Admin

Author's details

Date registered: 21/03/2012

Latest posts

  1. คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง — 07/12/2017
  2. ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 09/08/2017
  3. ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 15/07/2017
  4. การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ — 05/07/2017
  5. facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ — 23/01/2017

Author's posts listings

ธ.ค. 07

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง           เนื่องจากในการแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด มีปัญหาบางประการเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของเกณฑ์ จึงทำให้เกิดการตีความเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระดับภาคและระดับประเทศ จึงขอเพิ่มคำชี้แจงเกณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถูกต้อง และปฏิบัติตรงกันในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่

ส.ค. 09

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ (หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

ก.ค. 15

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

load

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ 1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ แก้ไข ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 2560) 2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่   3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ 4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 9 ส.ค. 2560 5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่   6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 17 ส.ค. 2560 7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่   8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ คำชีแจ้งการแก้ไข : แก้ไข 24 …

Continue reading »

ก.ค. 05

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

วันที่ 2- 4 ก.ค.60 ได้ประชุมปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ได้ข้อสรุปดังนี้ เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จะเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ปีนี้มีโปรแกรมระบบกลุ่มโรงเรียน ให้กับ สพป.ทุกเขต โดยสามารถออกเกียรติบัตรได้ ทดลองใช้ที่ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 256 การอบรม admin เขตพื้นที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จัดงานที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคดังนี้ ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร                          วันที่ …

Continue reading »

ม.ค. 23

facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

download

facebook ใช้ในการบันทึกภาพถ่ายและวิดิโอ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ สามารถ กดถูกใจ เพื่อติดตามผลงานนักเรัยนได้ที fb.me/sillapa.net

ม.ค. 22

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี   ๐๙.๑๕ น.            คณะผู้บริหารพร้อมกัน ณ บริเวณงาน ๐๙.๓๐ น.             การแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช –  บทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี -  การขับเสภา แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบ    บทเพลง โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี –  การแสดงความอาลัยประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ STILL ON MY MIND (ในดวงใจนิรันดร์)                                 –  ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๘๙ วินาที ๐๙.๔๐ น.             พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล …

Continue reading »

ม.ค. 07

Logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

Older posts «