«

»

ก.พ. 11

กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61

 

กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
———————————

9.00 – 9.30 น. ประกาศรายชื่อทีม 1 ของแต่ละระดับชั้น ที่จะนำเสนอพร้อมเตรียมนำเสนอข้างเวที
9.30 – 10.30 น.ทีมที่ 1 ของแต่ละระดับนำเสนอโครงงาน ทีมละ 10 นาที + ตอบคำถาม 5 นาที
10.35 – 11.05 น.ประกาศรายชื่อทีมที่ 2 ของแต่ละระดับชั้น ที่จะนำเสนอพร้อมเตรียมนำเสนอข้างเวที
11.05 – 12.05 น.ทีมที่ 2 ของแต่ละระดับนำเสนอโครงงานทีมละ 10 นาที + ตอบคำถาม 5 นาที
12.10 – 12.40 น.ประกาศรายชื่อทีมที่ 3 ของแต่ละระดับชั้น ที่จะนำเสนอพร้อมเตรียมนำเสนอข้างเวที
12.40 – 13.40 น.ทีมที่ 3 ของแต่ละระดับ นำเสนอโครงงานทีมละ 10 นาที + ตอบคำถาม 5 นาที

 

หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม