Social

Author's details

Name: สังคมศึกษา
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. รร.ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนและครู กิจกรรมแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมฯ โปรดติดต่อด่วน — 16/01/2017
  2. กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู แต่มีบางโรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระสังคมยังไม่สามารถอนุญาตให้ได้ — 13/01/2017
  3. ลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข 12 ม.ค. 2560) — 12/01/2017
  4. รายระเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม — 09/01/2017
  5. แนวปฏิบัติของกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งระดับเขตและระดับภาคของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข ณ วันที่ 29 ส.ค. 2559) — 28/08/2016

Author's posts listings

ม.ค. 16

รร.ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนและครู กิจกรรมแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมฯ โปรดติดต่อด่วน

ขณะนี้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมฯ ได้เข้าไปพิจารณาอนุญาตในระบบเสร็จสิ้นแล้ว แต่มีบางรร.ที่ยังไม่สามารถอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ ขอความกรุณาทางโรงเรียนเข้าไปเช็คในระบบ หากรร.ใดยังไม่ได้รับการอนุญาต โปรดติดต่อ น.ส.อุมาภรณ์ 099-2347779 โดยด่วนค่ะ เพราะได้พยายามติดต่อทางรร.แล้ว แต่ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ

ม.ค. 13

กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู แต่มีบางโรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระสังคมยังไม่สามารถอนุญาตให้ได้

จากการเข้าไปพิจารณาอนุญาตการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู พบปัญหาที่ทำให้ยังไม่สามารถอนุญาตให้กับบางโรงเรียนได้ ดังนี้ (1) ใช้แบบฟอร์มที่ผิด ทำให้มีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณา เช่น ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน แต่ไม่ระบุเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนตัว หรือ ขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน แต่กลับไม่มีลายเซ็นยินยอมจากครูผู้ฝึกสอนท่านเดิม (2) โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน แต่กลับแจ้งว่าขอแก้ไขรายชื่อ โรงเรียนจึงควรเข้าไปในระบบอีกครั้ง แจ้งว่าขอเปลี่ยนตัว แล้วแนบหนังสือขอเปลี่ยนตัวให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม (3) การเปลี่ยนตัวนักเรียน ไม่ระบุเหตุผลให้ชัดเจน (4) การให้เหตุผลในการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน โดยบอกว่า เปลี่ยนตัวเพื่อความเหมาะสม ควรระบุให้ชัดเจนด้วยว่า เปลี่ยนตัวแล้วจะเหมาะสมอย่างไร เนื่องจาก นักเรียนคนเดิมจากระดับภาคเมื่อได้เข้าสู่การแข่งขันระดับชาติแล้ว ควรมีสิทธิเข้ามาแสดงความสามารถในเวทีระดับชาติได้เหมือนเดิม ยกเว้นมีกรณีจำเป็นจริงๆ ซึ่งก็ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนด้วยค่ะ หากคุณครูมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรสอบถามที่ น.ส.อุมาภรณ์ 099-2347779 ขอบคุณค่ะ

ม.ค. 12

ลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข 12 ม.ค. 2560)

ผู้เข้าแข่งขันสามารถดูลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้ตาม link ด้านล่างนี้ หรือ คลิกนี่ http://www.vitheebuddha.com/files/news/d7f2d275089f33242635b3da0748c5af0.pdf

ม.ค. 09

รายระเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีรายละเอียดบางประการที่ต้องทราบและปฏิบัติ ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ คลิกที่นี่ หมายเหตุ   ๑. เวลาที่กำหนดโดยประมาณ รวมเวลาจัดฉาก เตรียมการ แนะนำตัว  เปลี่ยนรายการ ฯลฯ  ให้เตรียมฉาก และอุปกรณ์ประกอบมาอย่างเหมาะสมกับเวลา และขนาดเวที ๒. ให้คุณครูประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ทันที ที่ได้กำหนดการนี้ เพลงคุณธรรม ศน.จุฬารัตน์ 084 070 9335       โครงงานคุณธรรม  นวศ. ปัทมา  081 953 6567 หนังสั้นคุณธรรม อ.รุณฤดี  081 383 1889 ละครคุณธรรม ศน.ทัศนีย์  092 278 0432 ละครประวัติศาสตร์  ศน. ภาวนา 087 968 4060 เล่านิทานคุณธรรม ศน. ชูโชค …

Continue reading »

ส.ค. 28

แนวปฏิบัติของกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งระดับเขตและระดับภาคของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข ณ วันที่ 29 ส.ค. 2559)

แนวปฏิบัติของกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งระดับเขตและระดับภาคของกลุ่มสาระสังคมฯ มีดังนี้ 1. การตัดสิน ให้ยึดเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 2. หากมีกรณีที่แตกต่างไม่เข้าเกณฑ์การตัดสินข้อใดเลย ขอให้ยกผลประโยชน์นั้นให้นักเรียน ยกตัวอย่างเช่น การสวดมนต์แปล บทอภิปัจจเวกขณ์ ซึ่งไม่มีตัวอย่างสียง หากนักเรียนจะสวดโดยแบ่งบทเป็นข้อความสั้นแล้วแปล หรือแบ่งบทยาวๆแล้วแปล กรณีนี้ ถือว่าทำถูกทั้ง 2 วิธี เนื่องจากเกณฑ์การตัดสิน มิได้ดูว่าแบ่งบทสวดอย่างไรจึงจะได้คะแนน แต่การตัดสินดูที่ความพร้อมเพรียง /ความถูกต้องของการออกเสียง(ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้) ดังนั้น การแบ่งบทสวดไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคะแนนได้ 3. โครงงานคุณธรรม ไม่ต้องมีภาคผนวก ซึ่งหากนักเรียนมีข้อมูล รูปภาพ เกียรติบัตร ฯลฯ ที่ต้องการนำเสนอ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่องให้มีจำนวนหน้าไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 4. ท่านสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์ส่าสุดได้ที่  http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=969&cat=F  (ข่าวสารโรงเรียนวิถีพุทธข้อที่ 190) 5. การประกวดเพลงคุณธรรม นักเรียนต้องใช้เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีเนื้อหาเพลงที่ส่งเสริมคุณธรรมอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเพลง  เช่น  1) เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด  2) เพลงชีวิตสัมพันธ์(คาราบาว)   3) เพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป(อัสนีย์-วสันต์ …

Continue reading »

ม.ค. 27

ประกาศเพิ่มเติม กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

ตามที่ ได้กำหนดให้มีการรายงานตัวก่อน เวลาประกวด 30 นาที นั้น ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีการรายงานตัวแล้ว ยังมีการจับฉลาก เพื่อเลือกท่าประกวด / ลำดับเข้าประกวด อีกด้วย จึงขอความกรุณาคุณครูทุกท่าน พานักเรียนผู้เข้าแข่งขันมา ณ สถานที่กำหนดโดยเร็ว….ขอบคุณค่ะ  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้กับ น.ส.อุมาภรณ์  พัฒนะนาวีกุล  0992347779

ม.ค. 13

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานกิจกรรมประกวดมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หากมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้กับ 1. น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล 099-2347779 และ 2. น.ส.อภิษฎา ขาวสุทธิ์ 085-8023932

ม.ค. 21

กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

pp56

กำหนดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๕๗                    กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิก  

ก.พ. 27

การส่งเกียรติบัตร

ขณะนี้ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมแล้ว ตามที่อยู่โรงเรียนที่ครูได้แจ้งไว้ ส่วนรายชื่อตามเกียรติบัตรที่ส่งไปนั้น หากไม่ถูกต้อง กรุณา login โดยใช้รหัสโรงเรียนเพื่อเข้าไปพิมพ์เกียรติบัตรใหม่(ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯได้แก้ไขให้แล้วค่ะ) อย่างไรก็ตามสามารถสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกับ น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล 02-2885879 และ 090-0790533 นะคะ

ก.พ. 06

กลุ่มสาระสังคมฯ(การขอเปลี่ยนตัวและแก้ไขชื่อที่ยังไม่ได้รับอนุญาต)

การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระสังคมฯ กรณีที่โรงเรียนแจ้งเปลี่ยนตัวและแก้ไขชื่อและยังไม่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อ น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล 089-7895265 โดยด่วนค่ะ

ม.ค. 31

ร่าง กำหนดการประกวด/แข่งขัน สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ร่าง กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สุดยอดเด็กไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา           ( ๓๑ มค ๕๖) ระหว่างวันที่ ๑๓- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ชาเลนเจอร์ ๑ เมืองทองธานี จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) สพฐ. โทร ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙ / ๐๒ ๒๘๐ ๕๕๖๐ ลำดับการแข่งขัน.   doc_.doc_ ร่างกำหนดการแข่งขัน(update)  

ม.ค. 28

แจ้งกำหนดการและหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น

แจ้งกำหนดการและหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องจูปิเตอร์12 ชั้น1 อาคารชาเลนเจอร์2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี แจ้งโดยศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.0-2288-5929 การหนดการประกวดภาพยนตร์สั้น หลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น