Math2

Author's details

Name: คิดเลขเร็ว+โครงงาน math2-59
Date registered: 04/01/2017

Latest posts

  1. การส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ — 26/01/2018
  2. กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันคิดเลขเร็ว ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี — 23/01/2018
  3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ — 19/01/2018
  4. แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) — 20/01/2017
  5. ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันคิดเลขเร็ว — 10/01/2017

Author's posts listings

ม.ค. 26

การส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์

ให้ส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ถ้าประสงค์ส่งทางไปรษณีย์ขอให้จัดส่งทาง EMS ถ้าไม่ส่งภายในวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาเข้ารับการประกวด โดยดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ให้ส่งรูปเล่มโครงงานที่ นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ.3 ชั้น 6 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02 288 5765-66

ม.ค. 23

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันคิดเลขเร็ว ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี

แผนที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต

  กำหนดการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ กำหนดการแข่งขันคิดเลขเร็ว คลิกที่นี่ แผนที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม : กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร 0 2288 5765-66

ม.ค. 19

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ให้ส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ถ้าประสงค์ส่งทางไปรษณีย์ขอให้จัดส่งทาง EMS ถ้าไม่ส่งภายในวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาเข้ารับการประกวด โดยดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ให้ส่งรูปเล่มโครงงานที่ นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ.3 ชั้น 6 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02 288 5765-66

ม.ค. 20

แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

แผนที่ไปโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ม.ค. 10

ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันคิดเลขเร็ว

กำหนดการแข่งขันรรธัญบุรี ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 29 -31 มค.60 ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ให้จัดแผงโครงงานตามเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดตามผังที่แนบผังประกวดโครงงานคณิตโรงเรียนธัญบุรี การแข่งขันคิดเลขเร็ว 29 มค.60 ทุกระดับ  ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

Older posts «