«

»

ก.พ. 04

ลำดับการแข่งขันกิจกรรมนาฎศิลป์ ของ สพป และ สพม

ให้โรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันทั้งที่สังกัด สพป และ สพม ดูลำดับการแข่งขันกิจกรรมได้ดังเอกสารแนบเพื่อเป็นการเดรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันใน สนามแข่งขัน

เอกสารแนบ