ม.ค. 25

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ คลิกที่นี่

ม.ค. 25

กำหนดการพิธีเปิด

กำหนดการพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ หอประชุมสมภาพ คมสัน (ชั้น ๔ อาคารกาญจนาภิเษก)
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
                                                                            

 ๐๘.๐๐ น.        ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น.        ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

๐๙.๐๕ น.        พิธีกรกล่าวต้อนรับประธาน และนำเข้าสู่การแสดงในพิธีเปิด

- การแสดงชุด “ศิลปะ หัตถกรรม หัตถการ งานนาฏศิลป์ Inter-active Modern-Thai Performance”
โดยนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

- การแสดงชุด “รากไทย” โดยนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

๐๙.๓๕ น.       เรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นเวทีพิธีกรกล่าวเรียนเชิญประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน

    ประธานกล่าวเปิดงานประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมทำพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕

     ประธานและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

๑๐.๒๕ น.        ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน และกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ

ม.ค. 25

บัตรจอดรถ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

ผู้เข้ามาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ โดยนำรถยนต์มา จะต้อง พิมพ์บัตรติดหน้ารถ ด้วยกระดาษ A4 โดยสามารถ Download บัตรจอดรถได้ ดังนี้


1.สำหรับรถของเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
คลิกเพื่อ Download

 

 

 

 


2. สำหรับรถที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
คลิกเพื่อ Download

ก.พ. 03

ทะเบียนพัสดุ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุ เกียรติบัตร โล่ และเหรียญรางวัลได้ที่นี่

ก.พ. 01

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. และนักบินน้อย สพฐ.

ขอขอบคุณ ทีมงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ http://www.obec.go.th/news/68275

 

 

ม.ค. 29

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์

ม.ค. 28

ปรับตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (โรงเรียนเรียนร่วม) เนื่องจากปรับเวลาการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น และการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง วันที่ 30 ม.ค. 2559

ตารางแข่งขัน เรียนร่วม28มค.59.

ม.ค. 27

แผนผัง และตารางห้องพักห้องแต่งตัวครูและนักเรียน

แผนผัง และตารางห้องพักห้องแต่งตัวครูและนักเรียน (สพป. , สพม.) พร้อมตารางห้องพัก โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

แบบแผนผังอาคารเรียน ม.ต้น งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65  คลิกที่นี่
ห้องพัก ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน  (สพป.)  คลิกที่นี่
ห้องพัก ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน (สพม.) คลิกที่นี่

ม.ค. 27

บัตรจอดรถ ผู้เข้าแข่งขัน ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ม.ค. 27

ประกาศเพิ่มเติม กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

ตามที่ ได้กำหนดให้มีการรายงานตัวก่อน เวลาประกวด 30 นาที นั้น ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีการรายงานตัวแล้ว ยังมีการจับฉลาก เพื่อเลือกท่าประกวด / ลำดับเข้าประกวด อีกด้วย จึงขอความกรุณาคุณครูทุกท่าน พานักเรียนผู้เข้าแข่งขันมา ณ สถานที่กำหนดโดยเร็ว….ขอบคุณค่ะ  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้กับ น.ส.อุมาภรณ์  พัฒนะนาวีกุล  0992347779

ม.ค. 26

ปรับตารางการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ตารางแข่งขัน เรียนร่วม 24 มค 59 เวลา 15.21 น.

- การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (บกพร่องทางการเรียนรู้)

ไปลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เวลา 11.30 น.

 

ม.ค. 26

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก และ ข

เรียนผู้ควบคุมทีมทุกโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการนำรถบัสนำส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ให้ทุกโรงเรียน เข้าซอยรามคำแหง 118 เป็นถนนที่กว้าง ฝ่ายสถานที่จะมีป้ายบอกตลอดทาง นำท่านไปสู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครับ

สำหรับทีมที่เข้าแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่ง สพม. ก,ข และสพป. ประเภท ก  ฝ่ายจัดเตรียมเต๊นฑ์ ขนาด 12*10 เมตร ไว้ให้ทุกทีม ขอความอนุเคราะห์ได้เตรียมผ้ายางปูพื้น หรือผ้าใบมาด้วย

ม.ค. 25

อัดเดทข้อมูลเครื่องแข่งและเกณฑ์การตัดสิน ณ โรงเรียนปากเกร็ด

เกณฑ์การตัดสิน รายการ Web Editor และ Text Editor
*** จะตรวจผ่าน server เท่านั้น ***

เครื่องห้อง 2205
Chrome v.47, Firefox v.42

เครื่องห้อง 2207
Chrome รุ่นล่าสุด, Firefox รุ่นล่าสุด

เครื่องห้อง 2208
Chrome v.32, Firefox v.24

ม.ค. 25

ประกาศผลโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีที่ได้รับข้อมูลแล้ว

รายชื่อที่ได้รับข้อมูล ตรวจสอบได้ที่ คลิกที่นี่ 

ด้วย ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจะกำหนดจัดประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559

ในการนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน ขอแจ้งให้ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ดำเนินการดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าแข่งขันพร้อมส่งไฟล์เอกสารแนบ และวิดีโอประกอบการนำเสนอผลงาน ที่ http://www.innoobec.com/?p=167230 หรือคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. ยังไม่ลงทะเบียน /พ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้ (กรณีที่เคยกรอกข้อมูลข้อมูลแล้วต้องการเปลี่ยนแปลง ให้กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการจะใช้ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนตามวันที่ครั้งหลังสุด)

2. การส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ถือมาในวันติดตั้งโครงงาน (ไม่ต้องส่งเอกสารมาก่อน) สำหรับกำหนดการและสถานที่โดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทาง www.sillapa.net หรือ http://inno.obec.go.th ต่อไป

ม.ค. 22

เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

 

เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ดาวน์โหลด แบบเครื่องร่อนกระดาษพับ บินไกล

ดาวน์โหลด แบบเครื่องร่อนกระดาษพับ นาน

ม.ค. 16

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว 15 มค 59 (2)

ม.ค. 16

แผนที่สนามแข่งขันงานศิลปหัถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (การศึกษาพิเศษ)

แนบ 5 แผนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5

ม.ค. 16

โรงแรมและที่พักจังหวัดสุพรรณบุรี

แนบ 4 สถานที่พัก 4 มกราคม 2559

ม.ค. 15

แผนผังอาคารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒‏

แผนผังอาคารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒‏

ม.ค. 13

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน สนามแข่งขัน (การศึกษาพิเศษ)โรงเรียนเรียนร่วม…ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสิริลักษณ์ จันทร์แก้ว 085-2637208
นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง 089-5293241
นางสาวณัฐพร ไชยถา 087-3484162
นายวรรณธนุ วรรณกิจ 061-2537394

ม.ค. 13

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานกิจกรรมประกวดมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หากมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้กับ 1. น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล 099-2347779 และ 2. น.ส.อภิษฎา ขาวสุทธิ์ 085-8023932

ม.ค. 13

โลโก้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Download ได้ที่นี่ คลิก

 

 

 

 

Download ได้ที่นี่ คลิก

ม.ค. 12

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

เครื่อง All in one (MSI)

CPU i3-4150 3.5GHz 3.5GHz
RAM 4GB
VGA HD Onboard
OS windows 8 Pro

รายละเอียดโปรแกรม
Microsoft Office 2010
Paint Version 6.2 (Build 9200) 

ม.ค. 12

ลำดับที่และตารางการแข่งขันนาฏศิลป์ของโรงเรียนในสังกัด สพป. และสพม. (ครั้งที่ 65)

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพป

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพม.

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ม.ค. 12

แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แผนที่การเดินทางที่ 1

แผนที่การเดินทางที่ 2

แผนที่การเดินทางที่ 3

ม.ค. 12

แผนผังสถานที่แข่งขันดนตรีไทยและขับขานประสานเสียง

แผนผังสถานที่แข่งขันดนตรีไทยและขับขานประสานเสียง

ม.ค. 12

สถานที่พักใกล้ศูนย์การแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง

ข้อมูลสถานที่พัก

ม.ค. 12

เอกสารที่ใช้ในการแข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (ตัวอย่าง)

ตัวอย่างบัตรประจำตัวคนพิการ

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์

แบบคัดกรองกระทรวง

ม.ค. 11

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศกศ.5 ชั้น 2

ม.ค. 11

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 1

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศกศ.5 ชั้น 1

ม.ค. 11

ร้านอาหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหารจ.สุพรรณบุรี

ม.ค. 11

ตารางการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ตารางแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ม.ค. 11

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

ห้องอุทยานแห่งการเรียนรู้  ICT (ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6  สังกัด สพม.)

เครื่อง All In One Lenovo
CPU I3-4130 3.4 GHz
RAM 4 GB
HD 1 TB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 Profressional

รายละเอียดโปรแกรม

Adobe Reader
Microsoft Office 2010
Win RAR
ACD See

 

ห้องอุทยานแห่งการเรียนรู้  ICT (ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ ระดับ ม.1-3   สังกัด สพป.)

เครื่อง All In One Acer
CPU I3 RAM 2 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 Profressional
รายละเอียดโปรแกรม
Adobe Reader
Microsoft Office 2010
Win RAR

ม.ค. 10

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด

ห้อง 2205 (Web Editor ม.1-3 สพป.)
CPU I3 3.4 GHz
RAM 8 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7Professional 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
Adobe CS3 Photoshop, Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla
Office 2007

———————————————————————————–
ห้อง 2205 (Web Editor ป.4-6)
CPU core2duo 2.8 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7Professional 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
Adobe CS3 Photoshop, Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla
Office 2007
———————————————————————————–
ห้อง 2207
CPU Celeron 1.6 GHz
RAM 2 GB
HD 250 TB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows XP

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
FileZilla
Office 2007
————————————————————————————
ห้อง 2208
CPU I5 3.1 GHz
RAM 4 GB
HD 500 TB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7Professional 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
Adobe CS3 Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop, Dreamweaver, Flash
FileZilla
Office 2007
————————————————————————————

***หมายเหตุ ควรเตรียมโปรแกรมมาด้วยเพื่อป้องกันโปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

ม.ค. 10

ตารางการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ ครั้งที่ 65

ตารางแข่งขันนาฏศิลป์ ครั้งที่ 65

ม.ค. 07

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ใช้ในการแข่งขัน E-book งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

แข่งขันวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  รับลงทะเบียน เวลา 07.30 น.  เวลาแข่งขัน 09.00 -12.00 น. (3 ชั่วโมง)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 (ห้อง2207และ2209)

เครื่อง All In One acer veriton z4710g

ผู้ผลิตตัวประมวลผล

Intel

ชนิดตัวประมวลผล

คอร์ i5

รุ่นตัวประมวลผล

i5-4460S

ตัวประมวลผลคอร์

ควอดคอร์ (4 คอร์)

ความเร็วตัวประมวลผล

2.90GHz

การประมวลผล 64-บิต

ใช่

หน่วยความจำมาตรฐาน

4GB

หน่วยความจำสูงสุด

16GB

เทคโนโลยีหน่วยความจำ

DDR3 SDRAM

ความจุฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด

500GB

ชนิดออพติคอลไดรฟ์

เครื่องเขียนแผ่นดีวีดี

ออพติคอลมีเดียที่รองรับ

DVD-RAM/±R/±RW

เทคโนโลยีส่องแสงด้านหลัง

LED

ชนิดหน้าจอแสดงผล

Active Matrix TFT Color LCD

โหมดหน้าจอ

ฟูลเอชดี

ความคมชัดของหน้าจอ

19.5”  1920 x 1080

เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต

กิกะบิต อีเธอร์เน็ต

มาตรฐานแลนไร้สาย

IEEE 802.11a/b/g/n

มาตรฐานบลูทูธ

Bluetooth 4.0

เว็บแคม

ใช่

ไมโครโฟน

ใช่

HDMI

ใช่

ระบบปฏิบัติการ

Windows 7  ultimate 64 bit

สถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการ

64-บิต

รายละเอียดโปรแกรม

1. 3D-ALBUM.Commercial.Suite.v3.28.0
2. ACDSee Pro 8
3. Adobe CC (Photoshop, Dreamweaver, Flash,illustrator,after effect,Auditionฯลฯ)
4. Adobe Reader Ver 9.3.3
5. Aurora3D.Softs.App.Suite.2012-By.BR2x
6. Autodesk 3ds Max 8
7. AUTODESK.COMBUSTION.V2008-XFORCE
8. Nero 11 Ver 11.0.12300.0.23
9. Photodex Proshow Producer 3.2.2047
10. Photodex ProShow Producer v5.0.3206
11. ProDesktop 8.0
12. ProShow Gold 5.0.3310 Full
13. Sony Vegas PRO Ver 11.0 Build 424
14. swishmax2005
15. Format Factory

16. Microsoft office 10

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

- มีหูฟังให้ผู้แข่งขัน หรือสามารถนำมาเองได้

www.hwn.ac.th

 

 

 

ม.ค. 05

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
ห้อง 1309 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1)
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5 650 3.2 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
2. Windows XP
_______________________________________________
ห้อง 1307 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2)
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5 650 3.2 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
2. Windows XP
———————————————————————————–
ห้อง 1204 และ ห้อง 1209
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5- 4670 3.10 GHz
RAM 4 GB DDR 3
HD 1 TB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
————————————————————————————
รายการโปรแกรมพื้นฐานที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์
Adobe Reader X
Microsoft Office 2013
Adobe Master Collection CS6
Win RAR
Sharp Develop 4.4
Edit Plus 3
Dev – C++
ACD See Pro5
Nero 7

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

www.skn.ac.th

ม.ค. 05

กำหนดส่งเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม มาที่
นายวิเชียร พิรุณ (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ภายในวันที่ 19 มกราคม 2559
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 06-1624-1991

 

ธ.ค. 26

สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559
โดยใช้สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน ดังนี้

1. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.1. การจัดการศึกษาปฐมวัย
1.2.กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.3.กลุ่มศิลปะกลุ่มนาฏศิลป์
1.4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. โรงเรียนนายเรืออากาศ  แข่งขัน กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
3. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร แข่งขัน  ดนตรีไทย การประกวดขับขานประสานเสียง
4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แข่งขัน วงดนตรี ขับร้องเพลง
5. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี  แข่งขันกิจกรรมลุกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
6. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต แข่งขันหุ่นยนต์

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- การงานอาชีพ แข่งขันที่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา

- คอมพิวเตอร์  แข่งขันที่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนบางบัวทอง

กิจกรรมโรงเรียนเฉพาะความพิการและนักเรียนเรียนร่วม  แข่งขันที่

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5

รายละเอียด คลิกที่นี่

ธ.ค. 24

ข่าวประกาศสำหรับกิจกรรมการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

 

รายชื่อที่ได้รับข้อมูล ตรวจสอบได้ที่ คลิกที่นี่ 

ด้วย ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจะกำหนดจัดประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559

ในการนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน ขอแจ้งให้ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ดำเนินการดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าแข่งขันพร้อมส่งไฟล์เอกสารแนบ และวิดีโอประกอบการนำเสนอผลงาน ที่ http://www.innoobec.com/?p=167230 หรือคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. ยังไม่ลงทะเบียน /พ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้ (กรณีที่เคยกรอกข้อมูลข้อมูลแล้วต้องการเปลี่ยนแปลง ให้กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการจะใช้ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนตามวันที่ครั้งหลังสุด)

2. การส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ถือมาในวันติดตั้งโครงงาน (ไม่ต้องส่งเอกสารมาก่อน) สำหรับกำหนดการและสถานที่โดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทาง www.sillapa.net หรือ http://inno.obec.go.th ต่อไป

ธ.ค. 14

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย

 

ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ขอความร่วมมือ สพฐ. ร่วมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ จนเกิดความชำนาญ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้ โดยกำหนดการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ

1) หุ่นยนต์กู้ภัย (Robo-Rescue)

2) หุ่นยนต์ดับเพลิง

และได้ข้อความร่วมมือ สพฐ. ร่วมสนับสนุนในการจัดงานดังกล่าว

ในการนี้ สพฐ. เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยหุ่นยนต์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://www.tpa.or.th/robot

ดาวน์โหลดหนังสือราชการและใบสมัคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

เอกสารการสมัครหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน

ธ.ค. 09

ข่าวประกาศสำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี และนักบินน้อย สพฐ.

ด้วยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี และนักบินน้อย สพฐ. มีความประสงค์เก็บข้อมูลทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษ ในการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว
ในการนี้จึงขอให้ทีมโรงเรียน /ผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวต่อไป โดยขอให้บันทึกข้อมูลออนไลน์ ทางเว็บสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go.th หรือ คลิกที่นี่

ธ.ค. 08

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ และนักบินน้อย สพฐ. ระดับภาค

ขอความร่วมมือคณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65  ระดับภาค โดยตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. – โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

ธ.ค. 03

คำอธิบายเพิ่มเติม การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

คำอธิบายเพิ่มเติม การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

 

ตัวอย่าง หุ่นยนต์นักวิ่งมาราธอน ระดับประถมศึกษา คลิก

              ** หุ่นยนต์ ในระดับประถมศึกษา หลังจากปล่อยหุ่นยนต์แล้ว หุ่นยนต์จะต้องทำภารกิจ โดยปราศจากการควบคุมของมนุษย์ **

 

ตัวอย่าง หุ่นยนต์นักสนุกเกอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิก

 

ตัวอย่าง หุ่นยนต์นักบาสเกตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิก

 

คำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องวัสดุที่นำมาสร้างหุ่นยนต์

วัสดุที่นำมาประกอบเป็นโครงสร้างหุ่นยนต์

- ใช้วัสดุทั่วไปอย่างไม่จำกัด เช่น พลาสติก ไม้ และโลหะ เป็นต้น สามารถเลื่อย ตัด เจาะ มาก่อนล่วงหน้า หรือจะเลื่อย ตัดและเจาะเพิ่มเติมที่สนามแข่งขันได้ แต่ต้องแยกชิ้นส่วน ห้ามมีการยึดด้วยน็อต ติดกาว หรือเชื่อมต่อด้วยวิธีการใดๆ มาก่อน

- กรณีใช้วัสดุสำเร็จรูปให้แยกชิ้นส่วนมา

- ไม่อนุญาตให้นำวัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ มาใช้ในการแข่งขัน

อธิบายเพิ่มเติม

1. วัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงเพื่อใช้งานทั่วไป เช่น ท่อทรงกระบอก(ทั้งแบบกลวงและตัน) ท่อPVC ขวดน้ำดื่ม กล่องใส่อาหาร โลหะฉาก/พลาสติกฉากรวมทั้งบล็อกพลาสติกสำเร็จรูปแบบอเนกประสงค์ของหุ่นยนต์บางชนิดรวมทั้งวัสดุที่หาได้ทั่วไป สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบเป็นโครงสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการแข่งขันได้

2. วัสดุที่ขึ้นรูปเป็นทรงต่างๆ แบบ 3 มิติ ทั้งจากเครื่องพิมพ์ 3D และจากเครื่องขึ้นรูปแบบอื่น เพื่อใช้เป็นโครงสร้างหรือชิ้นส่วนสำหรับทำภารกิจในการแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งนี้โดยเฉพาะ ไม่อนุญาตให้นำมาใช้ในการแข่งขันยกเว้นเฉพาะการสร้างเป็นรูปทรงพื้นฐาน เช่น ข้องอ ท่อ หรือ เสา แบบทั่วไป เป็นต้น

3. การใช้เครื่องพิมพ์ 3D หรือเครื่องขึ้นรูปแบบอื่นสำหรับการสร้างวัตถุแบบ 2 มิติ เช่น การสร้างวัตถุแผ่นโค้ง-งอ รวมทั้งการขึ้นรูปหรือตัดหรือฉลุวัตถุต่างๆ ในลักษณะแบน-ราบสามารถนำมาใช้ประกอบเป็นโครงสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการแข่งขันได้

 

การจัดทำโปสเตอร์เพื่อแสดงผลงาน  

                  ทีมหุ่นยนต์ทุกทีมต้องจัดทำโปสเตอร์เพื่อแสดงผลงานหุ่นยนต์ ตามกติกากำหนด มิฉะนั้น กรรมการอาจพิจารณามิให้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยคะแนนส่วนนี้ จะไม่นำไปพิจารณารวมกับคะแนนภารกิจในการแข่งขันในระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน และร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ร่วมกัน รวมทั้งเพื่อประโยชน์สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันในการพิจารณาคุณสมบัติหุ่นยนต์ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ย. 26

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระดับภาค กำหนดดังนี้
ภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ ระหว่างวันที่  7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ภาคใต้ ระหว่างวันที่  9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ภาคเหนือ ระหว่างวันที่  16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่  18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Older posts «