Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ค. 23

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ 1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ 3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ 4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ 5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่ 6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ 7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่ 8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ 9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่ 10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ 11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่ 12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่ …

Continue reading »

ก.พ. 13

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

แบบสอบถาม

http://gg.gg/8wce0

ก.พ. 12

ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

ก.พ. 11

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์

ขอแจ้งคณะครูผู้ฝึกซ้อมจากทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สาระนาฏศิลป์ ทุกโรงเรียนทราบ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ มีมติไม่ให้ทุกโรงเรียนขึ้นฝึกซ้อมบนเวทีโดยเด็ดขาด รวมถึงเมื่อการแข่งขันดำเนินการเสร็จสิ้นของแต่ละวัน ให้ออกจากห้องแข่งขันโดยทันที ตั้งแต่วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561  เนื่องจากมีโรงเรียนไม่ทำตามข้อตกลงในการฝึกซ้อมที่ทางคณะกรรมการกำหนด และเพื่อให้ฝ่ายคณะกรรมการได้จัดเตรียมสถานที่แข่งขันในวันถัดไป ขอบคุณค่ะ

ก.พ. 11

กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61

ตารางแข่งขัน2

  กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61 ——————————— 9.00 – 9.30 น. ประกาศรายชื่อทีม 1 ของแต่ละระดับชั้น ที่จะนำเสนอพร้อมเตรียมนำเสนอข้างเวที 9.30 – 10.30 น.ทีมที่ 1 ของแต่ละระดับนำเสนอโครงงาน ทีมละ 10 นาที + ตอบคำถาม 5 นาที 10.35 – 11.05 น.ประกาศรายชื่อทีมที่ 2 ของแต่ละระดับชั้น ที่จะนำเสนอพร้อมเตรียมนำเสนอข้างเวที 11.05 – 12.05 น.ทีมที่ 2 ของแต่ละระดับนำเสนอโครงงานทีมละ 10 นาที + ตอบคำถาม 5 นาที 12.10 – 12.40 น.ประกาศรายชื่อทีมที่ 3 ของแต่ละระดับชั้น ที่จะนำเสนอพร้อมเตรียมนำเสนอข้างเวที 12.40 …

Continue reading »

ก.พ. 10

แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)

10209140951020914095

ก.พ. 08

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์

1. การเข้าสู่สถานที่แข่งขันศูนย์การค้าเซียร์รังสิตจะเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าภายในห้างได้ เวลา 06:00 น. ทางประตูทางเข้าโรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต สามารถขึ้นลิฟท์ ไปที่ชั้น 5 บริเวณจัดงานได้เลย 2. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จะปิดเวลา 21: 00 น. 3. ผู้แข่งขันที่มีอุปกรณ์สามารถนำอุปกรณ์ขึ้นไปบริเวณที่แข่งขันโดยการนำรถขึ้นไปขนถ่ายอุปกรณ์ได้ที่บริเวณที่จอดรถของชั้น5 รถบรรทุกใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปบนที่จอดได้ ต้องเป็นรถเล็ก เมื่อขนถ่ายอุปกรณ์เสร็จแล้วให้นำรถไปจอดบริเวณอื่น ไม่อนุญาตให้จอดรถบริเวณลานจอดรถชั้น 5 เด็ดขาด 4. ทางผู้จัดการแข่งขันจะมีบัตรจอดรถฟรีให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 ใบ ยกเว้นนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ให้ 2 ใบ รับบัตรจอดรถตอนรายงานตัวเข้าแข่งขัน 5. ห้อง Diamond Hall จะเปิดให้เข้าได้เวลา 7:30 น.และปิดเวลา 20:45 น.ตรง ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันหรือบุคคลอื่นเข้าห้องก่อนเวลาเด็ดขาด และออกจากห้องตามเวลากำหนด 6. ปีนี้ไม่ได้จัดห้องแต่งตัวให้ผู้เข้าแข่งขัน แต่ท่านสามารถแต่งตัวได้บริเวณชั้น 5 ของห้าง ขอให้รร.นำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปกปิดเพื่อการแต่งตัวมาด้วย 7. การรายงานตัวเข้าแข่งขันนาฏศิลป์ ทุกกิจกรรม ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแสดงบัตรประชาชนให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง 8. …

Continue reading »

ก.พ. 07

แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน

แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง 1. กรุณานำเอกสารลงทะเบียนมาให้ครบตามที่กำหนดในเกณฑ์การแข่งขัน รวมทั้งหนังสือรับรองนักเรียน (เรื่องไปต่างประเทศ) ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน 2. การแข่งขันแต่ละวัน จะประกาศผลพร้อมแจกเหรียญรางวัลในเวลา 16.00-17.00 น. ของวันที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี 3. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ให้ผู้แข่งขันนำพจนานุกรม (ตามที่กำหนดในเกณฑ์) มาใช้ในการเตรียมบทบรรยายเอง ทีมละไม่เกิน 4 เล่ม 4. การแข่งขันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ รวมทั้งข้อปฏิบัติ ตามคำชี้แจงเพิ่มเติมที่ได้เคยนำขึ้นเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ก.พ. 07

แจ้งเพิ่มเติม แข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ณ โรงเรียนบางบัวทอง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  ในวันที่ 11 ก.พ. 2561 คณะกรรมการจะมีคะแนนการนำเสนอผลงานหลังจากสร้างชิ้นงานเสร็จ โดยให้แต่ละทีมใช้เวลานำเสนอผลงานได้ไม่เกิน 5 นาที

ก.พ. 07

เชิญ เข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 57

ProgramA4-01

….

ก.พ. 06

แจ้งสถานที่จอดรถศูนย์แข่งขันที่โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี

แจ้งจอดรถ

ก.พ. 05

บัตรสำหรับจอดรถตู้ และ รถ บัส ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67

บัตรสำหรับจอดรถตู้

ผู้ที่นำรถมาเพื่อเข้าบริเวณภายในงานให้ พิมพ์บัตรจอดรถนี้ ติดหน้ารถยนต์ของท่าน  ทุกครั้งที่เข้าบริเวณในงาน บัตรสำหรับจอดรถตู้ บัตรสำหรับจอดรถบัส    

ก.พ. 05

แผนผังการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

Planงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ Final_Page_01

ก.พ. 05

ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ตารางแข่งขันหุ่นยนต์-สพฐ (1)png_Page1

      ติดต่อสอบถาม

ก.พ. 02

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด ห้องคอมพิวเตอร์ 2208 Core i5-2400 3.10 Ghz Ram 4 Gb Windows 7 64 bit VGA Intel HD Onboard FileZilla 3.7.4.1 Chrome ไม่ต่ำกว่ารุ่น 62 Firefox ไม่ต่ำกว่ารุ่น 57 —————————————– ห้องคอมพิวเตอร์ 2207 Core i5-6400 2.70 Ghz Ram 8 Gb Windows 10 64 bit Nvidia Geforce 930A 2 GB โปรแกรมในเครื่องมี Adobe CS 3 Dreamweaver, Flash Adobe CS 5 Photoshop …

Continue reading »

ม.ค. 31

กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

พิธีเปิด

พิธีเปิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ผู้บริหารที่มาร่วมในพิธีเปิด ใส่เสื้อแจ๊คเก็ตสีขาว(เตรียมมาเอง) Download เอกสาร 1. กำหนดการพิธีเปิด  2. หนังสือเชิญผอ.เขต  3. หนังสือตอบรับผู้บริหาร

ม.ค. 31

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพป. หรือ สพม.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนิด รายละเอียด หมายเหตุ เครื่อง All In One HP ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน – การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น – ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน -แผ่นโปรแกรม ต้องเขียนชื่อโรงเรียนและทางสนามเเข่งขันจะทำการเก็บเเผ่นโปรเเกรมทุกเเผ่น ไม่คืนเเผ่นโปรเเกรมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น Processor Intele (R) Core ( TM ) i3-7100 U CPU 2.30 GHz -2.40 GHz RAM 8 GB System Type 64 Bit Operating System …

Continue reading »

ม.ค. 29

แจ้งกำหนดการสำหรับโรงเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประกวดการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (สพป./สพม.) วันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร WEST WING ชั้น 1 เวลา 08.00 – 17.00 น.  ( รายงานตัวเวลา 08.00 – 09.00 น. พร้อมกับส่งเล่มรายงานจำนวน 7 เล่มและจัดบูทผลงาน สามารถติดตามข่าวสารอื่นได้ที่ เพจ Facebook : OBECYoungInventor ) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์  (สพป./สพม.) วันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร WEST WING ชั้น 1 เวลา 08.00 – …

Continue reading »

ม.ค. 29

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 —————————————————————————————— ห้อง 1309 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1) เครื่อง All In One Lenovo CPU I5 650 3.2 GHz RAM 4 GB HD 500 GB VGA Intel HD Onboard OS Windows 10 64 bit ___________________________________________ ห้อง 1307 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) เครื่อง All In One Lenovo CPU I5 650 3.2 GHz RAM 4 …

Continue reading »

ม.ค. 29

การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ (1.การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ 2.การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 3.การประกวดแปรรูปอาหาร 4.การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง 5.การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 6.การแข่งขันแกะสลักผลไม้) ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ทางผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้เตรียมขนาดเนื้อที่ โดยกำหนดพื้นที่ให้ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร มีโต๊ะหน้าขาวขนาด 0.60 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ตัวต่อ 1 โรงเรียน และรายการที่ประกอบอาหารห้ามนำเตาแก๊สเข้าทำการแข่งขันโดยเด็ดขาด

ม.ค. 26

การส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์

ให้ส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ถ้าประสงค์ส่งทางไปรษณีย์ขอให้จัดส่งทาง EMS ถ้าไม่ส่งภายในวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาเข้ารับการประกวด โดยดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ให้ส่งรูปเล่มโครงงานที่ นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ.3 ชั้น 6 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02 288 5765-66

ม.ค. 26

กำหนดการส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

กำหนดการส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ทุกระดับ ให้นำส่งเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีการนำเสนอ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561    ที่อยู่ในการจัดส่ง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาวทิยาลัย นนทบุรี 51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 สามารถติอต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ครูสุดารัตน์ 06-1624-1991, ครูสิรภพ 08-6334-8063

ม.ค. 26

การเตรียม score เพลง สำหรับใช้ประกวดการแข่งขันขับขานประสานเสียง

ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เตรียม  Score เพลง มาให้กรรมการ ทั้งหมด 5 ชุด ยื่น ณ วันแข่งขันตามตารางการแข่งขัน

ม.ค. 26

ข้อมูลที่พัก ใกล้สถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย และ ขับขานประสานเสียง

ข้อมูลสถานที่พักใกล้เคียงสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย และ ขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๑  – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ >>คลิกที่นี่<<

ม.ค. 25

เตรียมบัตรประชาชนยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียนแข่งขันขับขานประสานเสียง

การแข่งขันขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน นำบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองจากโรงเรียน ยื่นต่อผู้รับลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อป้องกันการแอบอ้างนำนักเรียนระดับชั้นที่สูงกว่าเกณฑ์การแข่งขันเข้าประกวด  

ม.ค. 25

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ณ โรงเรียนบางบัวทอง วันอาทิตย์ที่๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน Processor: Intel® Core™ i3-7100T  CPU @ 3.40 GHz 3.40 GHz Ram:    4GB HDD:  1TB ความละเอียดหน้าจอ: 1920 x 1080 ระบบปฏิบัติการ:  Windows 10  Pro (64 Bit)   โปรแกรมในเครื่อง – Microsoft Office 2016 – Vegas Pro – ProShow Gold – Format Factory -PhotoScape -Windows Movie Maker -Macromedia Authorware – Adobe Flash,Photoshop,Illustrator CS6

ม.ค. 25

Key Visual งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

Key Visual_Page_1

Key Visual งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 รูปแบบการนำ Key Visual ไปใช้ในการผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่ออื่นๆ ที่ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

ม.ค. 24

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน E-Book โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน    ห้อง 2207 (สพป.  ป. 4-6) Processor: Intel® Core™ i5-6500  3.20 GHz Ram    4 GB  DDR3 HDD  500 GB  (7.200 U/min) ความละเอียดหน้าจอ 1920 x 1080 (16:9) ระบบปฏิบัติการ  Windows 7  Pro (64 Bit) โปรแกรมในเครื่อง Adobe Photoshop CC 2014 Adobe Illustrator CC 2014 Adobe Flash CC 2014 Adobe InDesign CC 2014 Adobe Dreamweaver CC 2014 Microsoft Office …

Continue reading »

ม.ค. 23

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันคิดเลขเร็ว ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี

แผนที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต

  กำหนดการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ กำหนดการแข่งขันคิดเลขเร็ว คลิกที่นี่ แผนที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม : กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร 0 2288 5765-66

ม.ค. 23

สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แผนผังห้องแข่งขันงานศิืลปหัตถกรรม นร. ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 3 อาคาร 4 และหอประชุมชั้นบน ณ โรงเรียนธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๑  – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดการแข่งดังนี้ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๑ แข่งที่โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ ๑) คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ , ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖ ๒) อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้นป.๑ – ๓, ป.๔ – …

Continue reading »

ม.ค. 23

เว็บไซต์จัดการแข่งขัน

สพป.

ม.ค. 22

การส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

กำหนดการส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์จำนวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีการนำเสนอ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ในการจัดส่ง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาวทิยาลัย นนทบุรี 51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 สามารถติอต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ครูสุดารัตน์ 06-1624-1991, ครูสิรภพ 08-6334-8063

ม.ค. 20

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ #สาระนาฎศิลป์

banner

ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ #สาระนาฎศิลป์ ตอนนี้สามารถตรวจสอบตารางการแข่งขัน และลำดับในการแข่งขันได้แล้วตามลิงค์ https://goo.gl/qYHZcL

ม.ค. 19

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ให้ส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ถ้าประสงค์ส่งทางไปรษณีย์ขอให้จัดส่งทาง EMS ถ้าไม่ส่งภายในวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาเข้ารับการประกวด โดยดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ให้ส่งรูปเล่มโครงงานที่ นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ.3 ชั้น 6 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02 288 5765-66

ม.ค. 18

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ

logo67

แนวทางการดำเนินการของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ •วันที่ 19-21 มกราคม 2561 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์ •วันที่ 19-25 มกราคม 2561  กรรมการจัดการแข่งขัน จัดตารางการแข่งขัน •วันที่ 22-29  มกราคม 2561 โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบโรงเรียน •วันที่ 30-31 มกราคม 2561  กรรมการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน •วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแก้ไขเปลี่ยนตัว •วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน •วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เว็บไซต์ การแข่งขันระดับประถมศึกษา สพป. เว็บไซต์ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา สพม. เว็บไซต์ การแข่งขันการศึกษาพิเศษเแพาะความพิการ สศศ.

ม.ค. 08

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จากการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 คลิกเพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน อย่างช้าไม่เกิน 20 ม.ค. 61 การส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่มไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ แต่ให้นำมาส่งให้กรรมการในวันลงทะเบียนและติดตั้งโครงงาน  โดยไม่ต้องส่งพร้อม CD/DVD เนื่องจากให้ส่งไฟล์บนระบบออนไลน์แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าแล้ว คลิกที่นี่

ธ.ค. 26

การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 คลิกเพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน อย่างช้าไม่เกิน 10 ม.ค. 61 รายละเอียดอื่น ๆ ติดตามได้ที่ http://younginventors.innoobec.com หรือ FB Fanpage : https://www.facebook.com/OBECYoungInventor ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ได้รับข้อมูลแล้ว ได้ที่ คลิกที่นี่ ในกรณีที่มีผลงานในกิจกรรมประเภทอื่น จะทำการลบออกจากระบบ

ธ.ค. 07

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง           เนื่องจากในการแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด มีปัญหาบางประการเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของเกณฑ์ จึงทำให้เกิดการตีความเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระดับภาคและระดับประเทศ จึงขอเพิ่มคำชี้แจงเกณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถูกต้อง และปฏิบัติตรงกันในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่

ส.ค. 09

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ (หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

ก.ค. 15

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

load

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ 1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ แก้ไข ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 2560) 2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่   3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ 4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 9 ส.ค. 2560 5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่   6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 17 ส.ค. 2560 7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่   8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ คำชีแจ้งการแก้ไข : แก้ไข 24 …

Continue reading »

Older posts «