ก.พ. 08

ลำดับการประกวดแข่งขันขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ลำดับการประกวดแข่งขันขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

****** ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่! *******

———————————————————————————–

ก.พ. 08

ด่วน ! การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Young Counselor)

 เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่  จึงขอให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ทั้งหมด คือ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป. มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สังกัด สพม.ได้เข้าดูวันที่เข้าแข่งขันใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทางและทำบัตรเข้าในงาน รายละเอียด คือ

  • วันที่  13  กุมภาพันธ์  2556   มัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัด สพป.
  • วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556   มัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัด สพม.
  • วันที่  15  กุมภาพันธ์  2556   มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัด สพม.

** กำหนดงานศิลปหัตถกรรม’56

ก.พ. 07

ตารางการแข่งขันนักเรียนพิการ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 (เปลี่ยนแปลงสนามสอบแข่งขัน)

ตารางการแข่งขันนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

(เปลี่ยนแปลงสนามสอบแข่งขัน)

 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ 

ก.พ. 06

กลุ่มสาระสังคมฯ(การขอเปลี่ยนตัวและแก้ไขชื่อที่ยังไม่ได้รับอนุญาต)

การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระสังคมฯ กรณีที่โรงเรียนแจ้งเปลี่ยนตัวและแก้ไขชื่อและยังไม่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อ น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล 089-7895265 โดยด่วนค่ะ

ก.พ. 06

เบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดต่อประสานงานกิจกรรมสุขศึกษา

เบอร์โทร ผู้ประสานงานกิจกรรมสุขศึกษา

อ.สมหวัง สมานรักษ์

087-480-1703

ก.พ. 06

เพิ่มรายชื่อผู้ประสานงาน ศิลปหัตถกรรม(โรงเรียนเรียนร่วม)

เพิ่มรายชื่อผู้ประสานงาน ศิลปหัตถกรรม(โรงเรียนเรียนร่วม)

1.นางสาวภัทร์นรินทร์ อำนวยศรี โทร 087 – 9590715

2.นางจิรัฐยา  ไชยสาร   โทร  086 – 6095136

3.นางสาวพรรณี  คุณากรบดินทร์   โทร  081 – 4991823

4.นายภุชงค์  เนตยากร   โทร  082 – 4579980

ก.พ. 05

ชี้แจงแผนผังการจัดวางโครงงานคณิตศาสตร์

แผนผังการจัดวางโครงงานคณิตศาสตร์

ก.พ. 05

ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หุ่นยนต์และนักบินน้อยได้แล้ว

ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หุ่นยนต์และนักบินน้อยได้แล้ว
ที่ obecrobot.circlecamp.com

ก.พ. 05

**แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม** การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำหนดการแข่งขันล่าสุด คลิกที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรมการแข่งขัน คลิกที่นี่

ก.พ. 04

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling

  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling เนื่อง จากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตารางการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ รายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling ขอให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบรายละเอียดในตารางการแข่งขันล่าสุดหรือดังไฟล์แนบ ดาว์โหลด 

 

ก.พ. 04

ตารางการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับม.1-3 และ ม.4-6

ก.พ. 04

กำหนดการแข่งขันคิดเลขเร็วและการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

กำหนดการแข่งขันคิดเลขเร็วและการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ก.พ. 04

กำหนดการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ

download

ก.พ. 04

ลำดับการแข่งขันกิจกรรมนาฎศิลป์ ของ สพป และ สพม

ให้โรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันทั้งที่สังกัด สพป และ สพม ดูลำดับการแข่งขันกิจกรรมได้ดังเอกสารแนบเพื่อเป็นการเดรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันใน สนามแข่งขัน

เอกสารแนบ

ก.พ. 04

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
จากเดิม อาคารชาเลนเจอร์ 1 ชั้น 2 บ้านเลขที่ 11 เปลี่ยนเป็น อาคารชาเลนเจอร์ 1 ชั้น 2 โซนสุดยอดนักคิดนักประดิษฐ์ไทย
(ปีนี้เปลี่ยนชื่อจากบ้านเลขที่… เป็น โซน….. สถานที่ยังเป็นที่เดิมค่ะ)

ก.พ. 03

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.

ผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ. โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย (ยังไม่หมดอายุ)
**ไม่มีบัตรแสดงตน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนด **

ก.พ. 01

รายชื่อที่พักที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เขตดินแดง

รายชื่อที่พักที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์  และศูนย์การศึกษาพิเศษ  ส่วนกลาง  เขตดินแดง

ดาวน์โหลด

ม.ค. 31

ร่าง กำหนดการประกวด/แข่งขัน สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ร่าง กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สุดยอดเด็กไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา           ( ๓๑ มค ๕๖) ระหว่างวันที่ ๑๓- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ชาเลนเจอร์ ๑ เมืองทองธานี

จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) สพฐ. โทร ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙ / ๐๒ ๒๘๐ ๕๕๖๐

ลำดับการแข่งขัน.   doc_.doc_

ร่างกำหนดการแข่งขัน(update)

 

ม.ค. 31

กำหนดการแข่งขันแอโรบิก

คุณสมบัติแอโรบิก

ตารางแข่งขัน

ม.ค. 30

ร่างกำหนดการแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็วและโครงงานคณิตศาสตร์

เรียน  โรงเรียนผู้เข้าแข่งขันทัษะการคิดเลขเร็วและโครงงานคณิตศาสตร์

  1. กำหนดการแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้เข้าแข่งขันรายงายตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น.

2. กำหนดการแข่งขันโครงงาน

2.1 โรงเรียนที่เข้าประกวดโครงงานสามารถเข้าจัดแผงโครงงานเพื่อการนำเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป

2.2  กำหนดการประกวดโครงาน ในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2556 ตังแต่เวลา 09.00 – 17.00  โรงเรียนที่เข้าแข่งขันรายงายตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น.

ทั้งนี้ เรื่องเวลา และสถานที่ หรืออื่นๆ ทีเกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

ม.ค. 30

ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของเรียนร่วมมีการเปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้ในการแข่งขัน

ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของเรียนร่วมมีการเปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้ในการแข่งขัน

ขอให้ผู้ที่เข้ารับการแข่งขันตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันที่ 30 มกราคม 2556 ครับ

ม.ค. 28

รายละเอียด การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด วันเวลา และสถานที่แข่งขัน โปรดคลิก
——————————————————————————————
| ครูก่อนประถม | ครูประถม | ครูม.ต้น | ครูม.ปลาย |
ผอ.สถานศึกษา สพป.ขนาด | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | ขยายโอกาส |     ผอ.สถานศึกษา สพม.ขนาด | เล็ก | กลาง | ใหญ่ |
รองฯผอ.สถานศึกษา | สพป. | รองฯผอ.สถานศึกษาขยายโอกาส |  รองฯผอ.สถานศึกษา สพม. | เล็ก | กลาง | ใหญ่ |
สถานศึกษา สพป.ขนาด | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | ขยายโอกาส |          สถานศึกษา สพป.ขนาด | กลาง | ใหญ่ |
———————————————————————————————-
| เขตพื้นที่ สพป. | | ผอ.กลุ่มสพป.ผอ.กลุ่มสพม. |
| ผอ.เขตพื้นที่ สพป.+ สพม. | | รองฯผอ.เขตพื้นที่ สพป. + สพม. |
| ลูกจ้าง สพป. | ลูกจ้าง สพม. | | ศน.สพป. | ศน.สพม. | | บุคลากร38ค. |

คลิก ข้อมูลเพิ่มเติมเตรียมตัวอย่างไรอ่านตรงนี้

ม.ค. 28

แจ้งรายละเอียดสถานที่พักในจ.ปทุมธานี

*****  คลิกที่นี่!  ข้อมูลสถานที่พักในจังหวัดปทุมธานี *****

____________________________________________________

ม.ค. 28

ประกาศชื่อโซนการแข่งขันกลุ่มนาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ แข่งที่ -โซน นาฏศิลป์แผ่นดินไทย   Heritage Thai Dance โรงเรียนใดต้องการเพิ่มชื่อนักเรียนในการแข่งขันให้ทำหนังสือจากต้นสังกัดแจ้งมาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ โดยส่ง mail มาที่ khemlai2013@gmail.com. ด่วน

ม.ค. 28

แจ้งกำหนดการและรายชื่อโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ห้อง C10 C   เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
คลิก กำหนดการและรายชื่อโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

ม.ค. 28

กำหนดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กำหนดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ม.ค. 28

แจ้งกำหนดการและหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น

แจ้งกำหนดการและหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องจูปิเตอร์12 ชั้น1 อาคารชาเลนเจอร์2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี แจ้งโดยศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.0-2288-5929

การหนดการประกวดภาพยนตร์สั้น

หลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น

ม.ค. 28

ตารางการประกวดหนังสือเล่มเล็ก

สพฐ. โดย สวก. ได้จัดทำตารางการประกวดหนังสือเล่มเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดการประกวดหนังสือเล่มเล็ก

ม.ค. 27

ตารางการประกวดขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคัตวิทยา กรุงเทพมหานคร

*** คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ ***

ตารางการประกวดขับขานประสานเสียง

ณ โรงเรียนมัธยมสังคัตวิทยา   กรุงเทพมหานคร

ม.ค. 25

กำหนดการแข่งขันการพูดภาษาจีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส

คลิก  จดหมายแจ้งเข้าร่วมแข่งขันและตารางการแข่งขัน
คลิก แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน

ม.ค. 25

ตารางการแข่งขันกิจกรรมทักษะดนตรีไทย..ณเมืองทองธานี

****  ลิกดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่  ****

ตารางการแข่งขันกิจกรรมสาระดนตรีไทย ณ เมืองทองธานี

 คำชี้แจงในวันแข่งขัน
๑.    เวลา    ๗.๓๐ น. ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมรายงานตัวหน้าเวทีการแข่งขันของแต่ละเวที
๒.  เวลา    ๘.๐๐  น.  จับฉลากลำดับการแข่งขนัและประชุมครูผู้ควบคุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ก่อนการแข่งขัน
๓.  เวลา    ๘.๓๐ น.  เริ่มการแข่งขันตามลำดับ

ม.ค. 25

กำหนดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์”
“การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม
GSP”
ระหว่างวันที่ 1
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2556
ณ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ / โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  จังหวัดนนทบุรี /
และ อาคารชาเลนเจอร์
1  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

***ดาวน์โหลดรายละเอียด***

ม.ค. 25

ข้อมูลที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62

ที่พักในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จ.นนทบุรีและจ.พระนครศรีอยุธยา) คลิกได้ที่นี่

ม.ค. 24

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

กำหนดและรายละเอียดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ม.ค. 24

แจ้งตารางการแข่งขันสภานักเรียน

คลิกที่นี่

 

ม.ค. 24

กำหนดการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)

กำหนดการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
คลิกที่นี่ http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2013/01/กำหนดการแข่งขัน.pdf

ม.ค. 24

ตารางการแข่งขันกลุ่ม ศิลป นาฎศิลป์

ตารางการแข่งขันกลุ่ม ศิลป นาฎศิลป์

Download ตารางการแข่งขันที่นี่

 

ม.ค. 24

Update ข่าวสารการแข่งขัน หุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ. ได้ที่ obecrobot.circlecamp.com

ม.ค. 23

ข่าวด่วน!! โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรมมีเวลาโดยรวม 15 นาที แบ่งเป็น นำเสนอ 5-7 นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 8-10 นาที

ม.ค. 23

กำหนดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดูรายละเอียดกำหนดการแข่งขัน ได้ที่นี่

Older posts «

» Newer posts