Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ค. 26

ผลการประชุม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

ที่ประชุม สพฐ. ครั้งที่ 10 /2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีมติเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 1. ให้รวมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนและกิจกรรมวิชาการ เข้าด้วยกัน 2. ปรับกรอบการดำเนินงาน กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ปรับหลักเกณฑ์การแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559 (คาดว่าหลักเกณฑ์การแข่งขันจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหาคม)

ก.ค. 13

แจ้งหัวข้อ กิจกรรมหนังสั้น

การแข่งขันหนังสั้น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลักษณะผลงาน ให้มีเนื้อหา การนำเสนอภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม” ผู้ประสานงาน อ.รุณฤดี 0813831889

ก.พ. 03

ทะเบียนพัสดุ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุ เกียรติบัตร โล่ และเหรียญรางวัลได้ที่นี่

ก.พ. 01

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. และนักบินน้อย สพฐ.

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. https://www.facebook.com/obecrobot2016 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี https://www.facebook.com/dtproject2016/ และขอความร่วมมือประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  คลิกที่นี่ การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. https://www.facebook.com/youngpilotobec ขอขอบคุณ ทีมงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ http://www.obec.go.th/news/68275    

ม.ค. 29

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์

ม.ค. 28

ปรับตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (โรงเรียนเรียนร่วม) เนื่องจากปรับเวลาการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น และการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง วันที่ 30 ม.ค. 2559

ตารางแข่งขัน เรียนร่วม28มค.59.

ม.ค. 27

แผนผัง และตารางห้องพักห้องแต่งตัวครูและนักเรียน

แผนผัง และตารางห้องพักห้องแต่งตัวครูและนักเรียน (สพป. , สพม.) พร้อมตารางห้องพัก โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 แบบแผนผังอาคารเรียน ม.ต้น งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65  คลิกที่นี่ ห้องพัก ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน  (สพป.)  คลิกที่นี่ ห้องพัก ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน (สพม.) คลิกที่นี่

ม.ค. 27

บัตรจอดรถ ผู้เข้าแข่งขัน ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ม.ค. 27

ประกาศเพิ่มเติม กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

ตามที่ ได้กำหนดให้มีการรายงานตัวก่อน เวลาประกวด 30 นาที นั้น ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีการรายงานตัวแล้ว ยังมีการจับฉลาก เพื่อเลือกท่าประกวด / ลำดับเข้าประกวด อีกด้วย จึงขอความกรุณาคุณครูทุกท่าน พานักเรียนผู้เข้าแข่งขันมา ณ สถานที่กำหนดโดยเร็ว….ขอบคุณค่ะ  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้กับ น.ส.อุมาภรณ์  พัฒนะนาวีกุล  0992347779

ม.ค. 26

ปรับตารางการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ตารางแข่งขัน เรียนร่วม 24 มค 59 เวลา 15.21 น. – การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ไปลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เวลา 11.30 น.  

ม.ค. 26

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก และ ข

เรียนผู้ควบคุมทีมทุกโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการนำรถบัสนำส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ให้ทุกโรงเรียน เข้าซอยรามคำแหง 118 เป็นถนนที่กว้าง ฝ่ายสถานที่จะมีป้ายบอกตลอดทาง นำท่านไปสู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครับ สำหรับทีมที่เข้าแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่ง สพม. ก,ข และสพป. ประเภท ก  ฝ่ายจัดเตรียมเต๊นฑ์ ขนาด 12*10 เมตร ไว้ให้ทุกทีม ขอความอนุเคราะห์ได้เตรียมผ้ายางปูพื้น หรือผ้าใบมาด้วย

ม.ค. 25

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ

ba+w+m

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ คลิกที่นี่

ม.ค. 25

กำหนดการพิธีเปิด

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสมภาพ คมสัน (ชั้น ๔ อาคารกาญจนาภิเษก) โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                     …

Continue reading »

ม.ค. 25

บัตรจอดรถ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

prakingCardOffice

ผู้เข้ามาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ โดยนำรถยนต์มา จะต้อง พิมพ์บัตรติดหน้ารถ ด้วยกระดาษ A4 โดยสามารถ Download บัตรจอดรถได้ ดังนี้ 1.สำหรับรถของเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ คลิกเพื่อ Download         2. สำหรับรถที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ คลิกเพื่อ Download

ม.ค. 25

อัดเดทข้อมูลเครื่องแข่งและเกณฑ์การตัดสิน ณ โรงเรียนปากเกร็ด

เกณฑ์การตัดสิน รายการ Web Editor และ Text Editor *** จะตรวจผ่าน server เท่านั้น *** เครื่องห้อง 2205 Chrome v.47, Firefox v.42 เครื่องห้อง 2207 Chrome รุ่นล่าสุด, Firefox รุ่นล่าสุด เครื่องห้อง 2208 Chrome v.32, Firefox v.24

ม.ค. 25

ประกาศผลโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีที่ได้รับข้อมูลแล้ว

รายชื่อที่ได้รับข้อมูล ตรวจสอบได้ที่ คลิกที่นี่  ด้วย ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจะกำหนดจัดประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 ในการนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน ขอแจ้งให้ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ดำเนินการดังนี้ 1. ลงทะเบียนเข้าแข่งขันพร้อมส่งไฟล์เอกสารแนบ และวิดีโอประกอบการนำเสนอผลงาน ที่ http://www.innoobec.com/?p=167230 หรือคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. ยังไม่ลงทะเบียน /พ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้ (กรณีที่เคยกรอกข้อมูลข้อมูลแล้วต้องการเปลี่ยนแปลง ให้กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการจะใช้ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนตามวันที่ครั้งหลังสุด) 2. การส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ถือมาในวันติดตั้งโครงงาน (ไม่ต้องส่งเอกสารมาก่อน) สำหรับกำหนดการและสถานที่โดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทาง www.sillapa.net หรือ http://inno.obec.go.th ต่อไป

ม.ค. 22

เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

  เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ดาวน์โหลด แบบเครื่องร่อนกระดาษพับ บินไกล ดาวน์โหลด แบบเครื่องร่อนกระดาษพับ นาน

ม.ค. 16

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว 15 มค 59 (2)

ม.ค. 16

แผนที่สนามแข่งขันงานศิลปหัถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (การศึกษาพิเศษ)

แนบ 5 แผนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5

ม.ค. 16

โรงแรมและที่พักจังหวัดสุพรรณบุรี

แนบ 4 สถานที่พัก 4 มกราคม 2559

ม.ค. 15

แผนผังอาคารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒‏

place

แผนผังอาคารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒‏

ม.ค. 13

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน สนามแข่งขัน (การศึกษาพิเศษ)โรงเรียนเรียนร่วม…ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสิริลักษณ์ จันทร์แก้ว 085-2637208 นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง 089-5293241 นางสาวณัฐพร ไชยถา 087-3484162 นายวรรณธนุ วรรณกิจ 061-2537394

ม.ค. 13

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานกิจกรรมประกวดมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หากมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้กับ 1. น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล 099-2347779 และ 2. น.ส.อภิษฎา ขาวสุทธิ์ 085-8023932

ม.ค. 13

โลโก้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Logo_Final-01 (2)

Download ได้ที่นี่ คลิก         Download ได้ที่นี่ คลิก

ม.ค. 12

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

เครื่อง All in one (MSI) CPU i3-4150 3.5GHz 3.5GHz RAM 4GB VGA HD Onboard OS windows 8 Pro รายละเอียดโปรแกรม Microsoft Office 2010 Paint Version 6.2 (Build 9200) 

ม.ค. 12

ลำดับที่และตารางการแข่งขันนาฏศิลป์ของโรงเรียนในสังกัด สพป. และสพม. (ครั้งที่ 65)

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพป ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพม. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ม.ค. 12

แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แผนที่การเดินทางที่ 1 แผนที่การเดินทางที่ 2 แผนที่การเดินทางที่ 3

ม.ค. 12

แผนผังสถานที่แข่งขันดนตรีไทยและขับขานประสานเสียง

1

แผนผังสถานที่แข่งขันดนตรีไทยและขับขานประสานเสียง

ม.ค. 12

สถานที่พักใกล้ศูนย์การแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง

ข้อมูลสถานที่พัก

ม.ค. 12

เอกสารที่ใช้ในการแข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (ตัวอย่าง) ตัวอย่างบัตรประจำตัวคนพิการ ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ แบบคัดกรองกระทรวง

ม.ค. 11

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศกศ.5 ชั้น 2

ม.ค. 11

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 1

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศกศ.5 ชั้น 1

ม.ค. 11

ร้านอาหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหารจ.สุพรรณบุรี

ม.ค. 11

ตารางการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ตารางแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ม.ค. 11

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

ห้องอุทยานแห่งการเรียนรู้  ICT (ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6  สังกัด สพม.) เครื่อง All In One Lenovo CPU I3-4130 3.4 GHz RAM 4 GB HD 1 TB VGA Intel HD Onboard OS Windows 7 Profressional รายละเอียดโปรแกรม Adobe Reader Microsoft Office 2010 Win RAR ACD See   ห้องอุทยานแห่งการเรียนรู้  ICT (ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ ระดับ ม.1-3   สังกัด สพป.) เครื่อง All In One …

Continue reading »

ม.ค. 10

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด

ห้อง 2205 (Web Editor ม.1-3 สพป.) CPU I3 3.4 GHz RAM 8 GB HD 500 GB VGA Intel HD Onboard OS Windows 7Professional 64 bit รายละเอียดโปรแกรม Chrome, Firefox, IE8 Adobe CS3 Photoshop, Dreamweaver, Flash Adobe CS5 Photoshop FileZilla Office 2007 ———————————————————————————– ห้อง 2205 (Web Editor ป.4-6) CPU core2duo 2.8 GHz RAM 4 GB HD 500 …

Continue reading »

ม.ค. 10

ตารางการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ ครั้งที่ 65

∞ตารางแข่งขันนาฏศิลป์ ครั้งที่ 65∞

ม.ค. 07

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ใช้ในการแข่งขัน E-book งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 แข่งขันวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  รับลงทะเบียน เวลา 07.30 น.  เวลาแข่งขัน 09.00 -12.00 น. (3 ชั่วโมง) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 (ห้อง2207และ2209) เครื่อง All In One acer veriton z4710g ผู้ผลิตตัวประมวลผล Intel ชนิดตัวประมวลผล คอร์ i5 รุ่นตัวประมวลผล i5-4460S ตัวประมวลผลคอร์ ควอดคอร์ (4 คอร์) ความเร็วตัวประมวลผล 2.90GHz การประมวลผล 64-บิต ใช่ หน่วยความจำมาตรฐาน 4GB หน่วยความจำสูงสุด 16GB เทคโนโลยีหน่วยความจำ DDR3 …

Continue reading »

ม.ค. 05

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ห้อง 1309 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1) เครื่อง All In One Lenovo CPU I5 650 3.2 GHz RAM 4 GB HD 500 GB VGA Intel HD Onboard OS 1. Windows 7Professional 64 bit 2. Windows XP _______________________________________________ ห้อง 1307 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) เครื่อง All In One Lenovo CPU I5 650 3.2 GHz RAM …

Continue reading »

ม.ค. 05

กำหนดส่งเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม มาที่ นายวิเชียร พิรุณ (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2559 ผู้ประสานงาน : นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 06-1624-1991  

ธ.ค. 26

สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 โดยใช้สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน ดังนี้ 1. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 1.2.กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.3.กลุ่มศิลปะกลุ่มนาฏศิลป์ 1.4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. โรงเรียนนายเรืออากาศ  แข่งขัน กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. 3. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร แข่งขัน  ดนตรีไทย การประกวดขับขานประสานเสียง 4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แข่งขัน วงดนตรี ขับร้องเพลง 5. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี  แข่งขันกิจกรรมลุกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 6. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต แข่งขันหุ่นยนต์ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี – การงานอาชีพ แข่งขันที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา – คอมพิวเตอร์  แข่งขันที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี …

Continue reading »

ธ.ค. 24

ข่าวประกาศสำหรับกิจกรรมการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

  รายชื่อที่ได้รับข้อมูล ตรวจสอบได้ที่ คลิกที่นี่  ด้วย ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจะกำหนดจัดประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 ในการนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน ขอแจ้งให้ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ดำเนินการดังนี้ 1. ลงทะเบียนเข้าแข่งขันพร้อมส่งไฟล์เอกสารแนบ และวิดีโอประกอบการนำเสนอผลงาน ที่ http://www.innoobec.com/?p=167230 หรือคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. ยังไม่ลงทะเบียน /พ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้ (กรณีที่เคยกรอกข้อมูลข้อมูลแล้วต้องการเปลี่ยนแปลง ให้กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการจะใช้ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนตามวันที่ครั้งหลังสุด) 2. การส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ถือมาในวันติดตั้งโครงงาน (ไม่ต้องส่งเอกสารมาก่อน) สำหรับกำหนดการและสถานที่โดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทาง www.sillapa.net หรือ http://inno.obec.go.th ต่อไป

ธ.ค. 14

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย

  ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ขอความร่วมมือ สพฐ. ร่วมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ จนเกิดความชำนาญ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้ โดยกำหนดการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ 1) หุ่นยนต์กู้ภัย (Robo-Rescue) 2) หุ่นยนต์ดับเพลิง และได้ข้อความร่วมมือ สพฐ. ร่วมสนับสนุนในการจัดงานดังกล่าว ในการนี้ สพฐ. เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยหุ่นยนต์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://www.tpa.or.th/robot ดาวน์โหลดหนังสือราชการและใบสมัคร เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เอกสารการสมัครหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน

ธ.ค. 09

ข่าวประกาศสำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี และนักบินน้อย สพฐ.

ด้วยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี และนักบินน้อย สพฐ. มีความประสงค์เก็บข้อมูลทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษ ในการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว ในการนี้จึงขอให้ทีมโรงเรียน /ผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวต่อไป โดยขอให้บันทึกข้อมูลออนไลน์ ทางเว็บสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go.th หรือ คลิกที่นี่

ธ.ค. 08

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ และนักบินน้อย สพฐ. ระดับภาค

ขอความร่วมมือคณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65  ระดับภาค โดยตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. – โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับคณะกรรมการ ครู และผู้เกี่ยวข้อง คลิก สำหรับนักเรียน คลิก การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. สำหรับคณะกรรมการ ครู และผู้เกี่ยวข้อง คลิก สำหรับนักเรียน คลิก ความพึงพอใจของครูผู้ฝึกสอนที่มีกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. (เฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออก)

Older posts «