Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ย. 26

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ดาวน์โหลด

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาค กำหนดดังนี้ ภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ ระหว่างวันที่  7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภาคใต้ ระหว่างวันที่  9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่  16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่  18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ส.ค. 21

คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ติดต่อสอบถาม

 ข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกดู คำถาม – คำตอบ    

ส.ค. 04

ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

khut

1. ประกาศ สพฐ. 1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่   2. เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 2.1 ปฐมวัย คลิกที่นี่ 2.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่ 6 สิงหาคม แก้ไขภาพยนต์สั้น  2.3 นักบินน้อยสพฐ.  คลิกที่นี่ 2.4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี      2.4.1 การงานอาชีพ คลิกที่นี่       2.4.2 หุ่นยนต์สพฐ. คลิกที่นี่ 21 สิงหาคม       2.4.3 โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี คลิกที่นี่  21 สิงหาคม 2.5 …

Continue reading »

พ.ค. 12

เพิ่มเติมการแข่งขัน ซูโดกุ, คำคม, A-mathและCross Word

ขอเพิ่มข้อมูลการแข่งขัน ดังนี้ 1.รูปแบบโจทย์แข่งขัน ซูโดกุ แต่ละรอบ ของ สพป.และสพม. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คลิกที่นี่ 2.ผู้แข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้เตรียม เตรียมอุปกรณ์ กระดาน เบี้ย นาฬิกาจับเวลา มาด้วย 3.กติกาเพิ่มเติมในการแข่งขันแต่ละกิจกรรม คลิกที่นี่ ————————– ผู้ประสานงานการแข่งขัน  นางสาววัลลา    084-657-31272 นางนภา           081-398-4776  นายสันติ          089-172-5978 สถานที่แข่งขันโรงเรียนสตรีวิทยา 2 รองผอ.วาณี     081-860-9528 อ.สมศักดิ์         081-491-6579 อ.เนาวรัตน์ 089-664-8384 สถานที่พักใกล้เคียงสถานที่จัดงานฯ ไรวินท์ แมนชั่น     02-932-9220 , 02-932-9217-9 ที. เจ. เพลส         02-539-0244 , 02-952-8416

พ.ค. 09

แก้ไขการแข่งขันซูโดกุ คำคม ครอสเวิร์ดและเอแม็ท ระดับชาติ

original_Untitled-1

การแข่งขัน ซูโดกุ, คำคม, A-math, Cross Word ระดับชาติ ให้ทางผู้เข้าแข่งขันที่เป็นตัวแทนระดับ ได้ตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว ถ้าไม่ถูกต้องให้นำเอกสารหลักฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง มาแสดงในวันรายงานตัวในการแข่งขัน โดยกำหนดการแข่งขันดังนี้ การแข่งขัน คำคม, A-math, Cross Word จะใช้เวลาแข่ง 2 วัน ทั้ง สพป.และ สพม. ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 แบบพบกันหมด การแข่งขัน ซูโดกุ จะใช้เวลาแข่งขันเพียง 1 วัน ทั้ง สพป.และสพม. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 แบ่งเป็นรอบ คลิกดูรายละเอียด website ที่ใช้แข่งขัน สพป. http://www.art64.sillapa.net/sp-act/ website ที่ใช้แข่งขัน สพม. http://www.art64.sillapa.net/sm-act/ สนามที่ใช้แข่งขัน ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 ห้องประชุมสมภาพ คมสัน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 คลิก ดูรายละเอียดและกติกาเพิ่มเติม 8.00 น. -8.30 …

Continue reading »

เม.ย. 27

เว็บไซต์ระดับภาคที่ใช้แข่งขันซูโดกุ คำคม ครอสเวิร์ดและเอแม็ท

แนวดำเนินการของเขตพื้นที่ การแข่งขันซูโดกุ คำคม ครอสเวิร์ดและเอแม็ท ระดับภาค 1.ตรวจสอบชื่อนักเรียน ครู ที่เป็นตัวแทนเขต ถ้าไม่ครบติดต่อ ผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค(ด้านล่าง) 2.เขตพื้นที่ ที่แข่งขันหลังวันที่ 30 เมษายน นี้ แข่งเสร็จบันทึกคะแนนให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ 3.ติดตามการแนวทางการแข่งขันได้ที่เว็บภาค จากข้างล่างนี้ ภาคเหนือ สพป. http://www.north64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.north64.sillapa.net/sm-act/ ภาคกลางและภาคตะวันออก สพป. http://www.central64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.central64.sillapa.net/sm-act/ ภาคอีสาน สพป. http://www.esan64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.esan64.sillapa.net/sm-act/ ภาคใต้ สพป. http://www.south64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.south64.sillapa.net/sm-act —————————————————————————————————————– ผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค สามารถประสานงานได้ดังนี้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เหนือ                  …

Continue reading »

มี.ค. 31

การแข่งขัน ซูโดกุ, คำคม, เอแม็ท, ครอสเวิร์ด

images

ในการจักการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด ทาง สพฐ.เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เลือนออกไปนั้นมีประโยชน์กับนักเรียน เห็นควรให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ (คลิกหนังสือ) โดยเขตพื้นที่ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการรายงานผลจากโปรแกรมเดิม ซึ่งจะมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันอยู่แล้ว และบันทึกคะแนน ส่งผลการแข่งขันในระบบ ให้ระดับภาคดำเนินการแข่งขันต่อไป

ก.พ. 18

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการลงทะเบียน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 19 ก.พ. 58 เริ่มเวลา 10.30 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลง

ก.พ. 16

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด ใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ห้อง 2205 (Web Editer สพป. ม.ต้น) CPU I3 3.4 GHz RAM 8 GB HD 500 GB VGA Intel HD Onboard OS Windows 7Professional 64 bit ———————————————————————————– ห้อง 2205 (Web Editer ป.4-6) CPU core2duo 2.8 GHz RAM 4 GB HD 500 GB VGA Intel HD Onboard OS Windows 7Professional 64 bit ———————————————————————————– …

Continue reading »

ก.พ. 13

การเข้าใช้พื้นที่เมืองทองธานี สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

      1.  ไม่อนุญาตให้นำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันไปจัดเตรียม ก่อนเวลาแข่งขันโดยเด็ดขาด        2.  ไม่อนุญาตให้นำโต๊ะ เก้าอี้ มาจัดวางอุปกรณ์การแข่งขันเพิ่มเติม ( ให้ใช้ตามที่ผู้จัดการแข่งขันจัดไว้ให้เท่านั้น )        3.  ไม่ควรนำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน หรือเกินความจำเป็น มาจัดวางบริเวณแข่งขันเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด        4.  ประตูทางเข้าอาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 และทุกห้องที่ใช้แข่งขัน จะอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปในอาคาร / ห้องแข่งขันได้ในเวลา 07.00 น. วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558

ก.พ. 13

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

แผนผังการวงโครงงาร และรายละเอียดอุปกรณ์ แผนผังโครงงาน

ก.พ. 11

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

เอกสารชี้แจง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ก.พ. 10

การแข่งขันโครงงานอาชีพ สพป.

โรงเรียนที่เข้าแข่งขันขอให้เตรียมรูปเล่มรายงานโครงงานอาชีพมาส่ง ณ จุดรับรายงานตัว จำนวน 6 เล่มพร้อมแผ่น CD  ขนาดเนื้อที่แสดงโครงงาน ด้านหน้ากว้าง 2.5 เมตร ด้านข้างลึก 4 เมตร  มีโต๊ะหน้าขาวขนาด 0.45 x 1.80 เมตร จำนวน 3 ตัวต่อ 1 โรงเรียน   หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ. ธีรนุช 081-7753742 ผู้ประสานงานของ สพป.

ก.พ. 10

กำหนดการแข่งขันคิดเลขเร็ววันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

กำหนดการแข่งขันคิดเลขเร็ว17 กพ.58

ก.พ. 09

เกณฑ์และหัวข้อการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ รอบคัดเลือก

เรียน        อาจารย์ผู้ฝึกสอนกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์                                                                                    ขอแจ้งเกณฑ์และหัวข้อการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์รอบคัดเลือกดังแนบ                 …

Continue reading »

ก.พ. 09

ประกาศศูนย์การประกวด/แข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันที่ประทับตราไปรษณีย์ การส่งเอกสารโครงงานฯ ม. 1 – ม. 3 (สพม.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน     2 ก.พ. 58 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ           3 ก.พ. 58 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์           30 ม.ค. 58 โรงเรียนพัทลุง                                      4  ก.พ. 58 …

Continue reading »

ก.พ. 05

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ห้อง 1307-1308-1309  (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-2) เครื่อง All In One Lenovo CPU    I5  650  3.2 GHz RAM    4 GB HD      500 GB VGA     Intel HD Onboard OS      1. Windows 7Professional 64 bit 2.  Windows XP ———————————————————————————– ห้อง  1207-1208-1209  (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3-4) เครื่อง All In One Lenovo CPU    I5- 4670  3.10 GHz …

Continue reading »

ก.พ. 05

แผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Page1-02

ผังอาคาร ชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี  Download ผังการจัดห้อง Royal Jubilee  Download   หมายเหตุ 1. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันภายในอาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 สังเกตแผนผังของสถานที่แข่งขันของตนเอง โดยดูจากหมายเลขตรงหัวเสา 1 – 52 ฝั่งทางเข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงจุดแข่งขันโดยเร็ว 2. ห้องจูปิเตอร์ทุกห้อง และห้องรอลยัล จูบิลี่ อยู่ชั้น 1 ของอาคารชาเลนเจอร์  

ก.พ. 05

เอกสารสำหรับการรายงานตัวแข่งขันพูดภาษาจีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส

โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันพูดภาษาจีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส จะต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้มาแสดงตอนลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  (บริเวณหน้าห้องจูปิเตอร์ 8 อาคารชาเลนเจอร์ชั้น 1) ประกอบด้วย 1) สำเนาตารางเรียนของนักเรียนที่เข้าแข่งขันภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2557  2) สำเนา ปพ.1 ที่ออกโดยนายทะเบียนโรงเรียน และมีตราประทับของโรงเรียน  3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และ 4) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)  ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนเตรียมเอกสารทั้ง 4 รายการให้ครบถ้วน พร้อมทำหนังสือส่งตัวมายื่นในวันแข่งขัน หากในวันแข่งไม่สามารถแสดงเอกสารครบทุกรายการ จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ แบบฟอร์มหนังสือส่งตัว-คลิก

ก.พ. 04

ตราสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

logo64

Download

ก.พ. 03

ผู้ประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ / ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ อ.พนิดา วิชัยดิษฐ์  (สนก.)  / เบอร์โทรศัพท์   096-3389096

ก.พ. 02

กำหนดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

เรียน  โรงเรียนที่เข้าแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ และขอเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน จาก  084-3591490 เป็น  092-9849443     (กำหนดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์) 

ก.พ. 02

กำหนดการแข่งขันตอบคำถามสุขศึกษาและพลศึกษา / แอโรบิก

กำหนดการแข่งขันตอบคำถามสุขศึกษาและพลศึกษา (Click) กำหนดการแข่งขันแอโรบิก (Click)

ก.พ. 01

เพิ่มเติมเกณฑ์ระดับชาติ แอร์โรบิคและปฐมวัย

ในการแข่งขันระดับชาติ มีกิจกรรมที่ต้องเพิ่มเติมเกณฑ์ ดังนี้ 1. แอร์โรบิค คลิกที่นี่ 2. ปฐมวัย คลิกที่นี่ 

ม.ค. 30

ประกาศ เรื่อง สถานที่ในการจัดการแข่งขันขับขานประสานเสียง

เรียน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันขับขานประสานเสียง การแข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 จะจัดการแข่งขัน ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี

ม.ค. 30

แผนการจราจร และแผนระบบขนถ่ายสินค้า เมืองทองธานี

untitled

แผนการจราจร  ( Click ) แผนระบบขนถ่ายสินค้า ( Click ) งานที่จัดขึ้นพร้อมกันกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ( Click )

ม.ค. 28

แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก

รายละเอียด (Click)

ม.ค. 28

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน Amath คำคม ซูโดกุ cross word ไปอย่างไม่มีกำหนด

รายละเอียด ( Click)

ม.ค. 28

ข้อมูลด้านที่พักของผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

ข้อมูลด้านที่พักของผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (( Click )) ข้อมูลที่พักโรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง (( Click )) ข้อมูลที่พักวัดในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง (( Click ))

ม.ค. 26

ตารางการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน yc

Tulips

ตารางการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน yc  รายชื่อโรงเรียนโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

ม.ค. 26

กำหนดการแข่งขัน Science Show และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

1. กำหนดการแข่งขัน Science Show คลิกที่นี้ 2. กำหนดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง คลิกที่นี้

ม.ค. 26

กติกาทั่วไป การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ (แก้ไขหน้าที่ 30 ข้อ 4 เรื่องการนำเสนอด้วยโปสเตอร์)

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารรณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร   แก้ไขกติกาทั่วไป จากเดิม  4. ในการแข่งขันระดับประเทศ แต่ละทีมต้องเตรียมโปสเตอร์ ขนาด A3 (297*420 มม.) 1 แผ่น และ Powerpoint 1 สไลด์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้คะแนน (ดาวน์โหลด Template ได้ที่ http://goo.gl/JCb8KV) แก้ไขเป็น 4. ในการแข่งขันระดับประเทศ แต่ละทีมต้องเตรียมโปสเตอร์ ขนาด A1 (594*841 มม.) 1 แผ่น เท่านั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้คะแนน (ดาวน์โหลด  Poster-Template ได้ที่นี่)

ม.ค. 23

ประกาศ งานกลุ่มวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์)

  กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กำหนดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  

ม.ค. 22

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม มาที่ นายวิเชียร พิรุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ประสานงาน : นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง (083-273-7647)

ม.ค. 22

การส่งโครงงานคณิตศาสตร์

ขอให้โรงเรียนที่จะส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าแข่งขันในการศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 64 ดำเนินการส่ง โครงงาน ดังนี้ 1. จัดทำรายงานโครงงานจำนวน 6 ชุด (จัดทำหน้าปกให้ถูกต้องตามที่กำหนดให้) 2.  ส่งโครงงานให้ถึง สพฐ. อย่างช้า ภายในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  โดยส่งที่ กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   เขตดุสิต  กทม.10300   ผู้ประสานงาน นางสาวจรูญศรี    แจบไธสง 084-3591490

ม.ค. 22

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Untitled

ม.ค. 21

กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

pp56

กำหนดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๕๗                    กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิก  

ม.ค. 21

รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสาระต่างๆ

รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสาระต่างๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 (( คลิ๊ก ))

ม.ค. 20

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

Paper Size

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เรียนผู้เข้าแข่งขันทุกทีม 1. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระดับ สพม. จัดแข่งขันรอบแรก วันที่ 18 ก.พ. 2558 คัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายแข้าแข่งขันในวันที่ 20 ก.พ. 58 ระดับ สพป. จัดแข่งขันรอบแรก วันที่ 19 ก.พ. 2558 คัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายเข้าแข่งขันในวันที่ 20 ก.พ. 58 2. แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจัดทำโปสเตอร์ขนาด A1 (594 X 841 มม.) แนวตั้ง 1แผ่นเท่านั้น …

Continue reading »

ม.ค. 20

สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เตรียมให้ของโรงเรียนบางบัวทอง

Processor: Intel(R) Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz 3.50GHz RAM: 4.00 GB System: 32-bit Operating System (Windows 8 Pro) โปรแกรมที่มีในเครื่อง – Microsoft Office 2010 – Paint

ม.ค. 19

เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมระดับการศึกษาปฐมวัย(ล่าสุด)

เกณฑ์การแข่งขัน ระดับปฐมวัย ฉบับล่าสุด คลิกที่นี่

ม.ค. 19

แจ้งการใช้ซิกม่าในการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว

การใช้ซิกม่า คลิกที่นี่

ม.ค. 14

ลำดับที่และตารางการแข่งขันนาฏศิลป์ของโรงเรียนในสังกัด สพป. และสพม.

แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนาฏศิลป์ทั้งสังกัด สพป. และ สพม. ดูลำดับการแข่งขันกิจกรรมได้ดังเอกสารแนบเพื่อเป็นการเดรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันใน สนามแข่งขัน ลำดับที่แข่งขันสาระนาฏศิลป์ สพป. ลำดับที่แข่งขันนาฏศิลป์ สพม. ตารางแข่งขันนาฏศิลป์-57

ม.ค. 05

แนวทาง การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน

change

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้ โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน  ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มกราคม 2558 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง – แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน - แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน – คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน – คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

ม.ค. 05

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

กำหนดการ การดำเนินการของโรงเรียน - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพป. - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพม. - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สศศ. (การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ)  ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 – 9 มกราคม 2558 (ที่หน้าเว็บหลัก)  แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 – 17 มกราคม 2558 (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)  แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 ม.ค.-16 ก.พ. 2558  (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (ที่หน้าเว็บหลัก)  เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ในกรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง …

Continue reading »

Older posts «