Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ค. 26

ตารางการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน yc

Tulips

  ตารางการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน yc รายชื่อโรงเรียนโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา        

ม.ค. 26

กำหนดการแข่งขัน Science Show และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

1. กำหนดการแข่งขัน Science Show คลิกที่นี้ 2. กำหนดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง คลิกที่นี้

ม.ค. 26

กติกาทั่วไป การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ (แก้ไขหน้าที่ 30 ข้อ 4 เรื่องการนำเสนอด้วยโปสเตอร์)

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารรณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร   แก้ไขกติกาทั่วไป จากเดิม  4. ในการแข่งขันระดับประเทศ แต่ละทีมต้องเตรียมโปสเตอร์ ขนาด A3 (297*420 มม.) 1 แผ่น และ Powerpoint 1 สไลด์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้คะแนน (ดาวน์โหลด Template ได้ที่ http://goo.gl/JCb8KV) แก้ไขเป็น 4. ในการแข่งขันระดับประเทศ แต่ละทีมต้องเตรียมโปสเตอร์ ขนาด A1 (594*841 มม.) 1 แผ่น เท่านั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้คะแนน (ดาวน์โหลด  Poster-Template ได้ที่นี่)

ม.ค. 23

ประกาศ งานกลุ่มวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์)

  กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กำหนดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  

ม.ค. 22

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม มาที่ นายวิเชียร พิรุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ประสานงาน : นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง (083-273-7647)

ม.ค. 22

การส่งโครงงานคณิตศาสตร์

ขอให้โรงเรียนที่จะส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าแข่งขันในการศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 64 ดำเนินการส่ง โครงงาน ดังนี้ 1. จัดทำรายงานโครงงานจำนวน 6 ชุด (จัดทำหน้าปกให้ถูกต้องตามที่กำหนดให้) 2.  ส่งโครงงานให้ถึง สพฐ. อย่างช้า ภายในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  โดยส่งที่ กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   เขตดุสิต  กทม.10300   ผู้ประสานงาน นางสาวจรูญศรี    แจบไธสง 084-3591490

ม.ค. 22

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Untitled

ม.ค. 21

กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

pp56

กำหนดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๕๗                    กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิก  

ม.ค. 21

รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสาระต่างๆ

รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสาระต่างๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 (( คลิ๊ก ))

ม.ค. 20

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

Paper Size

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เรียนผู้เข้าแข่งขันทุกทีม 1. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระดับ สพม. จัดแข่งขันรอบแรก วันที่ 18 ก.พ. 2558 คัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายแข้าแข่งขันในวันที่ 20 ก.พ. 58 ระดับ สพป. จัดแข่งขันรอบแรก วันที่ 19 ก.พ. 2558 คัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายเข้าแข่งขันในวันที่ 20 ก.พ. 58 2. แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจัดทำโปสเตอร์ขนาด A1 (594 X 841 มม.) แนวตั้ง 1แผ่นเท่านั้น …

Continue reading »

ม.ค. 20

สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เตรียมให้ของโรงเรียนบางบัวทอง

Processor: Intel(R) Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz 3.50GHz RAM: 4.00 GB System: 32-bit Operating System (Windows 8 Pro) โปรแกรมที่มีในเครื่อง – Microsoft Office 2010 – Paint

ม.ค. 19

เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมระดับการศึกษาปฐมวัย(ล่าสุด)

เกณฑ์การแข่งขัน ระดับปฐมวัย ฉบับล่าสุดคลิก

ม.ค. 19

แจ้งการใช้ซิกม่าในการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว

การใช้ซิกม่า

ม.ค. 14

ลำดับที่และตารางการแข่งขันนาฏศิลป์ของโรงเรียนในสังกัด สพป. และสพม.

แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนาฏศิลป์ทั้งสังกัด สพป. และ สพม. ดูลำดับการแข่งขันกิจกรรมได้ดังเอกสารแนบเพื่อเป็นการเดรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันใน สนามแข่งขัน ลำดับที่แข่งขันสาระนาฏศิลป์ สพป. ลำดับที่แข่งขันนาฏศิลป์ สพม. ตารางแข่งขันนาฏศิลป์-57    

ม.ค. 05

แนวทาง การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน

change

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้ โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน  ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มกราคม 2558 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง – แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน - แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน – คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน – คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

ม.ค. 05

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

กำหนดการ การดำเนินการของโรงเรียน - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพป. - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพม.   - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สศศ. (การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ)  ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 – 9 มกราคม 2558 (ที่หน้าเว็บหลัก)  แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 – 17 มกราคม 2558 (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)  แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 – 31 มกราคม 2558  (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (ที่หน้าเว็บหลัก)  เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ …

Continue reading »

ธ.ค. 24

การแข่งขันภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระสังคมฯ

ด่วนที่สุด.. ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันภาพยนตร์สั้น  กลุ่มสาระสังคมฯ               งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  64  ปีการศึกษา  2557  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น  ระหว่างวันที่  6-9  มกราคม  2558  ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพ และกรุณาประสาน คุณรุณฤดี เลาหะพันธ์  โทร. 081-383-1889 “

ธ.ค. 03

คำอธิบายทำความเข้าใจรายละเอียดในกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลด คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ระดับภาค

พ.ย. 25

การส่งทีมการประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับภาค

หนังราชการการ การดำเนินงานของเขตพื้นที่ สพป. เรื่องการส่งทีมเข้าประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ สามารถDowload หนังสือได้ที่นี่-> คลิกที่นี่ 

ต.ค. 30

สื่อประกอบการศึกษา วิชาประวัติศาสตร์

ละครประวัติศาสตร์โรงเรียนขามแก่นนคร ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์  

ต.ค. 27

ตอบข้อหารือการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ส.ค. 04

เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย

ก.ค. 24

รายละเอียด การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีไม่มีการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ดำเนินการโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go.th หรือ รายละเอียดตามลิงค์ ดังกล่าวข้างต้น (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557) กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทร. 0 2288 5895 E-mail : thaiobecrobot@gmail.com

ก.ค. 23

Download ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน

สนามหุ่นยนต์ สพฐ 57 ใช้ได้ทุกระดับชั้น

ดาวน์โหลด ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน  

ก.ค. 19

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

new

เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่] 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล….. Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย……….. 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …

Continue reading »

ก.ค. 17

ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

134285

สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น – แบ่งระดับการแข่งขันเป็น 1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา ๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

ก.ค. 11

ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS

ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS 2556 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม อะเดรียติก พาเลส กทม. รายชื่อดังแนบ

ก.ค. 02

แจ้งการอบรม admin ของเขตพื้นที่

ทาง สพฐ. จัดอบรม administrator ของทั้ง 4 ภาค ไปแล้วนั้น ทางเจ้าภาพแต่ละภาค จะดำเนินการอบรมให้กับ admin ของเขตพื้นที่ ดังนี้ 1 ภาคเหนือ อบรมวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2557

มิ.ย. 29

การประชุม Administrator สพฐ.โปรแกรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64

pic2

การอบรมเชิงปฎิบัติการ Administrator วิทยากรหลักของ สพฐ. การใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 นี้ โดยมี admin ของทั้ง 4 ภาค มาทบทวนการใช้โปรแกรมและเตรียมการใช้โปรแกรมของเขตพื้นที่ เพื่อเป็นวิทยากรหลักของ สพฐ. ในการอบรม Admin เขตพื้นที่ของแต่ละภาคในเดือนกรกฎาคมนี้ ระดับภาคจะแข่งขัน ภาคใต้   จังหวัด กระบี่     วันที่ 10–12 ธันวาคม 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัด สกลนคร  11–13 ธ.ค.57 ภาคเหนือ   จังหวัด  แพร่      วันที่ 17 -19 ธันวาคม 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก   จังหวัด นนทบุรี   17–19 ธ.ค.57

มิ.ย. 21

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

  คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการ สพท. คำสั่ง ตารางการประชุม บัญชีจัดสรร

มี.ค. 17

จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม ไปให้กับเขตพื้นที่ต้นสังกัดของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 – สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน -

ก.พ. 20

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 ก.พ.57

600

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 ก.พ.57  คลิกที่นี่

ก.พ. 20

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 19 ก.พ.57

DIS_0892_resize

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 19 ก.พ.57 คลิกที่นี่

ก.พ. 20

ภาพกิจกกรรมภายในงานวันที 18 ก.พ.57

800

ภาพกิจกกรรมภายในงานวันที 18 ก.พ.57  คลิกที่นี่

ก.พ. 17

ลำดับการประกวดขับขานประสานเสียงระดับประเทศ ครั้งที่ 63

ลำดับการประกวดขับขานประสานเสียงระดับประเทศ ครั้งที่ 63 >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด<< รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sangkeet.ac.th

ก.พ. 17

ประกาศ ด่วน! ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันขับขานประสานเสียงส่งชื่อเพลง

ด่วน!  ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันขับขานประสานเสียงส่งชื่อเพลง ที่อาจารย์สุชาดา พลสูงเนิน E-mail: nui_plang@hotmail.com หรือ อาจารย์ธราพงศ์ พรหมแจ้ง E-mail: boyguitarmsw@hotmail.com ***ในวันแข่งขัน ให้เตรียมสกอร์เพลงให้กรรมการ 5 ชุด

ก.พ. 17

ดาวน์โหลดแผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556

แผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ก.พ. 15

เว็บไซต์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ และ นักบินน้อย สพฐ.

เว็บประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. คลิกที่นี่ การแข่งขันนักบินน้อย  สพฐ. คลิกที่นี่

ก.พ. 13

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่ สพฐ. ยังไม่ได้รับเอกสารรายงานโครงงานรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรายงานโครงงาน

ก.พ. 13

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

แผนผังการจัดวางแผงโครงงานคณิตศาสตร์

ก.พ. 12

เส้นทางขาเข้า-ขาออก อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ ระบบขนถ่ายสินค้า‏

รายละเอียด คลิก

ก.พ. 12

IMPACT นำส่งข้อมูลที่พักใกล้เคียง‏

ที่พัก มสธ

รายชื่อที่พักในพื้นที่ใกล้เคียง IMPACT คลิก รายชื่อโรงแรม คลิก บ้านพักในโครงการ The Connect คลิก ที่พัก มสธ คลิก

ก.พ. 12

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว

ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันคิดเลขเร็วทุกคน ทุกระดับ และครูผู้ฝึกสอนทุกระดับรายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ได้ที่โซนการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ตั้งแต่เวลา15.00 น.โดยพร้อมเพรียงกัน

ก.พ. 12

ระบียบการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ ระดับชาติ (เพิ่มเติม)

รายละเอียด  คลิก

ก.พ. 12

หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์

หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์ วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ”  งามศาสตร์  งานศิลป์  ศิลปินเด็กไทย  ” ( ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย )

Older posts «