Musicthai

Author's details

Name: ศิลปะ ดนตรีไทย SangKeet
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข) — 10/02/2018
  2. การเตรียม score เพลง สำหรับใช้ประกวดการแข่งขันขับขานประสานเสียง — 26/01/2018
  3. ข้อมูลที่พัก ใกล้สถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย และ ขับขานประสานเสียง — 26/01/2018
  4. การแข่งขันประสานเสียง — 20/01/2017
  5. แผนที่การเดินทาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร — 20/01/2017

Author's posts listings

ก.พ. 10

แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)

10209140951020914095

ม.ค. 26

การเตรียม score เพลง สำหรับใช้ประกวดการแข่งขันขับขานประสานเสียง

ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เตรียม  Score เพลง มาให้กรรมการ ทั้งหมด 5 ชุด ยื่น ณ วันแข่งขันตามตารางการแข่งขัน

ม.ค. 26

ข้อมูลที่พัก ใกล้สถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย และ ขับขานประสานเสียง

ข้อมูลสถานที่พักใกล้เคียงสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย และ ขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๑  – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ >>คลิกที่นี่<<

ม.ค. 20

การแข่งขันประสานเสียง

ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันประสานเสียง  เตรียม Score เพลง นำมาให้กรรมการตัดสินในวันแข่งขัน จำนวน 5 ชุด

ม.ค. 20

แผนที่การเดินทาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แผนที่1

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  อยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิต (ไม่เข้าซอย)

Older posts «