Job

Author's details

Name: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) — 29/01/2018
  2. การแข่งขันโครงงานอาชีพ สพป. — 10/02/2015
  3. รายละเอียดการแข่งขันโครงงานอาชีพ สพป. — 10/02/2013
  4. ตารางการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับม.1-3 และ ม.4-6 — 04/02/2013

Author's posts listings

ม.ค. 29

การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ (1.การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ 2.การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 3.การประกวดแปรรูปอาหาร 4.การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง 5.การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 6.การแข่งขันแกะสลักผลไม้) ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ทางผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้เตรียมขนาดเนื้อที่ โดยกำหนดพื้นที่ให้ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร มีโต๊ะหน้าขาวขนาด 0.60 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ตัวต่อ 1 โรงเรียน และรายการที่ประกอบอาหารห้ามนำเตาแก๊สเข้าทำการแข่งขันโดยเด็ดขาด

ก.พ. 10

การแข่งขันโครงงานอาชีพ สพป.

โรงเรียนที่เข้าแข่งขันขอให้เตรียมรูปเล่มรายงานโครงงานอาชีพมาส่ง ณ จุดรับรายงานตัว จำนวน 6 เล่มพร้อมแผ่น CD  ขนาดเนื้อที่แสดงโครงงาน ด้านหน้ากว้าง 2.5 เมตร ด้านข้างลึก 4 เมตร  มีโต๊ะหน้าขาวขนาด 0.45 x 1.80 เมตร จำนวน 3 ตัวต่อ 1 โรงเรียน   หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ. ธีรนุช 081-7753742 ผู้ประสานงานของ สพป.

ก.พ. 10

รายละเอียดการแข่งขันโครงงานอาชีพ สพป.

โรงเรียนที่เข้าแข่งขันขอให้เตรียมรูปเล่มรายงานโครงงานอาชีพมาส่ง ณ จุดรับรายงานตัว จำนวน 7 เล่ม  ขนาดเนื้อที่แสดงโครงงาน ด้านหน้ากว้าง 2.5 เมตร ด้านข้างกว้าง 3 เมตร ด้านหลังเป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีฉากเตรียมให้  มีโต๊ะหน้าขาวขนาด 0.45 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ตัวต่อ 1 โรงเรียน เข้าจัดแสดงโครงงานได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น ของวันที่ 14 ก.พ. 56   ครูและนักเรียนรายงานตัว 7.00 น.เป็นต้นไป ณ จุดแข่งขัน  เวลา 9.30 น. เริ่มการแข่งขัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ. ธีรนุช 081-7753742 ผู้ประสานงานของ สพป.

ก.พ. 04

ตารางการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับม.1-3 และ ม.4-6