Music

Author's details

Name: ศิลปะ ดนตรี
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. เตรียมบัตรประชาชนยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียนแข่งขันขับขานประสานเสียง — 25/01/2018
  2. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก และ ข — 26/01/2016

Author's posts listings

ม.ค. 25

เตรียมบัตรประชาชนยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียนแข่งขันขับขานประสานเสียง

การแข่งขันขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน นำบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองจากโรงเรียน ยื่นต่อผู้รับลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อป้องกันการแอบอ้างนำนักเรียนระดับชั้นที่สูงกว่าเกณฑ์การแข่งขันเข้าประกวด  

ม.ค. 26

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก และ ข

เรียนผู้ควบคุมทีมทุกโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการนำรถบัสนำส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ให้ทุกโรงเรียน เข้าซอยรามคำแหง 118 เป็นถนนที่กว้าง ฝ่ายสถานที่จะมีป้ายบอกตลอดทาง นำท่านไปสู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครับ สำหรับทีมที่เข้าแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่ง สพม. ก,ข และสพป. ประเภท ก  ฝ่ายจัดเตรียมเต๊นฑ์ ขนาด 12*10 เมตร ไว้ให้ทุกทีม ขอความอนุเคราะห์ได้เตรียมผ้ายางปูพื้น หรือผ้าใบมาด้วย