Admin

Author's details

Date registered: 21/03/2012

Latest posts

  1. ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ — 18/01/2018
  2. คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง — 07/12/2017
  3. ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 09/08/2017
  4. ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 15/07/2017
  5. การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ — 05/07/2017

Author's posts listings

ม.ค. 07

Logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

ม.ค. 06

แจ้งสถานที่ ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สถานที่จัดงานและสถานที่ ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 1.ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  พิธีเปิด ปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สภานักเรียน เพื่อที่ปรึกษา หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณรักษ์) หนังสั้น 2. ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ยิมเนเซี่ยม4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ(ยกเว้นหนังสั้น) ยิมเนเซี่ยม5 ……..รอกำหนดกิจกรรมของ การศึกษาพิเศษ พิจารณา ที่บางส่วนที่โรงเรียนปทุมวิไล ด้วย ยิมเนเซี่ยม6 สาระนาฏศิลป์และเครื่องร่อน 3. โรงเรียนปากเกล็ด/โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี/โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี/โรงเรียนบางบัวทอง/โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม แข่งขันคอมพิวเตอร์(สถานที่แข่งแต่ละกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา) 4. โรงเรียนธัญบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 6. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ 7. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สาระดนตรีไทย ขับร้องประสานเสียง 8. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กิจกรรมหุ่นยนต์

ม.ค. 01

ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559

a1122

คลิกที่นี่

ธ.ค. 29

แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 โดยใช้สถานที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดการแข่งขันหลัก  วันที่ 4 มกราคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์ วันที่ 11 มกราคม 2560  แสดงตารางการแข่งขัน วันที่ 10-15 มกราคม 2560  โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบ วันที่ 18 มกราคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ของการแก้ไขเปลี่ยนตัว วันที่ 21-31 มกราคม 2560  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 29-31 มกราคม 2560 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ +เว็บการแข่งขันของ สพป. ระดับชาติ +เว็บการแข่งขันของ สพม. ระดับชาติ +เว็บการแข่งขันของ สศศ. ระดับชาติ 

พ.ย. 25

ประกาศแก้ไขเกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ศิลปหัตถกรรม 66

41

เกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ฉบับปรับปรุงเฉพาะกิจ รายละเอียด คลิกที่นี่

พ.ย. 22

แนวปฎิบัติในการจัดงานรื่นเริง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

work

ทาง สพฐ.ได้กำหนดแนวทางการจัดงานรื่นเริง ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โดยพิจารณา ตามรายละเอียดนี้  คลิกที่นี่

ต.ค. 17

งานศิลปหัตถกรรม ให้งดจัดงานรื่นเริงของสถานศึกษา

sillapa

รายละเอียด คลิกที่นี่

Older posts «

» Newer posts