Admin

Author's details

Date registered: 21/03/2012

Latest posts

  1. ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 09/08/2017
  2. ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 15/07/2017
  3. การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ — 05/07/2017
  4. facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ — 23/01/2017
  5. กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ — 22/01/2017

Author's posts listings

ส.ค. 09

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ (หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

ก.ค. 15

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

load

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ 1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ แก้ไข ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 2560) 2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่   3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ 4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 9 ส.ค. 2560 5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่   6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 17 ส.ค. 2560 7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่   8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ คำชีแจ้งการแก้ไข : แก้ไข 24 …

Continue reading »

ก.ค. 05

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

วันที่ 2- 4 ก.ค.60 ได้ประชุมปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ได้ข้อสรุปดังนี้ เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จะเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ปีนี้มีโปรแกรมระบบกลุ่มโรงเรียน ให้กับ สพป.ทุกเขต โดยสามารถออกเกียรติบัตรได้ ทดลองใช้ที่ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 256 การอบรม admin เขตพื้นที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จัดงานที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคดังนี้ ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร                          วันที่13-15 …

Continue reading »

ม.ค. 23

facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

download

facebook ใช้ในการบันทึกภาพถ่ายและวิดิโอ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ สามารถ กดถูกใจ เพื่อติดตามผลงานนักเรัยนได้ที fb.me/sillapa.net

ม.ค. 22

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี   ๐๙.๑๕ น.            คณะผู้บริหารพร้อมกัน ณ บริเวณงาน ๐๙.๓๐ น.             การแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช –  บทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี -  การขับเสภา แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบ    บทเพลง โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี –  การแสดงความอาลัยประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ STILL ON MY MIND (ในดวงใจนิรันดร์)                                 –  ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๘๙ วินาที ๐๙.๔๐ น.             พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล …

Continue reading »

ม.ค. 07

Logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

ม.ค. 06

แจ้งสถานที่ ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สถานที่จัดงานและสถานที่ ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 1.ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  พิธีเปิด ปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สภานักเรียน เพื่อที่ปรึกษา หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณรักษ์) หนังสั้น 2. ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ยิมเนเซี่ยม4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ(ยกเว้นหนังสั้น) ยิมเนเซี่ยม5 ……..รอกำหนดกิจกรรมของ การศึกษาพิเศษ พิจารณา ที่บางส่วนที่โรงเรียนปทุมวิไล ด้วย ยิมเนเซี่ยม6 สาระนาฏศิลป์และเครื่องร่อน 3. โรงเรียนปากเกล็ด/โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี/โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี/โรงเรียนบางบัวทอง/โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม แข่งขันคอมพิวเตอร์(สถานที่แข่งแต่ละกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา) 4. โรงเรียนธัญบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 6. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ 7. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สาระดนตรีไทย ขับร้องประสานเสียง 8. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กิจกรรมหุ่นยนต์

Older posts «