Admin

Author's details

Date registered: 21/03/2012

Latest posts

  1. แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 13/02/2018
  2. เชิญ เข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 57 — 07/02/2018
  3. กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 — 31/01/2018
  4. ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ — 18/01/2018
  5. คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง — 07/12/2017

Author's posts listings

ม.ค. 28

แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก

รายละเอียด (Click)

ม.ค. 28

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน Amath คำคม ซูโดกุ cross word ไปอย่างไม่มีกำหนด

รายละเอียด ( Click)

ม.ค. 28

ข้อมูลด้านที่พักของผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

ข้อมูลด้านที่พักของผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (( Click )) ข้อมูลที่พักโรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง (( Click )) ข้อมูลที่พักวัดในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง (( Click ))

ม.ค. 21

รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสาระต่างๆ

รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสาระต่างๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 (( คลิ๊ก ))

ม.ค. 05

แนวทาง การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน

change

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้ โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน  ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มกราคม 2558 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง – แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน - แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน – คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน – คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

ม.ค. 05

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

กำหนดการ การดำเนินการของโรงเรียน - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพป. - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพม. - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สศศ. (การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ)  ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 – 9 มกราคม 2558 (ที่หน้าเว็บหลัก)  แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 – 17 มกราคม 2558 (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)  แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 ม.ค.-16 ก.พ. 2558  (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (ที่หน้าเว็บหลัก)  เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ในกรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง …

Continue reading »

ธ.ค. 24

การแข่งขันภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระสังคมฯ

ด่วนที่สุด.. ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันภาพยนตร์สั้น  กลุ่มสาระสังคมฯ               งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  64  ปีการศึกษา  2557  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น  ระหว่างวันที่  6-9  มกราคม  2558  ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพ และกรุณาประสาน คุณรุณฤดี เลาหะพันธ์  โทร. 081-383-1889 “

พ.ย. 25

การส่งทีมการประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับภาค

หนังราชการการ การดำเนินงานของเขตพื้นที่ สพป. เรื่องการส่งทีมเข้าประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ สามารถDowload หนังสือได้ที่นี่-> คลิกที่นี่ 

ต.ค. 30

สื่อประกอบการศึกษา วิชาประวัติศาสตร์

ละครประวัติศาสตร์โรงเรียนขามแก่นนคร ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์  

ต.ค. 27

ตอบข้อหารือการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ส.ค. 04

เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย

ก.ค. 19

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

new

เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่] 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล….. Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย……….. 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …

Continue reading »

ก.ค. 17

ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

134285

สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น – แบ่งระดับการแข่งขันเป็น 1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา ๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

ก.ค. 11

ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS

ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS 2556 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม อะเดรียติก พาเลส กทม. รายชื่อดังแนบ

ก.ค. 02

แจ้งการอบรม admin ของเขตพื้นที่

ทาง สพฐ. จัดอบรม administrator ของทั้ง 4 ภาค ไปแล้วนั้น ทางเจ้าภาพแต่ละภาค จะดำเนินการอบรมให้กับ admin ของเขตพื้นที่ ดังนี้ 1 ภาคเหนือ อบรมวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2557

มิ.ย. 30

ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) สพฐ. ได้จัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่] 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์นักบินน้อย สพฐ. 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ] 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ] Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์หุ่นยนต์ 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ] 7. …

Continue reading »

มิ.ย. 29

การประชุม Administrator สพฐ.โปรแกรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64

pic2

การอบรมเชิงปฎิบัติการ Administrator วิทยากรหลักของ สพฐ. การใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 นี้ โดยมี admin ของทั้ง 4 ภาค มาทบทวนการใช้โปรแกรมและเตรียมการใช้โปรแกรมของเขตพื้นที่ เพื่อเป็นวิทยากรหลักของ สพฐ. ในการอบรม Admin เขตพื้นที่ของแต่ละภาคในเดือนกรกฎาคมนี้ ระดับภาคจะแข่งขัน ภาคใต้   จังหวัด กระบี่     วันที่ 10–12 ธันวาคม 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัด สกลนคร  11–13 ธ.ค.57 ภาคเหนือ   จังหวัด  แพร่      วันที่ 17 -19 ธันวาคม 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก   จังหวัด นนทบุรี   17–19 ธ.ค.57

มิ.ย. 21

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

  คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการ สพท. คำสั่ง ตารางการประชุม บัญชีจัดสรร

มี.ค. 17

จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม ไปให้กับเขตพื้นที่ต้นสังกัดของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 – สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน -

ก.พ. 20

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 ก.พ.57

600

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 ก.พ.57  คลิกที่นี่

ก.พ. 20

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 19 ก.พ.57

DIS_0892_resize

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 19 ก.พ.57 คลิกที่นี่

ก.พ. 20

ภาพกิจกกรรมภายในงานวันที 18 ก.พ.57

800

ภาพกิจกกรรมภายในงานวันที 18 ก.พ.57  คลิกที่นี่

ก.พ. 17

ดาวน์โหลดแผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556

แผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ก.พ. 12

เส้นทางขาเข้า-ขาออก อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ ระบบขนถ่ายสินค้า‏

รายละเอียด คลิก

ก.พ. 12

IMPACT นำส่งข้อมูลที่พักใกล้เคียง‏

ที่พัก มสธ

รายชื่อที่พักในพื้นที่ใกล้เคียง IMPACT คลิก รายชื่อโรงแรม คลิก บ้านพักในโครงการ The Connect คลิก ที่พัก มสธ คลิก

ก.พ. 11

เชิญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมงานพิธีเปิด

ofiiice

หนังสือราชการ คลิก กำหนดการพิธีเปิด  คลิก

ก.พ. 10

บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน

cardStudent

บัตรประจำตัวที่ไม่มีรูปถ่าย แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ รูปติดบัตรประจำตัวทำได้ 2 วิธี เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. Login เข้าสู่ระบบโรงเรียน แล้วแทรกรูปถ่ายในระบบ  แล้ว พิมพ์บัตรประจำตัว หรือ 2. บัตรประจำตัวไม่มีรูปถ่ายให้นำรูปถ่าย มาปิดทับในตำแหน่งตามรูป บัตรนี้จะใช้ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และเข้า-ออก อาคาร    ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ก.พ. 07

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ การประกวดขับขานประสานเสียง

การประกวดขับขานประสานเสียง เปลี่ยนแปลงการแข่งขันเป็นโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต คูคต ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ‎ พิกัด 13.953601,100.619956 ผู้ประสานงาน อ.สุชาดา พลสูงเนิน  โทร 0863446902  กิจกรรมของ สพป. 1.การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 2.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กิจกรรม สพม. 1.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 2.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา

ก.พ. 07

จองที่พักในโรงเรียน

logo_FINISH

ข้อมูลที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 คลิกที่นี่

ม.ค. 30

ติดต่อผู้ประสานงาน/แนวทางรับเกียรติบัตร

ติดต่อผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม  คลิกที่นี่ แนวทางรับเกียรติบัตร 1. ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม สพฐ.จะจัดส่งเกียรติบัตรซึ่งลงนามโดยเลขาธิการ กพฐ. ไปให้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด 2. เกียรติบัตรรางวัลอื่น ๆ สามารถรับได้ ณ จุดแข่งขัน หรือพิมพ์ได้ในระบบ ทั้งนี้ สพฐ. จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งให้ภายหลัง

ม.ค. 21

ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพยนตร์สั้น

  การประกวดหนังสั้น ระยะเวลาการส่ง สามารถส่งด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ ถึง สพฐ.  ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  ส่งตามที่อยู่ดังนี้ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ.1 ชั้น1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 รายละเอียดด้านล่าง กำหนดการประกวดหนังสั้น http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2014/01/0001.pdf เกณฑ์ประกวดภาพยนตร์สั้น(ระดับชาติ) http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2014/01/0002.pdf

ม.ค. 20

แนวทางการ แก้ไข/เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

คำชี้แจง 1.การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะบางตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งไม่ต้องแนบเอกสาร 2.การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่ โดย นำเอกสารฉบับจริง มายื่นให้กับคณะกรรมการ เก็บไว้เป็นหลักฐาน 3. โรงเรียนสามารถ  แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับชาติ ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ของโรงเรียน ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่

ม.ค. 20

กำหนด Obec Awards ระดับชาติ

กำหนด Obec Awards ระดับชาติ  ดังนี้ วันที่ 20-22 มกราคม 2557  ผู้เข้าประกวดตรวจสอบรายชื่อ คลิกด้านล่าง http://awards.sillapa.net/obec-nation63 วันที่ 20-22 มกราคม 2557   แก้ไขชื่อ-สกุล ที่ผิด โดยส่งหนังราชการมายัง email: sornorkrit@gmail.com วันที่ 23-31 มกราคม 2557  กำหนดตารางการประกวด (สถานที่จัดการประกวดที่เมืองทองธานี) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  จัดการประกวด ObecAwards ระดับชาติ  

ม.ค. 20

กำหนด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

กำหนด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ดังนี้ วันที่ 20-26 มกราคม 2557  โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน สพป. http://art63.sillapa.net/sp-nation สพม. http://art63.sillapa.net/sm-nation วันที่ 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 57  โรงเรียนแก้ไข/เปลียนตัว  นักเรียนทุกคนทีเข้าแข่งขันจะต้องมีรูปภาพ (ใช้รหัสเดิม) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สำหรับ ตารางการแข่งขัน จะประกาศ วันที่ 27 มกราคม 255 เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม <http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2014/01/skill.pdf>คลิกที่นี่ หรือที่เมนูขวามือ

ม.ค. 02

ข้อตกลงเพิ่มเติมในการแข่งขันคิดเลขเร็ว

image001

ข้อตกลงเพิ่มเติมในการแข่งขันคิดเลขเร็วในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 63  ไม่อนุญาตให้ใช้มัลติแฟกทอเรียล   รายละเอียด  คลิกที่นี่

ธ.ค. 17

กำหนดวัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

logo_sillapa-230x300

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กำหนดจัดงานวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ต.ค. 28

กำหนดการลงทะเบียนระดับภาค

กำหนดการลงทะเบียนระดับภาค ดังนี้ ภาคใต้ [คลิกดูรายละเอียด] 1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 15-24 ตุลาคม 2556 2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 1-5 พฤศจิกายน 2556 3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 6-9 พฤศจิกายน 2556 4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 10 พฤศจิกายน 2556 5.แข่งขันวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2556 ภาคเหนือ 1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ถึง 15 พฤศจิกายน 2556 2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 21 – 27 พฤศจิกายน 2556 3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธันวาคม 2556 4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1 – 15 ธันวาคม 2556 5.แข่งขันวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556 ภาคกลางและภาคตะวันออก  …

Continue reading »

ต.ค. 23

ลงทะเบียนตัวแทน Obec Awards ระดับเขตพื้นที่ ประกวดในระดับภาค

obecawards

ทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ลงทะเบียนตัวแทนที่ได้รับคัดเลือก Obec Awards ให้กับ บุคลาการของโรงเรียนและสำนักงาน ในเขตพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ เว็บ Obec Awards ภาคกลาง+ตะวันออก Obec Awards ระดับชาติ Obec Awards-ภาคเหนือ Obec Awards-ภาคใต้ Obec Awards-อีสาน

ต.ค. 10

หนังสือมารยาทไทย

marayatthai

หนังสือมารยาทไทย ใช้ประกอบในการแข่งขันกิจกรรม ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม Download ได้ที่นี่ คลิก

ส.ค. 09

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ จาก สพฐ.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด   โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.การจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 คลิกได้ที่นี่ 2. กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕  คลิกได้ที่นี่

Older posts «

» Newer posts