English

Author's details

Name: ภาษาต่างประเทศ
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN Quiz)และกำหนดการแข่งขัน — 08/02/2013
  2. ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling — 04/02/2013
  3. กำหนดการแข่งขันASEAN Quiz ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา — 29/01/2013

Author's posts listings

ก.พ. 08

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN Quiz)และกำหนดการแข่งขัน

ประกาศ…รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) และ กำหนดการแข่งขัน - กำหนดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนของนักเรียนระดับสพป. และ สพม. คลิก – รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับประถมศึกษา (คัดเลือกโดยมูลนิธิยุวทูตความดี) คลิก - รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับประถมศึกษา (คัดเลือกโดย สพฐ.) คลิก - รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับมัธยมศึกษา (คัดเลือกโดย สพฐ.) คลิก    

ก.พ. 04

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling

  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling เนื่อง จากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตารางการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ รายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling ขอให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบรายละเอียดในตารางการแข่งขันล่าสุดหรือดังไฟล์แนบ ดาว์โหลด   

ม.ค. 29

กำหนดการแข่งขันASEAN Quiz ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

รายละเอียดการแข่งขัน ASEAN Quiz  ดาว์โหลด