Robot

Author's details

Name: หุ่นยนต์ เครื่องร่อน
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 — 12/02/2018
  2. กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61 — 11/02/2018
  3. ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 05/02/2018
  4. แจ้งกำหนดการสำหรับโรงเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประกวดการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ — 29/01/2018
  5. การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 08/01/2018

Author's posts listings

ก.พ. 12

ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

ก.พ. 11

กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61

ตารางแข่งขัน2

  กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61 ——————————— 9.00 – 9.30 น. ประกาศรายชื่อทีม 1 ของแต่ละระดับชั้น ที่จะนำเสนอพร้อมเตรียมนำเสนอข้างเวที 9.30 – 10.30 น.ทีมที่ 1 ของแต่ละระดับนำเสนอโครงงาน ทีมละ 10 นาที + ตอบคำถาม 5 นาที 10.35 – 11.05 น.ประกาศรายชื่อทีมที่ 2 ของแต่ละระดับชั้น ที่จะนำเสนอพร้อมเตรียมนำเสนอข้างเวที 11.05 – 12.05 น.ทีมที่ 2 ของแต่ละระดับนำเสนอโครงงานทีมละ 10 นาที + ตอบคำถาม 5 นาที 12.10 – 12.40 น.ประกาศรายชื่อทีมที่ 3 ของแต่ละระดับชั้น ที่จะนำเสนอพร้อมเตรียมนำเสนอข้างเวที 12.40 …

Continue reading »

ก.พ. 05

ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ตารางแข่งขันหุ่นยนต์-สพฐ (1)png_Page1

      ติดต่อสอบถาม

ม.ค. 29

แจ้งกำหนดการสำหรับโรงเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประกวดการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (สพป./สพม.) วันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร WEST WING ชั้น 1 เวลา 08.00 – 17.00 น.  ( รายงานตัวเวลา 08.00 – 09.00 น. พร้อมกับส่งเล่มรายงานจำนวน 7 เล่มและจัดบูทผลงาน สามารถติดตามข่าวสารอื่นได้ที่ เพจ Facebook : OBECYoungInventor ) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์  (สพป./สพม.) วันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร WEST WING ชั้น 1 เวลา 08.00 – …

Continue reading »

ม.ค. 08

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จากการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 คลิกเพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน อย่างช้าไม่เกิน 20 ม.ค. 61 การส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่มไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ แต่ให้นำมาส่งให้กรรมการในวันลงทะเบียนและติดตั้งโครงงาน  โดยไม่ต้องส่งพร้อม CD/DVD เนื่องจากให้ส่งไฟล์บนระบบออนไลน์แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าแล้ว คลิกที่นี่

ธ.ค. 26

การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 คลิกเพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน อย่างช้าไม่เกิน 10 ม.ค. 61 รายละเอียดอื่น ๆ ติดตามได้ที่ http://younginventors.innoobec.com หรือ FB Fanpage : https://www.facebook.com/OBECYoungInventor ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ได้รับข้อมูลแล้ว ได้ที่ คลิกที่นี่ ในกรณีที่มีผลงานในกิจกรรมประเภทอื่น จะทำการลบออกจากระบบ

ธ.ค. 08

คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

qrrobot

จากการที่ได้รับคำถามจากช่องทางการติดต่อทาง Line @ ทางส่วนกลางจึงได้จัดทำคำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ได้ที่ Line @ : @xue4845s หรือ Scan QR Code ได้ที่ ดาวน์โหลด คำชี้แจงกติกาหุ่นยนต์-สพฐ-ระดับภาค ( ณ วันที่ 9 ธ.ค. 60 ) แบบบันทึกคะแนนการแข่งขัน รายละเอียดที่แก้ไข หุ่นยนต์พื้นฐานระดับประถม การนำเสนอไม่ต้องทำโปสเตอร์ขนาด A1 แต่ให้ทำในกระดาษ A 4 ตามเกณฑ์เดิม (หน้า2) เพิ่มเติมจุดตรวจสอบ (หน้า 17)  

ส.ค. 17

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

OBEC BASIC

ระดับพื้นฐาน     1. มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด     2. มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด  ระดับกลาง ดาวน์โหลด   ระดับสูง ดาวน์โหลด

ม.ค. 25

ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

Print

                 1. สถานที่จัดงานได้เปิดให้โรงเรียนสามารถเข้าไปจัดบอร์ดได้ ในวันที่ 28 ม.ค. 60 เวลา 13.00 – 22.00 น.                    โรงเรียนใดที่เดินทางมาถึงในวันที่ 28 ม.ค. 60  สามารถเข้าไปจัดวางผลงานได้ค่ะ                 2. สพฐ.ได้ติดหมายเลขประจำบูธ ให้โรงเรียนได้เข้าไปจัดเตรียมผลงาน (ตามเอกสารดังแนบ)                 3. เจ้าหน้าที่ สพฐ. …

Continue reading »

ม.ค. 18

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์

ม.ค. 16

ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

invention

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนและส่งเอกสารฉบับเต็ม (PDF) ได้ที่ http://younginventors.innoobec.com/?page_id=748 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 นี้ *** ทั้งนี้ เอกสารรายงานฉบับจริง จำนวนชุดตามที่กำหนดในเกณฑ์ ให้นำมาส่งในวันรายงานตัว ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาล่วงหน้า ***     คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ติดต่อคุณศิริวรรณ ก๋องคำ โทร. 02 2885895)

ม.ค. 12

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ประกาศถึงทีมที่ผ่านคัดเลือกและต้องมานำเสนอผลงานโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ กรุณาให้ข้อมูลตามแบบลงทะเบียนออนไลน์ ดังนี้ https://goo.gl/forms/A2cnxu7nXO82C3DA3 1. ไม่ต้องส่งเล่มรายงานหรือเอกสารใด มาทางไปรษณีย์ ให้นำมาส่งในวันลงทะเบียนติดตั้งโครงงานฯ คือวันที่ 29 ม.ค. 60 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 2. การนำเสนอ จะเป็นการนำเสนอบนเวที โดยการจับสลากลำดับการนำเสนอในวันติดตั้งโครงงานฯ 3. เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง คณะกรรมการ ครูนักเรียนเจ้าของผลงาน และเผยแพร่ผลงานออนไลน์ตามเจตนารมย์ของการจัดงานในปีนี้ กรุณาให้ข้อมูลตามแบบลงทะเบียน ทางคณะกรรมการจะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมลล์ที่ได้ให้ไว้ต่อไป

พ.ย. 26

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับภาค

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

พ.ย. 14

ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือหนักมาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด

hand-tools

ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือหนัก* มาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ โดยคณะกรรมการผู้จัดอาจจัดหาไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลางได้เพื่อป้องกันอันตรายในขณะทำการสร้างและประกอบหุ่นยนต์  คำอธิบายเพิ่มเติม  เครื่องมือช่างที่อนุญาตให้นำเข้าไปในบริเวณพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ได้ คือ เครื่องมือ (Hand Tools) และ เครื่องมือวัด (Measuring Tools) เท่านั้น ส่วนเครื่องมือกล (Machine Tools) ทุกชนิด ห้ามเข้าพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด หากจำเป็นต้องใช้งานให้คณะกรรมการต้องจัดหา /ผู้เข้าแข่งขันนำมา ไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง และมีกรรมการควบคุมดูแลตลอดเวลา  ใช้ให้ถูกต้องและมีอุุปกรณ์สวมป้องกันเพื่อปลอดภัยเป็นสำคัญ    เครื่องมือ (Hand Tools) เครื่องมือประเภทที่เรียกว่า แฮนด์ทูล (Hand tool) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับงานช่างทั่วไป มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีเครื่องจักรหรือกลไกทางกลอื่นมาบังคับ ช่างทุกคน ทุกประเภท หากขาดเครื่องมือนี้แล้ว ไม่อาจทำงานได้สำเร็จ   เครื่องมือวัด (Measuring Tools)    ส่วนเครื่องมือกล (Machine Tools) ทุกชนิด ห้ามเข้าพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด หากจำเป็นต้องใช้งานคณะกรรมการต้องจัดหา / ผู้แข่งขันนำมาไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง และมีกรรมการควบคุมดูแลตลอดเวลา  ใช้ให้ถูกต้องและ,มีอุุปกรณ์สวมป้องกันเพื่อปลอดภัยเป็นสำคัญ …

Continue reading »

ส.ค. 29

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ข้อกำหนดทั่วไป  (ควรอ่านทำความเข้าใจ) ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน (Score Sheet)  1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ป.1-ม.6) ดาวน์โหลดแบบเส้นบนสนามแข่งขัน 2. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ  หุ่นยนต์ซูโม่ (ป.1-ป.6) หุ่นยนต์ชกมวย (ม.1-ม.3) หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (ม.4-ม.6) 3. หุ่นยนต์บังคับมือ  หุ่นยนต์หนอนวิ่งเร็ว (ป.1-ป.6) หุ่นยนต์ไตรกีฬา (ม.1-ม.3) หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ (ม.4-ม.6) คุณสมบัติของ Hand Generator (จัดเตรียมโดยกรรมการจัดงาน) (ปรับปรุง 30 ส.ค. 59) หมายเหตุ   สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัดการแข่งขันมาแล้วที่ https://www.facebook.com/obecrobot2016/ ด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้อย่างเป็นระบบ จึงขอให้ครูผู้สนใจหุ่นยนต์ สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ http://forums.thailandrobotics.com/forumdisplay.php?fid=2 4. โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.1-ม.6)        

ก.พ. 01

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. และนักบินน้อย สพฐ.

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. https://www.facebook.com/obecrobot2016 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี https://www.facebook.com/dtproject2016/ และขอความร่วมมือประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  คลิกที่นี่ การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. https://www.facebook.com/youngpilotobec ขอขอบคุณ ทีมงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ http://www.obec.go.th/news/68275    

ม.ค. 25

ประกาศผลโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีที่ได้รับข้อมูลแล้ว

รายชื่อที่ได้รับข้อมูล ตรวจสอบได้ที่ คลิกที่นี่  ด้วย ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจะกำหนดจัดประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 ในการนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน ขอแจ้งให้ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ดำเนินการดังนี้ 1. ลงทะเบียนเข้าแข่งขันพร้อมส่งไฟล์เอกสารแนบ และวิดีโอประกอบการนำเสนอผลงาน ที่ http://www.innoobec.com/?p=167230 หรือคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. ยังไม่ลงทะเบียน /พ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้ (กรณีที่เคยกรอกข้อมูลข้อมูลแล้วต้องการเปลี่ยนแปลง ให้กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการจะใช้ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนตามวันที่ครั้งหลังสุด) 2. การส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ถือมาในวันติดตั้งโครงงาน (ไม่ต้องส่งเอกสารมาก่อน) สำหรับกำหนดการและสถานที่โดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทาง www.sillapa.net หรือ http://inno.obec.go.th ต่อไป

ม.ค. 22

เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

  เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ดาวน์โหลด แบบเครื่องร่อนกระดาษพับ บินไกล ดาวน์โหลด แบบเครื่องร่อนกระดาษพับ นาน

ธ.ค. 24

ข่าวประกาศสำหรับกิจกรรมการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

  รายชื่อที่ได้รับข้อมูล ตรวจสอบได้ที่ คลิกที่นี่  ด้วย ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจะกำหนดจัดประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 ในการนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน ขอแจ้งให้ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ดำเนินการดังนี้ 1. ลงทะเบียนเข้าแข่งขันพร้อมส่งไฟล์เอกสารแนบ และวิดีโอประกอบการนำเสนอผลงาน ที่ http://www.innoobec.com/?p=167230 หรือคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. ยังไม่ลงทะเบียน /พ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้ (กรณีที่เคยกรอกข้อมูลข้อมูลแล้วต้องการเปลี่ยนแปลง ให้กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการจะใช้ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนตามวันที่ครั้งหลังสุด) 2. การส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ถือมาในวันติดตั้งโครงงาน (ไม่ต้องส่งเอกสารมาก่อน) สำหรับกำหนดการและสถานที่โดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทาง www.sillapa.net หรือ http://inno.obec.go.th ต่อไป

ธ.ค. 14

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย

  ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ขอความร่วมมือ สพฐ. ร่วมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ จนเกิดความชำนาญ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้ โดยกำหนดการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ 1) หุ่นยนต์กู้ภัย (Robo-Rescue) 2) หุ่นยนต์ดับเพลิง และได้ข้อความร่วมมือ สพฐ. ร่วมสนับสนุนในการจัดงานดังกล่าว ในการนี้ สพฐ. เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยหุ่นยนต์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://www.tpa.or.th/robot ดาวน์โหลดหนังสือราชการและใบสมัคร เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เอกสารการสมัครหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน

ธ.ค. 09

ข่าวประกาศสำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี และนักบินน้อย สพฐ.

ด้วยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี และนักบินน้อย สพฐ. มีความประสงค์เก็บข้อมูลทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษ ในการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว ในการนี้จึงขอให้ทีมโรงเรียน /ผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวต่อไป โดยขอให้บันทึกข้อมูลออนไลน์ ทางเว็บสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go.th หรือ คลิกที่นี่

ธ.ค. 08

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ และนักบินน้อย สพฐ. ระดับภาค

ขอความร่วมมือคณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65  ระดับภาค โดยตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. – โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับคณะกรรมการ ครู และผู้เกี่ยวข้อง คลิก สำหรับนักเรียน คลิก การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. สำหรับคณะกรรมการ ครู และผู้เกี่ยวข้อง คลิก สำหรับนักเรียน คลิก ความพึงพอใจของครูผู้ฝึกสอนที่มีกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. (เฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออก)

ธ.ค. 03

คำอธิบายเพิ่มเติม การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

คำอธิบายเพิ่มเติม การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558   ตัวอย่าง หุ่นยนต์นักวิ่งมาราธอน ระดับประถมศึกษา คลิก               ** หุ่นยนต์ ในระดับประถมศึกษา หลังจากปล่อยหุ่นยนต์แล้ว หุ่นยนต์จะต้องทำภารกิจ โดยปราศจากการควบคุมของมนุษย์ **   ตัวอย่าง หุ่นยนต์นักสนุกเกอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิก   ตัวอย่าง หุ่นยนต์นักบาสเกตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิก   คำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องวัสดุที่นำมาสร้างหุ่นยนต์ วัสดุที่นำมาประกอบเป็นโครงสร้างหุ่นยนต์ – ใช้วัสดุทั่วไปอย่างไม่จำกัด เช่น พลาสติก ไม้ และโลหะ เป็นต้น สามารถเลื่อย ตัด เจาะ มาก่อนล่วงหน้า หรือจะเลื่อย ตัดและเจาะเพิ่มเติมที่สนามแข่งขันได้ แต่ต้องแยกชิ้นส่วน ห้ามมีการยึดด้วยน็อต ติดกาว หรือเชื่อมต่อด้วยวิธีการใดๆ …

Continue reading »

ส.ค. 21

คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ติดต่อสอบถาม

 ข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกดู คำถาม – คำตอบ    

ก.พ. 18

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการลงทะเบียน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 19 ก.พ. 58 เริ่มเวลา 10.30 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลง

ม.ค. 26

กติกาทั่วไป การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ (แก้ไขหน้าที่ 30 ข้อ 4 เรื่องการนำเสนอด้วยโปสเตอร์)

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารรณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร   แก้ไขกติกาทั่วไป จากเดิม  4. ในการแข่งขันระดับประเทศ แต่ละทีมต้องเตรียมโปสเตอร์ ขนาด A3 (297*420 มม.) 1 แผ่น และ Powerpoint 1 สไลด์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้คะแนน (ดาวน์โหลด Template ได้ที่ http://goo.gl/JCb8KV) แก้ไขเป็น 4. ในการแข่งขันระดับประเทศ แต่ละทีมต้องเตรียมโปสเตอร์ ขนาด A1 (594*841 มม.) 1 แผ่น เท่านั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้คะแนน (ดาวน์โหลด  Poster-Template ได้ที่นี่)

ม.ค. 20

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

Paper Size

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เรียนผู้เข้าแข่งขันทุกทีม 1. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระดับ สพม. จัดแข่งขันรอบแรก วันที่ 18 ก.พ. 2558 คัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายแข้าแข่งขันในวันที่ 20 ก.พ. 58 ระดับ สพป. จัดแข่งขันรอบแรก วันที่ 19 ก.พ. 2558 คัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายเข้าแข่งขันในวันที่ 20 ก.พ. 58 2. แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจัดทำโปสเตอร์ขนาด A1 (594 X 841 มม.) แนวตั้ง 1แผ่นเท่านั้น …

Continue reading »

ธ.ค. 03

คำอธิบายทำความเข้าใจรายละเอียดในกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลด คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ระดับภาค

ก.ค. 24

รายละเอียด การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีไม่มีการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ดำเนินการโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go.th หรือ รายละเอียดตามลิงค์ ดังกล่าวข้างต้น (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557) กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทร. 0 2288 5895 E-mail : thaiobecrobot@gmail.com

ก.ค. 23

Download ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน

สนามหุ่นยนต์ สพฐ 57 ใช้ได้ทุกระดับชั้น

ดาวน์โหลด ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน  

ก.พ. 15

เว็บไซต์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ และ นักบินน้อย สพฐ.

เว็บประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. คลิกที่นี่ การแข่งขันนักบินน้อย  สพฐ. คลิกที่นี่

ก.พ. 06

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ก.พ. 04

กำหนดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ก.พ. 03

การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าวสารการแข่งขันคลิกที่นี่  ติดต่อสอบถาม ได้บนเว็บบอร์ด

ม.ค. 31

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าวสารการแข่งขันคลิกที่นี่  ติดต่อสอบถาม ได้บนเว็บบอร์ด   ข้อกำหนด / คุณสมบัติผู้เข้าประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ 1. การประกวดหรือแข่งขันเป็นทีมแต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คน (ยกเว้นการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม นักเรียนไม่เกิน 4 คน) และครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน 2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา 3. วิธีการและขั้นตอนการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามกติกาที่สพฐ. กำหนด 4. ผู้เข้าประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 5. ห้ามมิให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน หากสมาชิกในทีมคนใด ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ให้สมาชิกเท่าที่เหลืออยู่แข่งขันได้

พ.ย. 07

เกณฑ์การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคและระดับประเทศ

ดาวน์โหลด เกณฑ์การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคและระดับประเทศ

ส.ค. 15

ประกาศผลโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556

  รายละเอียดที่ http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th

ก.พ. 12

ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ของกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ. ให้ไปรายงานตัวในพิธีรับมอบเหรียญและเกียรติบัตรในวันที่ 13 ก.พ. 56 เวลา 13.00 น. ณ อาคารแชลเลนเจอร์ 1 โซน สุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หมายเหตุ กิจกรรมการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ให้ ครูที่ปรึกษาทีมนำสำเนาบัตรประชาชน หรือ ข้าราชการ มายื่นที่จุดลงทะเบียนด้วยครับ

ก.พ. 05

ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หุ่นยนต์และนักบินน้อยได้แล้ว

ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หุ่นยนต์และนักบินน้อยได้แล้ว ที่ obecrobot.circlecamp.com

ก.พ. 03

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.

ผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ. โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย (ยังไม่หมดอายุ) **ไม่มีบัตรแสดงตน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนด **

Older posts «