Admin

Author's details

Date registered: 21/03/2012

Latest posts

  1. แผนผัง และตารางห้องพักห้องแต่งตัวครูและนักเรียน — 27/01/2016
  2. รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ — 25/01/2016
  3. กำหนดการพิธีเปิด — 25/01/2016
  4. บัตรจอดรถ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ — 25/01/2016
  5. แผนผังอาคารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒‏ — 15/01/2016

Author's posts listings

ม.ค. 27

แผนผัง และตารางห้องพักห้องแต่งตัวครูและนักเรียน

แผนผัง และตารางห้องพักห้องแต่งตัวครูและนักเรียน (สพป. , สพม.) พร้อมตารางห้องพัก โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 แบบแผนผังอาคารเรียน ม.ต้น งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65  คลิกที่นี่ ห้องพัก ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน  (สพป.)  คลิกที่นี่ ห้องพัก ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน (สพม.) คลิกที่นี่

ม.ค. 25

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ

ba+w+m

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ คลิกที่นี่

ม.ค. 25

กำหนดการพิธีเปิด

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสมภาพ คมสัน (ชั้น ๔ อาคารกาญจนาภิเษก) โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                     …

Continue reading »

ม.ค. 25

บัตรจอดรถ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

prakingCardOffice

ผู้เข้ามาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ โดยนำรถยนต์มา จะต้อง พิมพ์บัตรติดหน้ารถ ด้วยกระดาษ A4 โดยสามารถ Download บัตรจอดรถได้ ดังนี้ 1.สำหรับรถของเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ คลิกเพื่อ Download         2. สำหรับรถที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ คลิกเพื่อ Download

ม.ค. 15

แผนผังอาคารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒‏

place

แผนผังอาคารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒‏

ม.ค. 13

โลโก้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Logo_Final-01 (2)

Download ได้ที่นี่ คลิก         Download ได้ที่นี่ คลิก

ธ.ค. 26

สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 โดยใช้สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน ดังนี้ 1. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 1.2.กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.3.กลุ่มศิลปะกลุ่มนาฏศิลป์ 1.4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. โรงเรียนนายเรืออากาศ  แข่งขัน กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. 3. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร แข่งขัน  ดนตรีไทย การประกวดขับขานประสานเสียง 4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แข่งขัน วงดนตรี ขับร้องเพลง 5. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี  แข่งขันกิจกรรมลุกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 6. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต แข่งขันหุ่นยนต์ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี – การงานอาชีพ แข่งขันที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา – คอมพิวเตอร์  แข่งขันที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี …

Continue reading »

ก.ย. 26

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ดาวน์โหลด

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาค กำหนดดังนี้ ภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ ระหว่างวันที่  7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภาคใต้ ระหว่างวันที่  9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่  16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่  18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ส.ค. 04

ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

khut

1. ประกาศ สพฐ. 1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่   2. เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 2.1 ปฐมวัย คลิกที่นี่ 2.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่ 6 สิงหาคม แก้ไขภาพยนต์สั้น  2.3 นักบินน้อยสพฐ.  คลิกที่นี่ 2.4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี      2.4.1 การงานอาชีพ คลิกที่นี่       2.4.2 หุ่นยนต์สพฐ. คลิกที่นี่ 21 สิงหาคม       2.4.3 โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี คลิกที่นี่  21 สิงหาคม 2.5 …

Continue reading »

เม.ย. 27

เว็บไซต์ระดับภาคที่ใช้แข่งขันซูโดกุ คำคม ครอสเวิร์ดและเอแม็ท

แนวดำเนินการของเขตพื้นที่ การแข่งขันซูโดกุ คำคม ครอสเวิร์ดและเอแม็ท ระดับภาค 1.ตรวจสอบชื่อนักเรียน ครู ที่เป็นตัวแทนเขต ถ้าไม่ครบติดต่อ ผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค(ด้านล่าง) 2.เขตพื้นที่ ที่แข่งขันหลังวันที่ 30 เมษายน นี้ แข่งเสร็จบันทึกคะแนนให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ 3.ติดตามการแนวทางการแข่งขันได้ที่เว็บภาค จากข้างล่างนี้ ภาคเหนือ สพป. http://www.north64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.north64.sillapa.net/sm-act/ ภาคกลางและภาคตะวันออก สพป. http://www.central64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.central64.sillapa.net/sm-act/ ภาคอีสาน สพป. http://www.esan64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.esan64.sillapa.net/sm-act/ ภาคใต้ สพป. http://www.south64.sillapa.net/sp-act/ สพม. http://www.south64.sillapa.net/sm-act —————————————————————————————————————– ผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค สามารถประสานงานได้ดังนี้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เหนือ                  …

Continue reading »

มี.ค. 31

การแข่งขัน ซูโดกุ, คำคม, เอแม็ท, ครอสเวิร์ด

images

ในการจักการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด ทาง สพฐ.เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เลือนออกไปนั้นมีประโยชน์กับนักเรียน เห็นควรให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ (คลิกหนังสือ) โดยเขตพื้นที่ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการรายงานผลจากโปรแกรมเดิม ซึ่งจะมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันอยู่แล้ว และบันทึกคะแนน ส่งผลการแข่งขันในระบบ ให้ระดับภาคดำเนินการแข่งขันต่อไป

ก.พ. 13

การเข้าใช้พื้นที่เมืองทองธานี สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

      1.  ไม่อนุญาตให้นำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันไปจัดเตรียม ก่อนเวลาแข่งขันโดยเด็ดขาด        2.  ไม่อนุญาตให้นำโต๊ะ เก้าอี้ มาจัดวางอุปกรณ์การแข่งขันเพิ่มเติม ( ให้ใช้ตามที่ผู้จัดการแข่งขันจัดไว้ให้เท่านั้น )        3.  ไม่ควรนำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน หรือเกินความจำเป็น มาจัดวางบริเวณแข่งขันเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด        4.  ประตูทางเข้าอาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 และทุกห้องที่ใช้แข่งขัน จะอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปในอาคาร / ห้องแข่งขันได้ในเวลา 07.00 น. วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558

ก.พ. 05

แผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Page1-02

ผังอาคาร ชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี  Download ผังการจัดห้อง Royal Jubilee  Download   หมายเหตุ 1. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันภายในอาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 สังเกตแผนผังของสถานที่แข่งขันของตนเอง โดยดูจากหมายเลขตรงหัวเสา 1 – 52 ฝั่งทางเข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงจุดแข่งขันโดยเร็ว 2. ห้องจูปิเตอร์ทุกห้อง และห้องรอลยัล จูบิลี่ อยู่ชั้น 1 ของอาคารชาเลนเจอร์  

ก.พ. 04

ตราสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

logo64

Download

ก.พ. 03

ผู้ประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ / ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ อ.พนิดา วิชัยดิษฐ์  (สนก.)  / เบอร์โทรศัพท์   096-3389096

ก.พ. 02

กำหนดการแข่งขันตอบคำถามสุขศึกษาและพลศึกษา / แอโรบิก

กำหนดการแข่งขันตอบคำถามสุขศึกษาและพลศึกษา (Click) กำหนดการแข่งขันแอโรบิก (Click)

ก.พ. 01

เพิ่มเติมเกณฑ์ระดับชาติ แอร์โรบิคและปฐมวัย

ในการแข่งขันระดับชาติ มีกิจกรรมที่ต้องเพิ่มเติมเกณฑ์ ดังนี้ 1. แอร์โรบิค คลิกที่นี่ 2. ปฐมวัย คลิกที่นี่ 

ม.ค. 30

แผนการจราจร และแผนระบบขนถ่ายสินค้า เมืองทองธานี

untitled

แผนการจราจร  ( Click ) แผนระบบขนถ่ายสินค้า ( Click ) งานที่จัดขึ้นพร้อมกันกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ( Click )

ม.ค. 28

แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก

รายละเอียด (Click)

ม.ค. 28

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน Amath คำคม ซูโดกุ cross word ไปอย่างไม่มีกำหนด

รายละเอียด ( Click)

ม.ค. 28

ข้อมูลด้านที่พักของผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

ข้อมูลด้านที่พักของผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (( Click )) ข้อมูลที่พักโรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง (( Click )) ข้อมูลที่พักวัดในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง (( Click ))

ม.ค. 21

รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสาระต่างๆ

รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสาระต่างๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 (( คลิ๊ก ))

ม.ค. 05

แนวทาง การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน

change

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้ โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน  ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มกราคม 2558 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง – แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน - แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน – คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน – คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

ม.ค. 05

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

กำหนดการ การดำเนินการของโรงเรียน - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพป. - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพม. - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สศศ. (การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ)  ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 – 9 มกราคม 2558 (ที่หน้าเว็บหลัก)  แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 – 17 มกราคม 2558 (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)  แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 ม.ค.-16 ก.พ. 2558  (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (ที่หน้าเว็บหลัก)  เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ในกรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง …

Continue reading »

ธ.ค. 24

การแข่งขันภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระสังคมฯ

ด่วนที่สุด.. ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันภาพยนตร์สั้น  กลุ่มสาระสังคมฯ               งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  64  ปีการศึกษา  2557  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น  ระหว่างวันที่  6-9  มกราคม  2558  ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพ และกรุณาประสาน คุณรุณฤดี เลาหะพันธ์  โทร. 081-383-1889 “

พ.ย. 25

การส่งทีมการประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับภาค

หนังราชการการ การดำเนินงานของเขตพื้นที่ สพป. เรื่องการส่งทีมเข้าประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ สามารถDowload หนังสือได้ที่นี่-> คลิกที่นี่ 

ต.ค. 30

สื่อประกอบการศึกษา วิชาประวัติศาสตร์

ละครประวัติศาสตร์โรงเรียนขามแก่นนคร ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์  

ต.ค. 27

ตอบข้อหารือการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ส.ค. 04

เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย

ก.ค. 19

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

new

เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่] 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล….. Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย……….. 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …

Continue reading »

ก.ค. 17

ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

134285

สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น – แบ่งระดับการแข่งขันเป็น 1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา ๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

ก.ค. 11

ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS

ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS 2556 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม อะเดรียติก พาเลส กทม. รายชื่อดังแนบ

ก.ค. 02

แจ้งการอบรม admin ของเขตพื้นที่

ทาง สพฐ. จัดอบรม administrator ของทั้ง 4 ภาค ไปแล้วนั้น ทางเจ้าภาพแต่ละภาค จะดำเนินการอบรมให้กับ admin ของเขตพื้นที่ ดังนี้ 1 ภาคเหนือ อบรมวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2557

มิ.ย. 29

การประชุม Administrator สพฐ.โปรแกรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64

pic2

การอบรมเชิงปฎิบัติการ Administrator วิทยากรหลักของ สพฐ. การใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 นี้ โดยมี admin ของทั้ง 4 ภาค มาทบทวนการใช้โปรแกรมและเตรียมการใช้โปรแกรมของเขตพื้นที่ เพื่อเป็นวิทยากรหลักของ สพฐ. ในการอบรม Admin เขตพื้นที่ของแต่ละภาคในเดือนกรกฎาคมนี้ ระดับภาคจะแข่งขัน ภาคใต้   จังหวัด กระบี่     วันที่ 10–12 ธันวาคม 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัด สกลนคร  11–13 ธ.ค.57 ภาคเหนือ   จังหวัด  แพร่      วันที่ 17 -19 ธันวาคม 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก   จังหวัด นนทบุรี   17–19 ธ.ค.57

มิ.ย. 21

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

  คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการ สพท. คำสั่ง ตารางการประชุม บัญชีจัดสรร

มี.ค. 17

จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม ไปให้กับเขตพื้นที่ต้นสังกัดของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 – สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน -

ก.พ. 20

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 ก.พ.57

600

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 ก.พ.57  คลิกที่นี่

ก.พ. 20

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 19 ก.พ.57

DIS_0892_resize

ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 19 ก.พ.57 คลิกที่นี่

ก.พ. 20

ภาพกิจกกรรมภายในงานวันที 18 ก.พ.57

800

ภาพกิจกกรรมภายในงานวันที 18 ก.พ.57  คลิกที่นี่

ก.พ. 17

ดาวน์โหลดแผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556

แผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ก.พ. 12

เส้นทางขาเข้า-ขาออก อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ ระบบขนถ่ายสินค้า‏

รายละเอียด คลิก

ก.พ. 12

IMPACT นำส่งข้อมูลที่พักใกล้เคียง‏

ที่พัก มสธ

รายชื่อที่พักในพื้นที่ใกล้เคียง IMPACT คลิก รายชื่อโรงแรม คลิก บ้านพักในโครงการ The Connect คลิก ที่พัก มสธ คลิก

ก.พ. 11

เชิญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมงานพิธีเปิด

ofiiice

หนังสือราชการ คลิก กำหนดการพิธีเปิด  คลิก

ก.พ. 10

บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน

cardStudent

บัตรประจำตัวที่ไม่มีรูปถ่าย แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ รูปติดบัตรประจำตัวทำได้ 2 วิธี เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. Login เข้าสู่ระบบโรงเรียน แล้วแทรกรูปถ่ายในระบบ  แล้ว พิมพ์บัตรประจำตัว หรือ 2. บัตรประจำตัวไม่มีรูปถ่ายให้นำรูปถ่าย มาปิดทับในตำแหน่งตามรูป บัตรนี้จะใช้ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และเข้า-ออก อาคาร    ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ก.พ. 07

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ การประกวดขับขานประสานเสียง

การประกวดขับขานประสานเสียง เปลี่ยนแปลงการแข่งขันเป็นโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต คูคต ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ‎ พิกัด 13.953601,100.619956 ผู้ประสานงาน อ.สุชาดา พลสูงเนิน  โทร 0863446902  กิจกรรมของ สพป. 1.การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 2.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กิจกรรม สพม. 1.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 2.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 [ทีม 40 คน] แข่งขันที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา

Older posts «