขันด้านประตูเชียงราก 2 เพราะอยู่ติดกับอาคารยิมเนเซี่ยม 6 ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันสาระนาฏศิลป์

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ม.ค. 24

แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

Read the rest of this entry »

ม.ค. 23

facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

facebook ใช้ในการบันทึกภาพถ่ายและวิดิโอ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
สามารถ กดถูกใจ เพื่อติดตามผลงานนักเรัยนได้ที

fb.me/sillapa.net


ม.ค. 23

กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ม.ค. 23

[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด

ห้อง 2205
(Text Editor สพป. ม.1-3)
CPU core2duo 2.8 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 64 bit

(Text Editor สพม. ม.1-3)
CPU I3 3.4 GHz
RAM 8 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome 55
Firefox 50
IE 11
FileZilla 3.5.3
*** เขียนบน Notepad เท่านั้น ไม่มีโปรแกรม Paint และ Office ***
———————————————————————————–
ห้อง 2207
(Web Editor สพป. ป.4-ป.6)
(Web Editor สพป. ม.1-ม.3)
CPU CORE I5 2.7 GHz
RAM 8 GB
HD 1 TB
VGA NV GF 930A 2G
OS Windows 10 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome 55
Firefox 47
IE 11
Adobe CS3 Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla 3.7.4.1
Office 2016
————————————————————————————
ห้อง 2208
(Web Editor สพม. ม.1-ม.3)
(Web Editor สพม. ม.4-ม.6)
(Web Application สพม. ม.4-6)
CPU I5 3.1 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome 55
Firefox 50
IE 11
Adobe CS3 Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla 3.7.4.1
Office 2010
————————————————————————————

***หมายเหตุ ควรเตรียมโปรแกรมมาด้วยเพื่อป้องกันโปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์
ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

ม.ค. 22

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

กำหนดการพิธีเปิด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

๐๙.๑๕ น.            คณะผู้บริหารพร้อมกัน ณ บริเวณงาน

๐๙.๓๐ น.             การแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-  บทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

-  การขับเสภา แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบ

   บทเพลง โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

-  การแสดงความอาลัยประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ STILL ON MY MIND (ในดวงใจนิรันดร์)

                                –  ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๘๙ วินาที

๐๙.๔๐ น.             พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และนำเข้าสู่การแสดงชุด “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า ๕ แผ่นดิน”

๐๙.๔๒ น.           VTR นำเข้าการแสดง

๐๙.๔๕ น.            การแสดงชุดที่ ๑ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖)

ชื่อชุด “เฟื่องฟูละครรำ”

การแสดงชุดที่ ๒ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๗)

ชื่อชุด “ก้าวนำภาพยนตร์”

การแสดงชุดที่ ๓ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระอัฐมรามาธิบดินทร (ร.๘)           ชื่อชุด “ศิลปกรรมสากลประยุกต์”

การแสดงชุดที่ ๔ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙)

                                                                ชื่อชุด “สานสุขด้วยหัตถกรรม”

การแสดงชุดที่ ๕ ศิลปหัตถกรรมในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร (ร.๑๐)               ชื่อชุด “เลิศล้ำโขนรุ่งเรือง”

๑๐.๐๙ น.             พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

- นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

                              – หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน

- ประธานทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

                              – ประธานและคณะผู้บริหารระดับสูงถ่ายภาพร่วมกัน

๑๐.๓๐ น.             เสร็จสิ้นพิธีเปิด

ม.ค. 21

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพป. หรือ สพม.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนิด

รายละเอียด

หมายเหตุ

เครื่อง All In One HP

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน
-แผ่นโปรแกรม ต้องเขียนชื่อโรงเรียนและนำส่งที่กรรมการช่างเทคนิค และจะไม่คืน
ยกเว้นแผ่นที่มีลิขสิทธิ์ ส่งแล้วจะให้คืน

Processor

Intele (R) Core ( TM ) i3-6100 U

CPU

2.30 GHz -2.30 GHz

RAM

8 GB

System Type

64 Bit Operating System

OS

Windows 10 Enterprise 64 bit

VGA

Intel ( R ) Graphics 520

NVIDIA GEFORCE 920 MX

ชนิด

รายละเอียด

หมายเหตุ

เครื่อง All In One Lenovo

กรณ๊ที่นักเรียนมีปัญหาในการลง
โปรแกรมไม่ได้
เพื่อให้แข่งขันได้ ต้องใช้ คอม Lenovo
แทนนะครับ

Processor

Intele (R) Core ( TM ) i3-4130 U

CPU

3.40 GHz -3.40 GHz

RAM

4 GB

System Type

32 Bit Operating System

OS

 Windows 7Professional 32 bit

VGA

Intel ( R ) Graphics 4400

 

ม.ค. 20

การแข่งขันประสานเสียง

ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันประสานเสียง  เตรียม Score เพลง นำมาให้กรรมการตัดสินในวันแข่งขัน จำนวน 5 ชุด

ม.ค. 20

แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม, ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม, ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

** หมายเหตู : คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ม.ค. 20

แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

แผนที่ไปโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ม.ค. 20

แผนที่การเดินทาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  อยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิต (ไม่เข้าซอย)

ม.ค. 19

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

ห้อง 1309 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1)
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5 650 3.2 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
2. Windows XP
_______________________________________________
ห้อง 1307 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2)
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5 650 3.2 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
2. Windows XP
———————————————————————————–
ห้อง 1204 ห้อง 1206 และ 1209
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5- 4670 3.10 GHz
RAM 4 GB DDR 3
HD 1 TB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
————————————————————————————
รายการโปรแกรมพื้นฐานที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์
Adobe Reader X
Microsoft Office 2013
Adobe Master Collection CS6
Win RAR
Sharp Develop 4.4
Edit Plus 3
Dev – C++
ACD See Pro5
Nero 7
ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

www.skn.ac.th

ม.ค. 18

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ม.ค. 18

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 และการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

เครื่อง All In One MSI AE201

ผู้ผลิตตัวประมวลผล

Intel

ชนิดตัวประมวลผล

คอร์ i3

รุ่นตัวประมวลผล

 i3-4150

 ความจุฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด  1 TB
ความเร็วตัวประมวลผล

3.5 GHz

การประมวลผล

32-บิต

หน่วยความจำมาตรฐาน

4GB

 ชนิดออพติคอลไดรฟ์  เครื่องเขียนแผ่นดีวีดี
 ออพติคอลมีเดียที่รองรับ  DVD-RAM/±R/±RW
โหมดหน้าจอ

 ฟูลเอชดี

 ความคมชัดของหน้าจอ

1024 x 768

 เว็บแคม

ใช่

 ไมโครโฟน

 ใช่

 HDMI

ใช่

ระบบปฏิบัติการ

Windows 8  Pro

รายละเอียดโปรแกรม

1.Paint windows 8 pro
2. Format Factory

3. Microsoft office 2010

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

- มีหูฟังให้ผู้แข่งขัน หรือสามารถนำมาเองได้

ม.ค. 16

รร.ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนและครู กิจกรรมแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมฯ โปรดติดต่อด่วน

ขณะนี้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมฯ ได้เข้าไปพิจารณาอนุญาตในระบบเสร็จสิ้นแล้ว แต่มีบางรร.ที่ยังไม่สามารถอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ ขอความกรุณาทางโรงเรียนเข้าไปเช็คในระบบ หากรร.ใดยังไม่ได้รับการอนุญาต โปรดติดต่อ น.ส.อุมาภรณ์ 099-2347779 โดยด่วนค่ะ เพราะได้พยายามติดต่อทางรร.แล้ว แต่ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ

ม.ค. 16

ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนและส่งเอกสารฉบับเต็ม (PDF) ได้ที่ http://younginventors.innoobec.com/?page_id=748 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 นี้

*** ทั้งนี้ เอกสารรายงานฉบับจริง จำนวนชุดตามที่กำหนดในเกณฑ์ ให้นำมาส่งในวันรายงานตัว ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาล่วงหน้า ***

 

 

คณะกรรมการตัดสิน

กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

(ติดต่อคุณศิริวรรณ ก๋องคำ โทร. 02 2885895)

ม.ค. 13

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ระดับชาติ

ผู้แข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม กรุณาดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบ และปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันภาษาต่างประเทศที่สอง ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ม.ค. 13

กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู แต่มีบางโรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระสังคมยังไม่สามารถอนุญาตให้ได้

จากการเข้าไปพิจารณาอนุญาตการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู พบปัญหาที่ทำให้ยังไม่สามารถอนุญาตให้กับบางโรงเรียนได้ ดังนี้

(1) ใช้แบบฟอร์มที่ผิด ทำให้มีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณา เช่น ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน แต่ไม่ระบุเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนตัว หรือ ขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน แต่กลับไม่มีลายเซ็นยินยอมจากครูผู้ฝึกสอนท่านเดิม

(2) โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน แต่กลับแจ้งว่าขอแก้ไขรายชื่อ โรงเรียนจึงควรเข้าไปในระบบอีกครั้ง แจ้งว่าขอเปลี่ยนตัว แล้วแนบหนังสือขอเปลี่ยนตัวให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม

(3) การเปลี่ยนตัวนักเรียน ไม่ระบุเหตุผลให้ชัดเจน

(4) การให้เหตุผลในการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน โดยบอกว่า เปลี่ยนตัวเพื่อความเหมาะสม ควรระบุให้ชัดเจนด้วยว่า เปลี่ยนตัวแล้วจะเหมาะสมอย่างไร เนื่องจาก นักเรียนคนเดิมจากระดับภาคเมื่อได้เข้าสู่การแข่งขันระดับชาติแล้ว ควรมีสิทธิเข้ามาแสดงความสามารถในเวทีระดับชาติได้เหมือนเดิม ยกเว้นมีกรณีจำเป็นจริงๆ ซึ่งก็ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนด้วยค่ะ

หากคุณครูมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรสอบถามที่ น.ส.อุมาภรณ์ 099-2347779 ขอบคุณค่ะ

ม.ค. 13

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2209

เครื่อง All In One Acer veriton z4710g

ผู้ผลิตตัวประมวลผล

Intel

ชนิดตัวประมวลผล

คอร์ i5

รุ่นตัวประมวลผล

i5-4460S

ตัวประมวลผลคอร์

ควอดคอร์ (4 คอร์)

ความเร็วตัวประมวลผล

2.90GHz

การประมวลผล 64-บิต

ใช่

หน่วยความจำมาตรฐาน

4GB

หน่วยความจำสูงสุด

16GB

เทคโนโลยีหน่วยความจำ

DDR3 SDRAM

ความจุฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด

500GB

ชนิดออพติคอลไดรฟ์

เครื่องเขียนแผ่นดีวีดี

ออพติคอลมีเดียที่รองรับ

DVD-RAM/±R/±RW

เทคโนโลยีส่องแสงด้านหลัง

LED

ชนิดหน้าจอแสดงผล

Active Matrix TFT Color LCD

โหมดหน้าจอ

ฟูลเอชดี

ความคมชัดของหน้าจอ

19.5”  1920 x 1080

เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต

กิกะบิต อีเธอร์เน็ต

มาตรฐานแลนไร้สาย

IEEE 802.11a/b/g/n

มาตรฐานบลูทูธ

Bluetooth 4.0

เว็บแคม

ใช่

ไมโครโฟน

ใช่

HDMI

ใช่

ระบบปฏิบัติการ

Windows 7  ultimate 64 bit

สถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการ

64-บิต

 

รายละเอียดโปรแกรม

1. 3D-ALBUM.Commercial.Suite.v3.28.0
2. ACDSee Pro 8
3. Adobe CC (Photoshop, Dreamweaver, Flash,illustrator,after effect,Auditionฯลฯ)
4. Adobe Reader Ver 9.3.3
5. Aurora3D.Softs.App.Suite.2012-By.BR2x
6. Autodesk 3ds Max 8
7. AUTODESK.COMBUSTION.V2008-XFORCE
8. Nero 11 Ver 11.0.12300.0.23
9. Photodex Proshow Producer 3.2.2047
10. Photodex ProShow Producer v5.0.3206
11. ProDesktop 8.0
12. ProShow Gold 5.0.3310 Full
13. Sony Vegas PRO Ver 11.0 Build 424
14. swishmax2005
15. Format Factory

16. Microsoft office 10

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

- มีหูฟังให้ผู้แข่งขัน หรือสามารถนำมาเองได้

www.hwn.ac.th

 

ม.ค. 13

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2207

เครื่อง HP ProOne 400 G2

ผู้ผลิตตัวประมวลผล

Intel

ชนิดตัวประมวลผล

คอร์ i5

รุ่นตัวประมวลผล

i5-6500

ตัวประมวลผลคอร์

ควอดคอร์ (4 คอร์)

ความเร็วตัวประมวลผล

3.2GHz

การประมวลผล 64-บิต

ใช่

หน่วยความจำมาตรฐาน

4GB

เทคโนโลยีหน่วยความจำ

DDR4 SDRAM

ความจุฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด

500GB

ชนิดออพติคอลไดรฟ์

เครื่องเขียนแผ่นดีวีดี

ออพติคอลมีเดียที่รองรับ

DVD-RAM/±R/±RW

เทคโนโลยีส่องแสงด้านหลัง

LED

ชนิดหน้าจอแสดงผล

Active Matrix TFT Color LCD

โหมดหน้าจอ

ฟูลเอชดี

ความคมชัดของหน้าจอ

19.5”  1920 x 1080

เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต

กิกะบิต อีเธอร์เน็ต

มาตรฐานแลนไร้สาย

IEEE 802.11a/b/g/n

มาตรฐานบลูทูธ

Bluetooth 4.0

เว็บแคม

ใช่

ไมโครโฟน

ใช่

HDMI

ใช่

ระบบปฏิบัติการ

Windows 7  ultimate 64 bit

สถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการ

64-บิต

รายละเอียดโปรแกรม

1. 3D-ALBUM.Commercial.Suite.v3.28.0
2. ACDSee Pro 8
3. Adobe CC (Photoshop, Dreamweaver, Flash,illustrator,after effect,Auditionฯลฯ)
4. Adobe Reader Ver 9.3.3
5. Aurora3D.Softs.App.Suite.2012-By.BR2x
6. Autodesk 3ds Max 8
7. AUTODESK.COMBUSTION.V2008-XFORCE
8. Nero 11 Ver 11.0.12300.0.23
9. Photodex Proshow Producer 3.2.2047
10. Photodex ProShow Producer v5.0.3206
11. ProDesktop 8.0
12. ProShow Gold 5.0.3310 Full
13. Sony Vegas PRO Ver 11.0 Build 424
14. swishmax2005
15. Format Factory

16. Microsoft office 10

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

- มีหูฟังให้ผู้แข่งขัน หรือสามารถนำมาเองได้

www.hwn.ac.th

 

 

ม.ค. 13

แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง

ม.ค. 13

เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง

ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ทุกรายการ เตรียม บัตรประชาชน บัตรนักเรียน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งขันด้วยทุกครั้ง  เพื่อยืนยันตัวตน

ม.ค. 12

ลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข 12 ม.ค. 2560)

ผู้เข้าแข่งขันสามารถดูลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้ตาม link ด้านล่างนี้ หรือ คลิกนี่ http://www.vitheebuddha.com/files/news/d7f2d275089f33242635b3da0748c5af0.pdf

ม.ค. 12

กำหนดการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และการประกวดแข่งขัน GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

_________________________________________

กำหนดการ

การประกวดแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

ม.ค. 12

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ประกาศถึงทีมที่ผ่านคัดเลือกและต้องมานำเสนอผลงานโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ กรุณาให้ข้อมูลตามแบบลงทะเบียนออนไลน์ ดังนี้ https://goo.gl/forms/A2cnxu7nXO82C3DA3

1. ไม่ต้องส่งเล่มรายงานหรือเอกสารใด มาทางไปรษณีย์ ให้นำมาส่งในวันลงทะเบียนติดตั้งโครงงานฯ คือวันที่ 29 ม.ค. 60 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

2. การนำเสนอ จะเป็นการนำเสนอบนเวที โดยการจับสลากลำดับการนำเสนอในวันติดตั้งโครงงานฯ

3. เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง คณะกรรมการ ครูนักเรียนเจ้าของผลงาน และเผยแพร่ผลงานออนไลน์ตามเจตนารมย์ของการจัดงานในปีนี้ กรุณาให้ข้อมูลตามแบบลงทะเบียน ทางคณะกรรมการจะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมลล์ที่ได้ให้ไว้ต่อไป

ม.ค. 11

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

กำหนดการส่งรุปเล่มและคลิป VDO การนำเสนอกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์                              ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6  ส่งเอกสารภายในวันที่ 23 มกราคม 2560   โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์

โดยส่งเอกสารที่

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด                                                                                                                     จ.นนทบรี 11120

ติดต่อสอบถามได้ที่ ครูสุดารัตน์ (061-624-1991)  ครูสิรภพ (086-334-8063)

ม.ค. 11

การจัดวาง Backdrop Final

ม.ค. 11

ความหมายของ Logo Final

ม.ค. 11

Logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (Final)

ม.ค. 10

ลำดับการแข่งขันนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ลำดับการแข่งขันสาระนาฏศิลป์

 

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพป

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพม.

 

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ม.ค. 10

ข้อมูลที่พักใกล้เคียงสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขันดนตรีไทย และ ประสานเสียง

ที่พักใกล้โรงเรียนมัธยมสังคีต  คลิกที่นี่  –> ข้อมูลที่พัก 

ม.ค. 10

ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันคิดเลขเร็ว

กำหนดการแข่งขันรรธัญบุรี ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 29 -31 มค.60 ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ให้จัดแผงโครงงานตามเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดตามผังที่แนบผังประกวดโครงงานคณิตโรงเรียนธัญบุรี

การแข่งขันคิดเลขเร็ว 29 มค.60 ทุกระดับ  ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ม.ค. 10

ส่งกำหนดการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (Experimental Science Project) และการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ส่งกำหนดการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (Experimental Science Project) และการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) คลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

กำหนดการประกวดโครงงานทดลอง59

กำหนดการscience show ปี 59

พิเชฎษ์ จับจิตต์

089-9673597

ม.ค. 09

รายระเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีรายละเอียดบางประการที่ต้องทราบและปฏิบัติ ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกที่นี่

หมายเหตุ  

๑. เวลาที่กำหนดโดยประมาณ รวมเวลาจัดฉาก เตรียมการ แนะนำตัว  เปลี่ยนรายการ ฯลฯ  ให้เตรียมฉาก และอุปกรณ์ประกอบมาอย่างเหมาะสมกับเวลา และขนาดเวที

๒. ให้คุณครูประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ทันที ที่ได้กำหนดการนี้

เพลงคุณธรรม ศน.จุฬารัตน์ 084 070 9335      
โครงงานคุณธรรม  นวศ. ปัทมา  081 953 6567
หนังสั้นคุณธรรม อ.รุณฤดี  081 383 1889
ละครคุณธรรม ศน.ทัศนีย์  092 278 0432
ละครประวัติศาสตร์  ศน. ภาวนา 087 968 4060
เล่านิทานคุณธรรม ศน. ชูโชค  086 245 9214
มารยาทไทย  นวศ.ทิพย์สุดา 081 880 4594
สวดมนต์ ศน.สมหมาย 081 964 3173
โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง   นวศ. จุฑามาส    089 960 2318   

๓. ในวันประกวดให้นักเรียนมารายงานตัว ที่เวที ตามเวลาที่ผู้ประสานงานแจ้ง
๔.เตรียมเอกสารที่ต้องให้กรรมการพิจารณา ๕ ชุด  เช่น บทละครคุณธรรม บทละครประวัติศาสตร์  เอกสารสรุปโครงงานคุณธรรม  นิทานคุณธรรม  เอกสารของเพลงคุณธรรม
๕. การประกวดระดับชาติมีแนวทางที่สอดคล้องกับการประกวดระดับภูมิภาค

 

Older posts «

» Newer posts