«

»

ม.ค. 26

กติกาทั่วไป การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ (แก้ไขหน้าที่ 30 ข้อ 4 เรื่องการนำเสนอด้วยโปสเตอร์)

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารรณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร

 

แก้ไขกติกาทั่วไป

จากเดิม 

4. ในการแข่งขันระดับประเทศ แต่ละทีมต้องเตรียมโปสเตอร์ ขนาด A3 (297*420 มม.) 1 แผ่น และ Powerpoint 1 สไลด์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้คะแนน (ดาวน์โหลด Template ได้ที่ http://goo.gl/JCb8KV)

แก้ไขเป็น

4. ในการแข่งขันระดับประเทศ แต่ละทีมต้องเตรียมโปสเตอร์ ขนาด A1 (594*841 มม.) 1 แผ่น เท่านั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้คะแนน (ดาวน์โหลด  Poster-Template ได้ที่นี่)