Category Archive: ข่าวทั่วไป

ส.ค. 28

Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์

ดาวน์โหลด กติกาหุ่นยนต์ผสม (30 ส.ค. 61) ดาวน์โหลด ลายสนามแข่งขัน คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน คลิกที่นี่  

ก.พ. 05

ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ตารางแข่งขันหุ่นยนต์-สพฐ (1)png_Page1

      ติดต่อสอบถาม

ม.ค. 08

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จากการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 คลิกเพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน อย่างช้าไม่เกิน 20 ม.ค. 61 การส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่มไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ แต่ให้นำมาส่งให้กรรมการในวันลงทะเบียนและติดตั้งโครงงาน  โดยไม่ต้องส่งพร้อม CD/DVD เนื่องจากให้ส่งไฟล์บนระบบออนไลน์แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าแล้ว คลิกที่นี่

ธ.ค. 08

คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

qrrobot

จากการที่ได้รับคำถามจากช่องทางการติดต่อทาง Line @ ทางส่วนกลางจึงได้จัดทำคำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ได้ที่ Line @ : @xue4845s หรือ Scan QR Code ได้ที่ ดาวน์โหลด คำชี้แจงกติกาหุ่นยนต์-สพฐ-ระดับภาค ( ณ วันที่ 9 ธ.ค. 60 ) แบบบันทึกคะแนนการแข่งขัน รายละเอียดที่แก้ไข หุ่นยนต์พื้นฐานระดับประถม การนำเสนอไม่ต้องทำโปสเตอร์ขนาด A1 แต่ให้ทำในกระดาษ A 4 ตามเกณฑ์เดิม (หน้า2) เพิ่มเติมจุดตรวจสอบ (หน้า 17)  

ส.ค. 17

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

OBEC BASIC

ระดับพื้นฐาน     1. มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด     2. มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด  ระดับกลาง ดาวน์โหลด   ระดับสูง ดาวน์โหลด

Older posts «