Acting

Author's details

Name: ศิลป นาฎศิลป์
Date registered: 12/01/2013

Biography

acting@2559

Latest posts

  1. ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ — 11/02/2018
  2. ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ — 08/02/2018
  3. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ #สาระนาฎศิลป์ — 20/01/2018
  4. ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์ — 25/01/2017
  5. ลำดับการแข่งขันนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 — 10/01/2017

Author's posts listings

ก.พ. 11

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์

ขอแจ้งคณะครูผู้ฝึกซ้อมจากทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สาระนาฏศิลป์ ทุกโรงเรียนทราบ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ มีมติไม่ให้ทุกโรงเรียนขึ้นฝึกซ้อมบนเวทีโดยเด็ดขาด รวมถึงเมื่อการแข่งขันดำเนินการเสร็จสิ้นของแต่ละวัน ให้ออกจากห้องแข่งขันโดยทันที ตั้งแต่วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561  เนื่องจากมีโรงเรียนไม่ทำตามข้อตกลงในการฝึกซ้อมที่ทางคณะกรรมการกำหนด และเพื่อให้ฝ่ายคณะกรรมการได้จัดเตรียมสถานที่แข่งขันในวันถัดไป ขอบคุณค่ะ

ก.พ. 08

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์

1. การเข้าสู่สถานที่แข่งขันศูนย์การค้าเซียร์รังสิตจะเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าภายในห้างได้ เวลา 06:00 น. ทางประตูทางเข้าโรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต สามารถขึ้นลิฟท์ ไปที่ชั้น 5 บริเวณจัดงานได้เลย 2. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จะปิดเวลา 21: 00 น. 3. ผู้แข่งขันที่มีอุปกรณ์สามารถนำอุปกรณ์ขึ้นไปบริเวณที่แข่งขันโดยการนำรถขึ้นไปขนถ่ายอุปกรณ์ได้ที่บริเวณที่จอดรถของชั้น5 รถบรรทุกใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปบนที่จอดได้ ต้องเป็นรถเล็ก เมื่อขนถ่ายอุปกรณ์เสร็จแล้วให้นำรถไปจอดบริเวณอื่น ไม่อนุญาตให้จอดรถบริเวณลานจอดรถชั้น 5 เด็ดขาด 4. ทางผู้จัดการแข่งขันจะมีบัตรจอดรถฟรีให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 ใบ ยกเว้นนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ให้ 2 ใบ รับบัตรจอดรถตอนรายงานตัวเข้าแข่งขัน 5. ห้อง Diamond Hall จะเปิดให้เข้าได้เวลา 7:30 น.และปิดเวลา 20:45 น.ตรง ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันหรือบุคคลอื่นเข้าห้องก่อนเวลาเด็ดขาด และออกจากห้องตามเวลากำหนด 6. ปีนี้ไม่ได้จัดห้องแต่งตัวให้ผู้เข้าแข่งขัน แต่ท่านสามารถแต่งตัวได้บริเวณชั้น 5 ของห้าง ขอให้รร.นำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปกปิดเพื่อการแต่งตัวมาด้วย 7. การรายงานตัวเข้าแข่งขันนาฏศิลป์ ทุกกิจกรรม ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแสดงบัตรประชาชนให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง 8. …

Continue reading »

ม.ค. 20

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ #สาระนาฎศิลป์

banner

ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ #สาระนาฎศิลป์ ตอนนี้สามารถตรวจสอบตารางการแข่งขัน และลำดับในการแข่งขันได้แล้วตามลิงค์ https://goo.gl/qYHZcL

ม.ค. 25

ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์

map-art66

    การเดินทางเข้าสถานที่แข่งขันอาคารยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  สำหรับผู้เข้าแข่งขันนาฏศิลป์ ขอให้เข้าสถานที่แข่งขันด้านประตูเชียงราก 2 เพราะอยู่ติดกับอาคารยิมเนเซี่ยม 6 ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันสาระนาฏศิลป์ <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ม.ค. 10

ลำดับการแข่งขันนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ลำดับการแข่งขันสาระนาฏศิลป์   ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพป ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพม.   <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ม.ค. 05

ตารางการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ตารางแข่งนาฏศิลป์

หมายเหตุ  1  คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขันและประกาศให้ทราบ 2  กำหนดเวลาเริ่มการแข่งขันอาจมีการเลื่อนเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ตามเวลาการแข่งขันจริงในวันแข่งขัน 3  ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนทุกคนทุกกิจกรรมรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันพร้อมนำเอกสารหลักฐานการแสดงตน(ถ้ามี)มอบให้กรรมการรับรายงานตัว   ณเวที   ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน1 ชั่วโมง 4  ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อกรรมการกำกับเวทีด้านหลังเวทีก่อนขึ้นเวทีขณะที่ชุดแสดงก่อนลำดับที่ของตนกำลังแสดงบนเวที 2 ลำดับ 5  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ให้ส่งรูปเล่มการสร้างสรรค์การแสดง จำนวน 5 ชุดมาที่คุณอติพรบุญบาง  สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2 ถนนวิภาวดีรังสิตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12130  ภายในวันที่24 มกราคม 2560 <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ม.ค. 12

ลำดับที่และตารางการแข่งขันนาฏศิลป์ของโรงเรียนในสังกัด สพป. และสพม. (ครั้งที่ 65)

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพป ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพม. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ม.ค. 10

ตารางการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ ครั้งที่ 65

∞ตารางแข่งขันนาฏศิลป์ ครั้งที่ 65∞

ม.ค. 14

ลำดับที่และตารางการแข่งขันนาฏศิลป์ของโรงเรียนในสังกัด สพป. และสพม.

แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนาฏศิลป์ทั้งสังกัด สพป. และ สพม. ดูลำดับการแข่งขันกิจกรรมได้ดังเอกสารแนบเพื่อเป็นการเดรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันใน สนามแข่งขัน ลำดับที่แข่งขันสาระนาฏศิลป์ สพป. ลำดับที่แข่งขันนาฏศิลป์ สพม. ตารางแข่งขันนาฏศิลป์-57

ก.พ. 04

ลำดับการแข่งขันกิจกรรมนาฎศิลป์ ของ สพป และ สพม

ให้โรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันทั้งที่สังกัด สพป และ สพม ดูลำดับการแข่งขันกิจกรรมได้ดังเอกสารแนบเพื่อเป็นการเดรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันใน สนามแข่งขัน เอกสารแนบ

ม.ค. 28

ประกาศชื่อโซนการแข่งขันกลุ่มนาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ แข่งที่ -โซน นาฏศิลป์แผ่นดินไทย   Heritage Thai Dance โรงเรียนใดต้องการเพิ่มชื่อนักเรียนในการแข่งขันให้ทำหนังสือจากต้นสังกัดแจ้งมาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ โดยส่ง mail มาที่ khemlai2013@gmail.com. ด่วน

ม.ค. 24

ตารางการแข่งขันกลุ่ม ศิลป นาฎศิลป์

ตารางการแข่งขันกลุ่ม ศิลป นาฎศิลป์ Download ตารางการแข่งขันที่นี่