Category Archive: ข่าวทั่วไป

ก.พ. 05

ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ตารางแข่งขันหุ่นยนต์-สพฐ (1)png_Page1

      ติดต่อสอบถาม

ม.ค. 08

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จากการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 คลิกเพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน อย่างช้าไม่เกิน 20 ม.ค. 61 การส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่มไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ แต่ให้นำมาส่งให้กรรมการในวันลงทะเบียนและติดตั้งโครงงาน  โดยไม่ต้องส่งพร้อม CD/DVD เนื่องจากให้ส่งไฟล์บนระบบออนไลน์แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าแล้ว คลิกที่นี่

ธ.ค. 08

คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

qrrobot

จากการที่ได้รับคำถามจากช่องทางการติดต่อทาง Line @ ทางส่วนกลางจึงได้จัดทำคำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ได้ที่ Line @ : @xue4845s หรือ Scan QR Code ได้ที่ ดาวน์โหลด คำชี้แจงกติกาหุ่นยนต์-สพฐ-ระดับภาค ( ณ วันที่ 9 ธ.ค. 60 ) แบบบันทึกคะแนนการแข่งขัน รายละเอียดที่แก้ไข หุ่นยนต์พื้นฐานระดับประถม การนำเสนอไม่ต้องทำโปสเตอร์ขนาด A1 แต่ให้ทำในกระดาษ A 4 ตามเกณฑ์เดิม (หน้า2) เพิ่มเติมจุดตรวจสอบ (หน้า 17)  

ส.ค. 17

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

OBEC BASIC

ระดับพื้นฐาน     1. มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด     2. มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด  ระดับกลาง ดาวน์โหลด   ระดับสูง ดาวน์โหลด

ม.ค. 18

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์

ม.ค. 16

ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

invention

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนและส่งเอกสารฉบับเต็ม (PDF) ได้ที่ http://younginventors.innoobec.com/?page_id=748 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 นี้ *** ทั้งนี้ เอกสารรายงานฉบับจริง จำนวนชุดตามที่กำหนดในเกณฑ์ ให้นำมาส่งในวันรายงานตัว ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาล่วงหน้า ***     คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ติดต่อคุณศิริวรรณ ก๋องคำ โทร. 02 2885895)

ม.ค. 12

กำหนดการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และการประกวดแข่งขัน GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี >>> ดาวน์โหลดเอกสาร<<< _________________________________________ กำหนดการ การประกวดแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี >>> ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

ม.ค. 12

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ประกาศถึงทีมที่ผ่านคัดเลือกและต้องมานำเสนอผลงานโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ กรุณาให้ข้อมูลตามแบบลงทะเบียนออนไลน์ ดังนี้ https://goo.gl/forms/A2cnxu7nXO82C3DA3 1. ไม่ต้องส่งเล่มรายงานหรือเอกสารใด มาทางไปรษณีย์ ให้นำมาส่งในวันลงทะเบียนติดตั้งโครงงานฯ คือวันที่ 29 ม.ค. 60 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 2. การนำเสนอ จะเป็นการนำเสนอบนเวที โดยการจับสลากลำดับการนำเสนอในวันติดตั้งโครงงานฯ 3. เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง คณะกรรมการ ครูนักเรียนเจ้าของผลงาน และเผยแพร่ผลงานออนไลน์ตามเจตนารมย์ของการจัดงานในปีนี้ กรุณาให้ข้อมูลตามแบบลงทะเบียน ทางคณะกรรมการจะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมลล์ที่ได้ให้ไว้ต่อไป

ม.ค. 11

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

กำหนดการส่งรุปเล่มและคลิป VDO การนำเสนอกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์                              ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6  ส่งเอกสารภายในวันที่ 23 มกราคม 2560   โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารที่ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด                                           …

Continue reading »

ม.ค. 01

ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559

a1122

คลิกที่นี่

พ.ย. 26

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับภาค

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

ก.พ. 03

ทะเบียนพัสดุ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุ เกียรติบัตร โล่ และเหรียญรางวัลได้ที่นี่