Robot

Author's details

Name: หุ่นยนต์ เครื่องร่อน
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 08/01/2018
  2. การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ — 26/12/2017
  3. คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 08/12/2017
  4. ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. — 17/08/2017
  5. ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ — 25/01/2017

Author's posts listings

ม.ค. 08

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จากการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 คลิกเพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน อย่างช้าไม่เกิน 20 ม.ค. 61 การส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่มไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ แต่ให้นำมาส่งให้กรรมการในวันลงทะเบียนและติดตั้งโครงงาน  โดยไม่ต้องส่งพร้อม CD/DVD เนื่องจากให้ส่งไฟล์บนระบบออนไลน์แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าแล้ว คลิกที่นี่

ธ.ค. 26

การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 คลิกเพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน อย่างช้าไม่เกิน 10 ม.ค. 61 รายละเอียดอื่น ๆ ติดตามได้ที่ http://younginventors.innoobec.com หรือ FB Fanpage : https://www.facebook.com/OBECYoungInventor ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ได้รับข้อมูลแล้ว ได้ที่ คลิกที่นี่ ในกรณีที่มีผลงานในกิจกรรมประเภทอื่น จะทำการลบออกจากระบบ

ธ.ค. 08

คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

qrrobot

จากการที่ได้รับคำถามจากช่องทางการติดต่อทาง Line @ ทางส่วนกลางจึงได้จัดทำคำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ได้ที่ Line @ : @xue4845s หรือ Scan QR Code ได้ที่ ดาวน์โหลด คำชี้แจงกติกาหุ่นยนต์-สพฐ-ระดับภาค ( ณ วันที่ 9 ธ.ค. 60 ) แบบบันทึกคะแนนการแข่งขัน รายละเอียดที่แก้ไข หุ่นยนต์พื้นฐานระดับประถม การนำเสนอไม่ต้องทำโปสเตอร์ขนาด A1 แต่ให้ทำในกระดาษ A 4 ตามเกณฑ์เดิม (หน้า2) เพิ่มเติมจุดตรวจสอบ (หน้า 17)  

ส.ค. 17

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

OBEC BASIC

ระดับพื้นฐาน     1. มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด     2. มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด  ระดับกลาง ดาวน์โหลด   ระดับสูง ดาวน์โหลด

ม.ค. 25

ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

Print

                 1. สถานที่จัดงานได้เปิดให้โรงเรียนสามารถเข้าไปจัดบอร์ดได้ ในวันที่ 28 ม.ค. 60 เวลา 13.00 – 22.00 น.                    โรงเรียนใดที่เดินทางมาถึงในวันที่ 28 ม.ค. 60  สามารถเข้าไปจัดวางผลงานได้ค่ะ                 2. สพฐ.ได้ติดหมายเลขประจำบูธ ให้โรงเรียนได้เข้าไปจัดเตรียมผลงาน (ตามเอกสารดังแนบ)                 3. เจ้าหน้าที่ สพฐ. …

Continue reading »

ม.ค. 18

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์

ม.ค. 16

ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

invention

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนและส่งเอกสารฉบับเต็ม (PDF) ได้ที่ http://younginventors.innoobec.com/?page_id=748 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 นี้ *** ทั้งนี้ เอกสารรายงานฉบับจริง จำนวนชุดตามที่กำหนดในเกณฑ์ ให้นำมาส่งในวันรายงานตัว ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาล่วงหน้า ***     คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ติดต่อคุณศิริวรรณ ก๋องคำ โทร. 02 2885895)

Older posts «