«

»

ธ.ค. 09

ข่าวประกาศสำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี และนักบินน้อย สพฐ.

ด้วยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี และนักบินน้อย สพฐ. มีความประสงค์เก็บข้อมูลทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษ ในการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว
ในการนี้จึงขอให้ทีมโรงเรียน /ผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวต่อไป โดยขอให้บันทึกข้อมูลออนไลน์ ทางเว็บสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go.th หรือ คลิกที่นี่