สถาบันภาษาไทย

Author's details

Name: สถาบันภาษาไทย
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. แจ้งสถานที่จอดรถศูนย์แข่งขันที่โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี — 06/02/2018
  2. สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี — 23/01/2018
  3. เกณฑ์และหัวข้อการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ รอบคัดเลือก — 09/02/2015
  4. กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย — 22/01/2015
  5. หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์ — 12/02/2014

Author's posts listings

ก.พ. 06

แจ้งสถานที่จอดรถศูนย์แข่งขันที่โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี

แจ้งจอดรถ

ม.ค. 23

สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แผนผังห้องแข่งขันงานศิืลปหัตถกรรม นร. ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 3 อาคาร 4 และหอประชุมชั้นบน ณ โรงเรียนธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๑  – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดการแข่งดังนี้ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๑ แข่งที่โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ ๑) คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ , ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖ ๒) อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้นป.๑ – ๓, ป.๔ – …

Continue reading »

ก.พ. 09

เกณฑ์และหัวข้อการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ รอบคัดเลือก

เรียน        อาจารย์ผู้ฝึกสอนกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์                                                                                    ขอแจ้งเกณฑ์และหัวข้อการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์รอบคัดเลือกดังแนบ                 …

Continue reading »

ม.ค. 22

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Untitled

ก.พ. 12

หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์

หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์ วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ”  งามศาสตร์  งานศิลป์  ศิลปินเด็กไทย  ” ( ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย )

Older posts «