«

»

ธ.ค. 08

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ และนักบินน้อย สพฐ. ระดับภาค

ขอความร่วมมือคณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65  ระดับภาค โดยตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. – โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.