«

»

ม.ค. 20

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เรียนผู้เข้าแข่งขันทุกทีม

1. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

  • ระดับ สพม. จัดแข่งขันรอบแรก วันที่ 18 ก.พ. 2558 คัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายแข้าแข่งขันในวันที่ 20 ก.พ. 58
  • ระดับ สพป. จัดแข่งขันรอบแรก วันที่ 19 ก.พ. 2558 คัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายเข้าแข่งขันในวันที่ 20 ก.พ. 58

2. แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจัดทำโปสเตอร์ขนาด A1 (594 X 841 มม.) แนวตั้ง 1แผ่นเท่านั้น  นำเสนอการออกแบบหุ่นยนต์ ตามแม่แบบที่กำหนด เพื่อนำมาติดนำเสนอในพื้นที่ที่กรรมการกำหนด และเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การให้คะแนน