Math2

Author's details

Name: คิดเลขเร็ว+โครงงาน math2-59
Date registered: 04/01/2017

Latest posts

  1. แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) — 20/01/2017
  2. ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันคิดเลขเร็ว — 10/01/2017
  3. ขอปรับเกณฑ์การแข่งขันคิดเลขเร็วในหน้า 21 เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น — 05/01/2017
  4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ — 04/01/2017

Author's posts listings

ม.ค. 20

แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

แผนที่ไปโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ม.ค. 10

ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันคิดเลขเร็ว

กำหนดการแข่งขันรรธัญบุรี ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 29 -31 มค.60 ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ให้จัดแผงโครงงานตามเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดตามผังที่แนบผังประกวดโครงงานคณิตโรงเรียนธัญบุรี การแข่งขันคิดเลขเร็ว 29 มค.60 ทุกระดับ  ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ม.ค. 05

ขอปรับเกณฑ์การแข่งขันคิดเลขเร็วในหน้า 21 เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น

ปรับเกณฑ์คิดเลขเร็วระดับชั้นป.4-6 หน้า 21

ม.ค. 04

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ถ้าส่งทางไปรษณีย์ขอให้ส่ง EMS ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ถ้าไม่ส่งภายในวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาเข้ารับการประกวด ให้ส่งรูปเล่มโครงงานที่ นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคารสพฐ.3 ชั้น 6 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300