Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.ค. 09

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ (หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

ก.ค. 15

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

load

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ 1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ แก้ไข ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 2560) 2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่   3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ 4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 9 ส.ค. 2560 5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่   6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 17 ส.ค. 2560 7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่   8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ คำชีแจ้งการแก้ไข : แก้ไข 24 …

Continue reading »

ก.ค. 05

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

วันที่ 2- 4 ก.ค.60 ได้ประชุมปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ได้ข้อสรุปดังนี้ เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จะเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ปีนี้มีโปรแกรมระบบกลุ่มโรงเรียน ให้กับ สพป.ทุกเขต โดยสามารถออกเกียรติบัตรได้ ทดลองใช้ที่ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 256 การอบรม admin เขตพื้นที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จัดงานที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคดังนี้ ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร                          วันที่ …

Continue reading »

ก.พ. 02

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66

21990

ม.ค. 25

ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

spm4 25600125

ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66   ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต *** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ม.ค. 25

ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

Print

                 1. สถานที่จัดงานได้เปิดให้โรงเรียนสามารถเข้าไปจัดบอร์ดได้ ในวันที่ 28 ม.ค. 60 เวลา 13.00 – 22.00 น.                    โรงเรียนใดที่เดินทางมาถึงในวันที่ 28 ม.ค. 60  สามารถเข้าไปจัดวางผลงานได้ค่ะ                 2. สพฐ.ได้ติดหมายเลขประจำบูธ ให้โรงเรียนได้เข้าไปจัดเตรียมผลงาน (ตามเอกสารดังแนบ)                 3. เจ้าหน้าที่ สพฐ. …

Continue reading »

ม.ค. 25

ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์

map-art66

    การเดินทางเข้าสถานที่แข่งขันอาคารยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  สำหรับผู้เข้าแข่งขันนาฏศิลป์ ขอให้เข้าสถานที่แข่งขันด้านประตูเชียงราก 2 เพราะอยู่ติดกับอาคารยิมเนเซี่ยม 6 ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันสาระนาฏศิลป์ <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

Older posts «

» Newer posts