Admin

Author's details

Date registered: 21/03/2012

Latest posts

  1. แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 13/02/2018
  2. เชิญ เข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 57 — 07/02/2018
  3. กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 — 31/01/2018
  4. ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ — 18/01/2018
  5. คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง — 07/12/2017

Author's posts listings

ก.พ. 13

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

แบบสอบถาม

http://gg.gg/8wce0

ก.พ. 07

เชิญ เข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 57

ProgramA4-01

….

ม.ค. 31

กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

พิธีเปิด

พิธีเปิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ผู้บริหารที่มาร่วมในพิธีเปิด ใส่เสื้อแจ๊คเก็ตสีขาว(เตรียมมาเอง) Download เอกสาร 1. กำหนดการพิธีเปิด  2. หนังสือเชิญผอ.เขต  3. หนังสือตอบรับผู้บริหาร

ม.ค. 18

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ

logo67

แนวทางการดำเนินการของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ •วันที่ 19-21 มกราคม 2561 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์ •วันที่ 19-25 มกราคม 2561  กรรมการจัดการแข่งขัน จัดตารางการแข่งขัน •วันที่ 22-29  มกราคม 2561 โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบโรงเรียน •วันที่ 30-31 มกราคม 2561  กรรมการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน •วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแก้ไขเปลี่ยนตัว •วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน •วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เว็บไซต์ การแข่งขันระดับประถมศึกษา สพป. เว็บไซต์ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา สพม. เว็บไซต์ การแข่งขันการศึกษาพิเศษเแพาะความพิการ สศศ.

ธ.ค. 07

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง           เนื่องจากในการแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด มีปัญหาบางประการเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของเกณฑ์ จึงทำให้เกิดการตีความเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระดับภาคและระดับประเทศ จึงขอเพิ่มคำชี้แจงเกณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถูกต้อง และปฏิบัติตรงกันในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่

ส.ค. 09

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ (หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

ก.ค. 15

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

load

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ 1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ แก้ไข ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 2560) 2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่   3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ 4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 9 ส.ค. 2560 5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่   6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 17 ส.ค. 2560 7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่   8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ คำชีแจ้งการแก้ไข : แก้ไข 24 …

Continue reading »

ก.ค. 05

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

วันที่ 2- 4 ก.ค.60 ได้ประชุมปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ได้ข้อสรุปดังนี้ เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จะเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ปีนี้มีโปรแกรมระบบกลุ่มโรงเรียน ให้กับ สพป.ทุกเขต โดยสามารถออกเกียรติบัตรได้ ทดลองใช้ที่ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 256 การอบรม admin เขตพื้นที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จัดงานที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคดังนี้ ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร                          วันที่ …

Continue reading »

ม.ค. 23

facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

download

facebook ใช้ในการบันทึกภาพถ่ายและวิดิโอ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ สามารถ กดถูกใจ เพื่อติดตามผลงานนักเรัยนได้ที fb.me/sillapa.net

ม.ค. 22

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี   ๐๙.๑๕ น.            คณะผู้บริหารพร้อมกัน ณ บริเวณงาน ๐๙.๓๐ น.             การแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช –  บทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี -  การขับเสภา แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบ    บทเพลง โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี –  การแสดงความอาลัยประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ STILL ON MY MIND (ในดวงใจนิรันดร์)                                 –  ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๘๙ วินาที ๐๙.๔๐ น.             พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล …

Continue reading »

ม.ค. 07

Logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

ม.ค. 06

แจ้งสถานที่ ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สถานที่จัดงานและสถานที่ ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 1.ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  พิธีเปิด ปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สภานักเรียน เพื่อที่ปรึกษา หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณรักษ์) หนังสั้น 2. ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ยิมเนเซี่ยม4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ(ยกเว้นหนังสั้น) ยิมเนเซี่ยม5 ……..รอกำหนดกิจกรรมของ การศึกษาพิเศษ พิจารณา ที่บางส่วนที่โรงเรียนปทุมวิไล ด้วย ยิมเนเซี่ยม6 สาระนาฏศิลป์และเครื่องร่อน 3. โรงเรียนปากเกล็ด/โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี/โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี/โรงเรียนบางบัวทอง/โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม แข่งขันคอมพิวเตอร์(สถานที่แข่งแต่ละกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา) 4. โรงเรียนธัญบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 6. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ 7. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สาระดนตรีไทย ขับร้องประสานเสียง 8. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กิจกรรมหุ่นยนต์

ม.ค. 01

ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559

a1122

คลิกที่นี่

ธ.ค. 29

แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 โดยใช้สถานที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดการแข่งขันหลัก  วันที่ 4 มกราคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์ วันที่ 11 มกราคม 2560  แสดงตารางการแข่งขัน วันที่ 10-15 มกราคม 2560  โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบ วันที่ 18 มกราคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ของการแก้ไขเปลี่ยนตัว วันที่ 21-31 มกราคม 2560  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 29-31 มกราคม 2560 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ +เว็บการแข่งขันของ สพป. ระดับชาติ +เว็บการแข่งขันของ สพม. ระดับชาติ +เว็บการแข่งขันของ สศศ. ระดับชาติ 

พ.ย. 25

ประกาศแก้ไขเกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ศิลปหัตถกรรม 66

41

เกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ฉบับปรับปรุงเฉพาะกิจ รายละเอียด คลิกที่นี่

พ.ย. 22

แนวปฎิบัติในการจัดงานรื่นเริง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

work

ทาง สพฐ.ได้กำหนดแนวทางการจัดงานรื่นเริง ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โดยพิจารณา ตามรายละเอียดนี้  คลิกที่นี่

ต.ค. 17

งานศิลปหัตถกรรม ให้งดจัดงานรื่นเริงของสถานศึกษา

sillapa

รายละเอียด คลิกที่นี่

ก.ย. 16

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน สพฐ.

รายชื่อผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ลำดับ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ โทรศัพท์ อีเมล 1 นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส) 081 371 5041 n.chotirat@gmail.com 2 อ.ภาวินี แสนทวีสุข ปฐมวัย 089 795 5805 Early.chid@yahoo.com 3 อ.ประภาพรรณ แม้นสมุทร ปฐมวัย 081 414 3514 4 อ.อนัญญา นวาวัตน์ ปฐมวัย 089 693 4403 5 อ.อรอร ฤทธิ์กลาง ภาษาไทย 081 458 0899 6 อ.อนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ดนตรีลูกทุ่ง 081 …

Continue reading »

ส.ค. 19

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 8. ศิลปะ (วงดนตรีลูกทุ่ง) คลิกที่นี่(แก้ไข หน้า 56-58  แก้ไขเกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ณ วันที่ 25 พ.ย. 59) 11. ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข ข้อ 3.2. ผู้แข่งขันจะต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่เป็นปัจจุบัน และสำเนาทะเบียนบ้าน  ทุกกิจกรรม ณ วันที่ 25 พ.ย. 59) 8. ศิลปะ (ดนตรีไทย) คลิกที่นี่(แก้ไข  เพิ่ม หน้าทับสะดายง และหมายเหตุ ในหน้า 48-49 ณ วันที่ 16 พ.ย. 59) 14. การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ คลิกที่นี่ (แก้ไข จำนวนครูผู้สอน หน้า 57-58 ณ วันที่ 16 พ.ย. 59) 1. ปฐมวัย คลิกที่นี่ 2. ภาษาไทย คลิกที่นี่ (แก้ไข ลบบรรทัด ป.1-3 ออก ในหน้า  7 ณ วันที่ 31 ส.ค. …

Continue reading »

ส.ค. 17

ประกาศกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

1. ประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 2. กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 2.1 ปฐมวัย คลิกที่นี่ 2.2 ภาษาไทย คลิกที่นี่ 2.3 คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ 2.4 วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  คลิกที่นี่ 2.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่ 2.6 สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่ 2.7 ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) คลิกที่นี่ 2.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)  คลิกที่นี่  2.9 ภาษาต่างประเทศ  คลิกที่นี่ 2.10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิกที่นี่ 2.11 ศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) คลิกที่นี่ หมายเหตุ : รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ก.ค. 26

ผลการประชุม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

ที่ประชุม สพฐ. ครั้งที่ 10 /2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีมติเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 1. ให้รวมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนและกิจกรรมวิชาการ เข้าด้วยกัน 2. ปรับกรอบการดำเนินงาน กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ปรับหลักเกณฑ์การแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559 (คาดว่าหลักเกณฑ์การแข่งขันจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหาคม)

ก.ค. 13

แจ้งหัวข้อ กิจกรรมหนังสั้น

การแข่งขันหนังสั้น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลักษณะผลงาน ให้มีเนื้อหา การนำเสนอภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม” ผู้ประสานงาน อ.รุณฤดี 0813831889

ม.ค. 27

แผนผัง และตารางห้องพักห้องแต่งตัวครูและนักเรียน

แผนผัง และตารางห้องพักห้องแต่งตัวครูและนักเรียน (สพป. , สพม.) พร้อมตารางห้องพัก โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 แบบแผนผังอาคารเรียน ม.ต้น งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65  คลิกที่นี่ ห้องพัก ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน  (สพป.)  คลิกที่นี่ ห้องพัก ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน (สพม.) คลิกที่นี่

ม.ค. 25

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ

ba+w+m

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ คลิกที่นี่

ม.ค. 25

กำหนดการพิธีเปิด

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสมภาพ คมสัน (ชั้น ๔ อาคารกาญจนาภิเษก) โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                     …

Continue reading »

ม.ค. 25

บัตรจอดรถ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

prakingCardOffice

ผู้เข้ามาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ โดยนำรถยนต์มา จะต้อง พิมพ์บัตรติดหน้ารถ ด้วยกระดาษ A4 โดยสามารถ Download บัตรจอดรถได้ ดังนี้ 1.สำหรับรถของเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ คลิกเพื่อ Download         2. สำหรับรถที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ คลิกเพื่อ Download

ม.ค. 15

แผนผังอาคารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒‏

place

แผนผังอาคารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒‏

ม.ค. 13

โลโก้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Logo_Final-01 (2)

Download ได้ที่นี่ คลิก         Download ได้ที่นี่ คลิก

ธ.ค. 26

สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 โดยใช้สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน ดังนี้ 1. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 1.2.กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.3.กลุ่มศิลปะกลุ่มนาฏศิลป์ 1.4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. โรงเรียนนายเรืออากาศ  แข่งขัน กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. 3. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร แข่งขัน  ดนตรีไทย การประกวดขับขานประสานเสียง 4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แข่งขัน วงดนตรี ขับร้องเพลง 5. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี  แข่งขันกิจกรรมลุกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 6. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต แข่งขันหุ่นยนต์ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี – การงานอาชีพ แข่งขันที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา – คอมพิวเตอร์  แข่งขันที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี …

Continue reading »

ก.ย. 26

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ดาวน์โหลด

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาค กำหนดดังนี้ ภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ ระหว่างวันที่  7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภาคใต้ ระหว่างวันที่  9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่  16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่  18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ส.ค. 04

ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

khut

1. ประกาศ สพฐ. 1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่   2. เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 2.1 ปฐมวัย คลิกที่นี่ 2.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่ 6 สิงหาคม แก้ไขภาพยนต์สั้น  2.3 นักบินน้อยสพฐ.  คลิกที่นี่ 2.4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี      2.4.1 การงานอาชีพ คลิกที่นี่       2.4.2 หุ่นยนต์สพฐ. คลิกที่นี่ 21 สิงหาคม       2.4.3 โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี คลิกที่นี่  21 สิงหาคม 2.5 …

Continue reading »

เม.ย. 27

เว็บไซต์ระดับภาคที่ใช้แข่งขันซูโดกุ คำคม ครอสเวิร์ดและเอแม็ท

แนวดำเนินการของเขตพื้นที่ การแข่งขันซูโดกุ คำคม ครอสเวิร์ดและเอแม็ท ระดับภาค 1.ตรวจสอบชื่อนักเรียน ครู ที่เป็นตัวแทนเขต ถ้าไม่ครบติดต่อ ผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค(ด้านล่าง) 2.เขตพื้นที่ ที่แข่งขันหลังวันที่ 30 เมษายน นี้ แข่งเสร็จบันทึกคะแนนให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ 3.ติดตามการแนวทางการแข่งขันได้ที่เว็บภาค จากข้างล่างนี้ ภาคเหนือ สพป. http://www.north64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.north64.sillapa.net/sm-act/ ภาคกลางและภาคตะวันออก สพป. http://www.central64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.central64.sillapa.net/sm-act/ ภาคอีสาน สพป. http://www.esan64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.esan64.sillapa.net/sm-act/ ภาคใต้ สพป. http://www.south64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.south64.sillapa.net/sm-act —————————————————————————————————————– ผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค สามารถประสานงานได้ดังนี้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เหนือ                  …

Continue reading »

มี.ค. 31

การแข่งขัน ซูโดกุ, คำคม, เอแม็ท, ครอสเวิร์ด

images

ในการจักการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด ทาง สพฐ.เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เลือนออกไปนั้นมีประโยชน์กับนักเรียน เห็นควรให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ (คลิกหนังสือ) โดยเขตพื้นที่ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการรายงานผลจากโปรแกรมเดิม ซึ่งจะมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันอยู่แล้ว และบันทึกคะแนน ส่งผลการแข่งขันในระบบ ให้ระดับภาคดำเนินการแข่งขันต่อไป

ก.พ. 13

การเข้าใช้พื้นที่เมืองทองธานี สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

      1.  ไม่อนุญาตให้นำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันไปจัดเตรียม ก่อนเวลาแข่งขันโดยเด็ดขาด        2.  ไม่อนุญาตให้นำโต๊ะ เก้าอี้ มาจัดวางอุปกรณ์การแข่งขันเพิ่มเติม ( ให้ใช้ตามที่ผู้จัดการแข่งขันจัดไว้ให้เท่านั้น )        3.  ไม่ควรนำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน หรือเกินความจำเป็น มาจัดวางบริเวณแข่งขันเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด        4.  ประตูทางเข้าอาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 และทุกห้องที่ใช้แข่งขัน จะอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปในอาคาร / ห้องแข่งขันได้ในเวลา 07.00 น. วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558

ก.พ. 05

แผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Page1-02

ผังอาคาร ชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี  Download ผังการจัดห้อง Royal Jubilee  Download   หมายเหตุ 1. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันภายในอาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 สังเกตแผนผังของสถานที่แข่งขันของตนเอง โดยดูจากหมายเลขตรงหัวเสา 1 – 52 ฝั่งทางเข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงจุดแข่งขันโดยเร็ว 2. ห้องจูปิเตอร์ทุกห้อง และห้องรอลยัล จูบิลี่ อยู่ชั้น 1 ของอาคารชาเลนเจอร์  

ก.พ. 04

ตราสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

logo64

Download

ก.พ. 03

ผู้ประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ / ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ อ.พนิดา วิชัยดิษฐ์  (สนก.)  / เบอร์โทรศัพท์   096-3389096

ก.พ. 02

กำหนดการแข่งขันตอบคำถามสุขศึกษาและพลศึกษา / แอโรบิก

กำหนดการแข่งขันตอบคำถามสุขศึกษาและพลศึกษา (Click) กำหนดการแข่งขันแอโรบิก (Click)

ก.พ. 01

เพิ่มเติมเกณฑ์ระดับชาติ แอร์โรบิคและปฐมวัย

ในการแข่งขันระดับชาติ มีกิจกรรมที่ต้องเพิ่มเติมเกณฑ์ ดังนี้ 1. แอร์โรบิค คลิกที่นี่ 2. ปฐมวัย คลิกที่นี่ 

ม.ค. 30

แผนการจราจร และแผนระบบขนถ่ายสินค้า เมืองทองธานี

untitled

แผนการจราจร  ( Click ) แผนระบบขนถ่ายสินค้า ( Click ) งานที่จัดขึ้นพร้อมกันกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ( Click )

Older posts «