Admin

Author's details

Date registered: 21/03/2012

Latest posts

  1. เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ — 29/11/2018
  2. ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 — 05/09/2018
  3. การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 — 14/08/2018
  4. ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 — 23/07/2018
  5. ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68 — 15/06/2018

Author's posts listings

ก.พ. 13

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

แบบสอบถาม

http://gg.gg/8wce0

ก.พ. 07

เชิญ เข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 57

ProgramA4-01

….

ม.ค. 31

กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

พิธีเปิด

พิธีเปิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ผู้บริหารที่มาร่วมในพิธีเปิด ใส่เสื้อแจ๊คเก็ตสีขาว(เตรียมมาเอง) Download เอกสาร 1. กำหนดการพิธีเปิด  2. หนังสือเชิญผอ.เขต  3. หนังสือตอบรับผู้บริหาร

ม.ค. 18

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ

logo67

แนวทางการดำเนินการของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ •วันที่ 19-21 มกราคม 2561 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์ •วันที่ 19-25 มกราคม 2561  กรรมการจัดการแข่งขัน จัดตารางการแข่งขัน •วันที่ 22-29  มกราคม 2561 โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบโรงเรียน •วันที่ 30-31 มกราคม 2561  กรรมการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน •วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแก้ไขเปลี่ยนตัว •วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน •วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เว็บไซต์ การแข่งขันระดับประถมศึกษา สพป. เว็บไซต์ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา สพม. เว็บไซต์ การแข่งขันการศึกษาพิเศษเแพาะความพิการ สศศ.

ธ.ค. 07

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง           เนื่องจากในการแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด มีปัญหาบางประการเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของเกณฑ์ จึงทำให้เกิดการตีความเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระดับภาคและระดับประเทศ จึงขอเพิ่มคำชี้แจงเกณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถูกต้อง และปฏิบัติตรงกันในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่

Older posts «

» Newer posts