Musicthai

Author's details

Name: ศิลปะ ดนตรีไทย SangKeet
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. การแข่งขันประสานเสียง — 20/01/2017
  2. แผนที่การเดินทาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร — 20/01/2017
  3. แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง — 13/01/2017
  4. เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง — 13/01/2017
  5. ข้อมูลที่พักใกล้เคียงสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขันดนตรีไทย และ ประสานเสียง — 10/01/2017

Author's posts listings

ม.ค. 20

การแข่งขันประสานเสียง

ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันประสานเสียง  เตรียม Score เพลง นำมาให้กรรมการตัดสินในวันแข่งขัน จำนวน 5 ชุด

ม.ค. 20

แผนที่การเดินทาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แผนที่1

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  อยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิต (ไม่เข้าซอย)

ม.ค. 13

แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง

ม.ค. 13

เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง

ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ทุกรายการ เตรียม บัตรประชาชน บัตรนักเรียน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งขันด้วยทุกครั้ง  เพื่อยืนยันตัวตน

ม.ค. 10

ข้อมูลที่พักใกล้เคียงสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขันดนตรีไทย และ ประสานเสียง

ที่พักใกล้โรงเรียนมัธยมสังคีต  คลิกที่นี่  –> ข้อมูลที่พัก 

ธ.ค. 26

กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง

เข้าออก

ม.ค. 12

แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แผนที่การเดินทางที่ 1 แผนที่การเดินทางที่ 2 แผนที่การเดินทางที่ 3

Older posts «