Spm4

Author's details

Name: สพม.4 ปทุมธานี
Date registered: 08/01/2017

Latest posts

  1. ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต — 25/01/2017
  2. แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม, ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต — 20/01/2017
  3. แผนที่จัดงานพิธีเปิดและแผนที่โรงเรียนสังกัด สพม.4 จ.ปทุมธานี ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 — 08/01/2017

Author's posts listings

ม.ค. 25

ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

spm4 25600125

ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66   ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต *** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ม.ค. 20

แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม, ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

20733

แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม, ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ** หมายเหตู : คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ม.ค. 08

แผนที่จัดงานพิธีเปิดและแผนที่โรงเรียนสังกัด สพม.4 จ.ปทุมธานี ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

25600108-2

แผนที่จัดงานพิธีเปิดและแผนที่โรงเรียนสังกัด สพม.4 จ.ปทุมธานี ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 1. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2. โรงเรียนธัญบุรี 3. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 4. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 5. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร 6. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต 7. โรงเรียนปทุมวิไล 8.โรงเรียนสายปัญญารังสิต *** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย