ธ.ค. 29

แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
โดยใช้สถานที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดการแข่งขันหลัก 

 • วันที่ 4 มกราคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์
 • วันที่ 11 มกราคม 2560  แสดงตารางการแข่งขัน
 • วันที่ 10-15 มกราคม 2560  โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบ
 • วันที่ 18 มกราคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ของการแก้ไขเปลี่ยนตัว
 • วันที่ 21-31 มกราคม 2560  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
 • วันที่ 29-31 มกราคม 2560 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

+เว็บการแข่งขันของ สพม. ระดับชาติ

+เว็บการแข่งขันของ สศศ. ระดับชาติ 

ส.ค. 19

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 • 8. ศิลปะ (วงดนตรีลูกทุ่ง) คลิกที่นี่(แก้ไข หน้า 56-58  แก้ไขเกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง  วันที่ 25 พ.ย. 59)
 • 11. ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข ข้อ 3.2. ผู้แข่งขันจะต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่เป็นปัจจุบัน และสำเนาทะเบียนบ้าน  ทุกกิจกรรม ณ วันที่ 25 พ.ย. 59)
 • 8. ศิลปะ (ดนตรีไทย) คลิกที่นี่(แก้ไข  เพิ่ม หน้าทับสะดายง และหมายเหตุ ในหน้า 48-49  วันที่ 16 พ.ย. 59)
 • 14. การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ คลิกที่นี่ (แก้ไข จำนวนครูผู้สอน หน้า 57-58 ณ วันที่ 16 พ.ย. 59)
 • 1. ปฐมวัย คลิกที่นี่
 • 2. ภาษาไทย คลิกที่นี่ (แก้ไข ลบบรรทัด ป.1-3 ออก ในหน้า  7 ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
 • 3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่(แก้ไข คณิตคิดเร็ว หน้า 24-25 ณ วันที่ 6 ก.ย. 59  )
 • 4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
 • 5.นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่ (แก้ไข ตัดข้อความ ไม่ให้ติดที่ลำดัวเครื่องบิน หน้า 46  ณ วันที่ 14 ก.ย. 59)
 • 6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่(แก้ไข  วันที่ 24 ส.ค. 59 )
 • 7. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
 • 9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่ (แก้ไขคอมพิวเตอร์   แนวการดำเนินงานของกรรมการ ระดับภาค   ณ วันที่ 31 ต.ค. 59)
 • 10. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ 
 • 12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิกที่นี่  (แก้ไข หน้าที่ 24 สภานักเรียน วันที่ 1 ก.ย. 59)
 • 13. ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม คลิกที่นี่ (แก้ไข paint หน้า 27 วันที่ 7 ก.ย. 59)

—————-  กิจกรรมท้องถิ่น ————–
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

 ————–  กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green ——————-

 • กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green : เมืองไทยไร้ขยะ คลิกที่นี่ (ณ วันที่ 13 ต.ค. 59)

ม.ค. 21

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพป. หรือ สพม.)

ชนิด

รายละเอียด

หมายเหตุ

เครื่อง All In One HP

สพป. และสพม.

อาจต้องจับ ฉลาก
เครื่องกลุ่มเครื่องก่อนแข่งขัน
ถ้ามีปัญหาการลงโปรแกรม

Processor

Intele (R) Core ( TM ) i3-6100 U

CPU

2.30 GHz -2.30 GHz

RAM

8 GB

System Type

64 Bit Operating System

OS

 Windows 7Professional 64 bit

Windows 10 Professional 64 bit

VGA

Intel ( R ) Graphics 520

NVIDIA GEFORCE 920 MX

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพป. หรือ สพม.)

ชนิด

รายละเอียด

หมายเหตุ

เครื่อง All In One Lenovo

สพป. และสพม.

อาจต้องจับ ฉลาก
เครื่องกลุ่มเครื่องก่อนแข่งขัน
ถ้ามีปัญหาการลงโปรแกรม

Processor

Intele (R) Core ( TM ) i3-4130 U

CPU

3.40 GHz -3.40 GHz

RAM

4 GB

System Type

32 Bit Operating System

OS

 Windows 7Professional 32 bit

VGA

Intel ( R ) Graphics 4400

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนิด

รายละเอียด

หมายเหตุ

เครื่อง All In One HP

Processor

Intele (R) Core ( TM ) i3-6100 U

CPU

2.30 GHz -2.30 GHz

RAM

8 GB

System Type

64 Bit Operating System

OS

 Windows 7Professional 64 bit

Windows 10 Professional 64 bit

VGA

Intel ( R ) Graphics 520

NVIDIA GEFORCE 920 MX

ม.ค. 20

การแข่งขันประสานเสียง

ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันประสานเสียง  เตรียม Score เพลง นำมาให้กรรมการตัดสินในวันแข่งขัน จำนวน 5 ชุด

ม.ค. 20

แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม, ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม, ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

** หมายเหตู : คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ม.ค. 20

แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

แผนที่ไปโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ม.ค. 20

แผนที่การเดินทาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  อยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิต (ไม่เข้าซอย)

ม.ค. 19

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

ห้อง 1309 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1)
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5 650 3.2 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
2. Windows XP
_______________________________________________
ห้อง 1307 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2)
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5 650 3.2 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
2. Windows XP
———————————————————————————–
ห้อง 1204 ห้อง 1206 และ 1209
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5- 4670 3.10 GHz
RAM 4 GB DDR 3
HD 1 TB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
————————————————————————————
รายการโปรแกรมพื้นฐานที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์
Adobe Reader X
Microsoft Office 2013
Adobe Master Collection CS6
Win RAR
Sharp Develop 4.4
Edit Plus 3
Dev – C++
ACD See Pro5
Nero 7
ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

www.skn.ac.th

ม.ค. 18

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ม.ค. 18

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 และการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

เครื่อง All In One MSI AE201

ผู้ผลิตตัวประมวลผล

Intel

ชนิดตัวประมวลผล

คอร์ i3

รุ่นตัวประมวลผล

 i3-4150

 ความจุฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด  1 TB
ความเร็วตัวประมวลผล

3.5 GHz

การประมวลผล

32-บิต

หน่วยความจำมาตรฐาน

4GB

 ชนิดออพติคอลไดรฟ์  เครื่องเขียนแผ่นดีวีดี
 ออพติคอลมีเดียที่รองรับ  DVD-RAM/±R/±RW
โหมดหน้าจอ

 ฟูลเอชดี

 ความคมชัดของหน้าจอ

1024 x 768

 เว็บแคม

ใช่

 ไมโครโฟน

 ใช่

 HDMI

ใช่

ระบบปฏิบัติการ

Windows 8  Pro

รายละเอียดโปรแกรม

1.Paint windows 8 pro
2. Format Factory

3. Microsoft office 2010

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

- มีหูฟังให้ผู้แข่งขัน หรือสามารถนำมาเองได้

ม.ค. 16

รร.ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนและครู กิจกรรมแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมฯ โปรดติดต่อด่วน

ขณะนี้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมฯ ได้เข้าไปพิจารณาอนุญาตในระบบเสร็จสิ้นแล้ว แต่มีบางรร.ที่ยังไม่สามารถอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ ขอความกรุณาทางโรงเรียนเข้าไปเช็คในระบบ หากรร.ใดยังไม่ได้รับการอนุญาต โปรดติดต่อ น.ส.อุมาภรณ์ 099-2347779 โดยด่วนค่ะ เพราะได้พยายามติดต่อทางรร.แล้ว แต่ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ

ม.ค. 16

ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนและส่งเอกสารฉบับเต็ม (PDF) ได้ที่ http://younginventors.innoobec.com/?page_id=748 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 นี้

*** ทั้งนี้ เอกสารรายงานฉบับจริง จำนวนชุดตามที่กำหนดในเกณฑ์ ให้นำมาส่งในวันรายงานตัว ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาล่วงหน้า ***

 

 

คณะกรรมการตัดสิน

กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

(ติดต่อคุณศิริวรรณ ก๋องคำ โทร. 02 2885895)

ม.ค. 13

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ระดับชาติ

ผู้แข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม กรุณาดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบ และปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันภาษาต่างประเทศที่สอง ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ม.ค. 13

กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู แต่มีบางโรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระสังคมยังไม่สามารถอนุญาตให้ได้

จากการเข้าไปพิจารณาอนุญาตการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู พบปัญหาที่ทำให้ยังไม่สามารถอนุญาตให้กับบางโรงเรียนได้ ดังนี้

(1) ใช้แบบฟอร์มที่ผิด ทำให้มีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณา เช่น ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน แต่ไม่ระบุเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนตัว หรือ ขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน แต่กลับไม่มีลายเซ็นยินยอมจากครูผู้ฝึกสอนท่านเดิม

(2) โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน แต่กลับแจ้งว่าขอแก้ไขรายชื่อ โรงเรียนจึงควรเข้าไปในระบบอีกครั้ง แจ้งว่าขอเปลี่ยนตัว แล้วแนบหนังสือขอเปลี่ยนตัวให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม

(3) การเปลี่ยนตัวนักเรียน ไม่ระบุเหตุผลให้ชัดเจน

(4) การให้เหตุผลในการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน โดยบอกว่า เปลี่ยนตัวเพื่อความเหมาะสม ควรระบุให้ชัดเจนด้วยว่า เปลี่ยนตัวแล้วจะเหมาะสมอย่างไร เนื่องจาก นักเรียนคนเดิมจากระดับภาคเมื่อได้เข้าสู่การแข่งขันระดับชาติแล้ว ควรมีสิทธิเข้ามาแสดงความสามารถในเวทีระดับชาติได้เหมือนเดิม ยกเว้นมีกรณีจำเป็นจริงๆ ซึ่งก็ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนด้วยค่ะ

หากคุณครูมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรสอบถามที่ น.ส.อุมาภรณ์ 099-2347779 ขอบคุณค่ะ

ม.ค. 13

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2209

เครื่อง All In One Acer veriton z4710g

ผู้ผลิตตัวประมวลผล

Intel

ชนิดตัวประมวลผล

คอร์ i5

รุ่นตัวประมวลผล

i5-4460S

ตัวประมวลผลคอร์

ควอดคอร์ (4 คอร์)

ความเร็วตัวประมวลผล

2.90GHz

การประมวลผล 64-บิต

ใช่

หน่วยความจำมาตรฐาน

4GB

หน่วยความจำสูงสุด

16GB

เทคโนโลยีหน่วยความจำ

DDR3 SDRAM

ความจุฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด

500GB

ชนิดออพติคอลไดรฟ์

เครื่องเขียนแผ่นดีวีดี

ออพติคอลมีเดียที่รองรับ

DVD-RAM/±R/±RW

เทคโนโลยีส่องแสงด้านหลัง

LED

ชนิดหน้าจอแสดงผล

Active Matrix TFT Color LCD

โหมดหน้าจอ

ฟูลเอชดี

ความคมชัดของหน้าจอ

19.5”  1920 x 1080

เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต

กิกะบิต อีเธอร์เน็ต

มาตรฐานแลนไร้สาย

IEEE 802.11a/b/g/n

มาตรฐานบลูทูธ

Bluetooth 4.0

เว็บแคม

ใช่

ไมโครโฟน

ใช่

HDMI

ใช่

ระบบปฏิบัติการ

Windows 7  ultimate 64 bit

สถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการ

64-บิต

 

รายละเอียดโปรแกรม

1. 3D-ALBUM.Commercial.Suite.v3.28.0
2. ACDSee Pro 8
3. Adobe CC (Photoshop, Dreamweaver, Flash,illustrator,after effect,Auditionฯลฯ)
4. Adobe Reader Ver 9.3.3
5. Aurora3D.Softs.App.Suite.2012-By.BR2x
6. Autodesk 3ds Max 8
7. AUTODESK.COMBUSTION.V2008-XFORCE
8. Nero 11 Ver 11.0.12300.0.23
9. Photodex Proshow Producer 3.2.2047
10. Photodex ProShow Producer v5.0.3206
11. ProDesktop 8.0
12. ProShow Gold 5.0.3310 Full
13. Sony Vegas PRO Ver 11.0 Build 424
14. swishmax2005
15. Format Factory

16. Microsoft office 10

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

- มีหูฟังให้ผู้แข่งขัน หรือสามารถนำมาเองได้

www.hwn.ac.th

 

ม.ค. 13

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2207

เครื่อง HP ProOne 400 G2

ผู้ผลิตตัวประมวลผล

Intel

ชนิดตัวประมวลผล

คอร์ i5

รุ่นตัวประมวลผล

i5-6500

ตัวประมวลผลคอร์

ควอดคอร์ (4 คอร์)

ความเร็วตัวประมวลผล

3.2GHz

การประมวลผล 64-บิต

ใช่

หน่วยความจำมาตรฐาน

4GB

เทคโนโลยีหน่วยความจำ

DDR4 SDRAM

ความจุฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด

500GB

ชนิดออพติคอลไดรฟ์

เครื่องเขียนแผ่นดีวีดี

ออพติคอลมีเดียที่รองรับ

DVD-RAM/±R/±RW

เทคโนโลยีส่องแสงด้านหลัง

LED

ชนิดหน้าจอแสดงผล

Active Matrix TFT Color LCD

โหมดหน้าจอ

ฟูลเอชดี

ความคมชัดของหน้าจอ

19.5”  1920 x 1080

เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต

กิกะบิต อีเธอร์เน็ต

มาตรฐานแลนไร้สาย

IEEE 802.11a/b/g/n

มาตรฐานบลูทูธ

Bluetooth 4.0

เว็บแคม

ใช่

ไมโครโฟน

ใช่

HDMI

ใช่

ระบบปฏิบัติการ

Windows 7  ultimate 64 bit

สถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการ

64-บิต

รายละเอียดโปรแกรม

1. 3D-ALBUM.Commercial.Suite.v3.28.0
2. ACDSee Pro 8
3. Adobe CC (Photoshop, Dreamweaver, Flash,illustrator,after effect,Auditionฯลฯ)
4. Adobe Reader Ver 9.3.3
5. Aurora3D.Softs.App.Suite.2012-By.BR2x
6. Autodesk 3ds Max 8
7. AUTODESK.COMBUSTION.V2008-XFORCE
8. Nero 11 Ver 11.0.12300.0.23
9. Photodex Proshow Producer 3.2.2047
10. Photodex ProShow Producer v5.0.3206
11. ProDesktop 8.0
12. ProShow Gold 5.0.3310 Full
13. Sony Vegas PRO Ver 11.0 Build 424
14. swishmax2005
15. Format Factory

16. Microsoft office 10

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

- มีหูฟังให้ผู้แข่งขัน หรือสามารถนำมาเองได้

www.hwn.ac.th

 

 

ม.ค. 13

แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง

ม.ค. 13

เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง

ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ทุกรายการ เตรียม บัตรประชาชน บัตรนักเรียน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งขันด้วยทุกครั้ง  เพื่อยืนยันตัวตน

ม.ค. 12

ลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข 12 ม.ค. 2560)

ผู้เข้าแข่งขันสามารถดูลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้ตาม link ด้านล่างนี้ หรือ คลิกนี่ http://www.vitheebuddha.com/files/news/d7f2d275089f33242635b3da0748c5af0.pdf

ม.ค. 12

กำหนดการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และการประกวดแข่งขัน GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

_________________________________________

กำหนดการ

การประกวดแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

ม.ค. 12

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ประกาศถึงทีมที่ผ่านคัดเลือกและต้องมานำเสนอผลงานโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ กรุณาให้ข้อมูลตามแบบลงทะเบียนออนไลน์ ดังนี้ https://goo.gl/forms/A2cnxu7nXO82C3DA3

1. ไม่ต้องส่งเล่มรายงานหรือเอกสารใด มาทางไปรษณีย์ ให้นำมาส่งในวันลงทะเบียนติดตั้งโครงงานฯ คือวันที่ 29 ม.ค. 60 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

2. การนำเสนอ จะเป็นการนำเสนอบนเวที โดยการจับสลากลำดับการนำเสนอในวันติดตั้งโครงงานฯ

3. เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง คณะกรรมการ ครูนักเรียนเจ้าของผลงาน และเผยแพร่ผลงานออนไลน์ตามเจตนารมย์ของการจัดงานในปีนี้ กรุณาให้ข้อมูลตามแบบลงทะเบียน ทางคณะกรรมการจะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมลล์ที่ได้ให้ไว้ต่อไป

ม.ค. 11

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

กำหนดการส่งรุปเล่มและคลิป VDO การนำเสนอกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์                              ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6  ส่งเอกสารภายในวันที่ 23 มกราคม 2560   โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์

โดยส่งเอกสารที่

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด                                                                                                                                              จ.นนทบรี 11120

ติดต่อสอบถามได้ที่ ครูสุดารัตน์ (061-624-1991)  ครูสิรภพ (086-334-8063)

ม.ค. 11

การจัดวาง Backdrop Final

ม.ค. 11

ความหมายของ Logo Final

ม.ค. 11

Logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (Final)

ม.ค. 10

ลำดับการแข่งขันนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ลำดับการแข่งขันสาระนาฏศิลป์

 

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพป

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพม.

 

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ม.ค. 10

ข้อมูลที่พักใกล้เคียงสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขันดนตรีไทย และ ประสานเสียง

ที่พักใกล้โรงเรียนมัธยมสังคีต  คลิกที่นี่  –> ข้อมูลที่พัก 

ม.ค. 10

ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันคิดเลขเร็ว

กำหนดการแข่งขันรรธัญบุรี ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 29 -31 มค.60 ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ให้จัดแผงโครงงานตามเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดตามผังที่แนบผังประกวดโครงงานคณิตโรงเรียนธัญบุรี

การแข่งขันคิดเลขเร็ว 29 มค.60 ทุกระดับ  ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ม.ค. 10

ส่งกำหนดการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (Experimental Science Project) และการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ส่งกำหนดการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (Experimental Science Project) และการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) คลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

กำหนดการประกวดโครงงานทดลอง59

กำหนดการscience show ปี 59

พิเชฎษ์ จับจิตต์

089-9673597

ม.ค. 09

รายระเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีรายละเอียดบางประการที่ต้องทราบและปฏิบัติ ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกที่นี่

หมายเหตุ  

๑. เวลาที่กำหนดโดยประมาณ รวมเวลาจัดฉาก เตรียมการ แนะนำตัว  เปลี่ยนรายการ ฯลฯ  ให้เตรียมฉาก และอุปกรณ์ประกอบมาอย่างเหมาะสมกับเวลา และขนาดเวที

๒. ให้คุณครูประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ทันที ที่ได้กำหนดการนี้

เพลงคุณธรรม ศน.จุฬารัตน์ 084 070 9335      
โครงงานคุณธรรม  นวศ. ปัทมา  081 953 6567
หนังสั้นคุณธรรม อ.รุณฤดี  081 383 1889
ละครคุณธรรม ศน.ทัศนีย์  092 278 0432
ละครประวัติศาสตร์  ศน. ภาวนา 087 968 4060
เล่านิทานคุณธรรม ศน. ชูโชค  086 245 9214
มารยาทไทย  นวศ.ทิพย์สุดา 081 880 4594
สวดมนต์ ศน.สมหมาย 081 964 3173
โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง   นวศ. จุฑามาส    089 960 2318   

๓. ในวันประกวดให้นักเรียนมารายงานตัว ที่เวที ตามเวลาที่ผู้ประสานงานแจ้ง
๔.เตรียมเอกสารที่ต้องให้กรรมการพิจารณา ๕ ชุด  เช่น บทละครคุณธรรม บทละครประวัติศาสตร์  เอกสารสรุปโครงงานคุณธรรม  นิทานคุณธรรม  เอกสารของเพลงคุณธรรม
๕. การประกวดระดับชาติมีแนวทางที่สอดคล้องกับการประกวดระดับภูมิภาค

 

ม.ค. 08

แผนที่จัดงานพิธีเปิดและแผนที่โรงเรียนสังกัด สพม.4 จ.ปทุมธานี ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

แผนที่จัดงานพิธีเปิดและแผนที่โรงเรียนสังกัด สพม.4 จ.ปทุมธานี ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
1. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. โรงเรียนธัญบุรี
3. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
4. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
5. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร
6. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

7. โรงเรียนปทุมวิไล

8.โรงเรียนสายปัญญารังสิต

*** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ม.ค. 07

การจัดวาง Backdrop

ม.ค. 07

ความหมายของ Logo

ม.ค. 07

Logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

ม.ค. 06

แจ้งสถานที่ ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สถานที่จัดงานและสถานที่ ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
1.ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

 •  พิธีเปิด
 • ปฐมวัย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ทัศนศิลป์
 • ดนตรีสากล
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สภานักเรียน เพื่อที่ปรึกษา หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณรักษ์)
 • หนังสั้น

2. ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

 • ยิมเนเซี่ยม4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ(ยกเว้นหนังสั้น)
 • ยิมเนเซี่ยม5 ……..รอกำหนดกิจกรรมของ การศึกษาพิเศษ พิจารณา ที่บางส่วนที่โรงเรียนปทุมวิไล ด้วย
 • ยิมเนเซี่ยม6 สาระนาฏศิลป์และเครื่องร่อน

3. โรงเรียนปากเกล็ด/โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี/โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี/โรงเรียนบางบัวทอง/โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม แข่งขันคอมพิวเตอร์(สถานที่แข่งแต่ละกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา)

4. โรงเรียนธัญบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

6. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ

7. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สาระดนตรีไทย ขับร้องประสานเสียง

8. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กิจกรรมหุ่นยนต์

ม.ค. 05

ขอปรับเกณฑ์การแข่งขันคิดเลขเร็วในหน้า 21 เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น

ปรับเกณฑ์คิดเลขเร็วระดับชั้นป.4-6 หน้า 21

ม.ค. 05

ตารางการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ 

1  คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขันและประกาศให้ทราบ

2  กำหนดเวลาเริ่มการแข่งขันอาจมีการเลื่อนเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ตามเวลาการแข่งขันจริงในวันแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนทุกคนทุกกิจกรรมรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันพร้อมนำเอกสารหลักฐานการแสดงตน(ถ้ามี)มอบให้กรรมการรับรายงานตัว   เวที   ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน1 ชั่วโมง

ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อกรรมการกำกับเวทีด้านหลังเวทีก่อนขึ้นเวทีขณะที่ชุดแสดงก่อนลำดับที่ของตนกำลังแสดงบนเวที 2 ลำดับ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ให้ส่งรูปเล่มการสร้างสรรค์การแสดง จำนวน 5 ชุดมาที่คุณอติพรบุญบาง  สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2 ถนนวิภาวดีรังสิตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12130  ภายในวันที่24 มกราคม 2560

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ม.ค. 04

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ถ้าส่งทางไปรษณีย์ขอให้ส่ง EMS ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ถ้าไม่ส่งภายในวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาเข้ารับการประกวด ให้ส่งรูปเล่มโครงงานที่
นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
อาคารสพฐ.3 ชั้น 6
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

ธ.ค. 26

แจ้งข่าวอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น

ด่วนที่สุด!!!

สพฐ. กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตรัสั้น ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค ประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ติดต่อ คุณรุณฤดี  เลาหะพันธ์ โทร.0813831889 เพื่อประสานงานการเข้ารับการอบรม  ด่วนที่สุด ขอบคุณค่ะ “

พ.ย. 26

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับภาค

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

พ.ย. 25

ประกาศแก้ไขเกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ศิลปหัตถกรรม 66

เกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ฉบับปรับปรุงเฉพาะกิจ รายละเอียด คลิกที่นี่

พ.ย. 22

แนวปฎิบัติในการจัดงานรื่นเริง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ทาง สพฐ.ได้กำหนดแนวทางการจัดงานรื่นเริง ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โดยพิจารณา ตามรายละเอียดนี้  คลิกที่นี่

พ.ย. 14

ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือหนักมาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด

ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือหนัก* มาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ โดยคณะกรรมการผู้จัดอาจจัดหาไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลางได้เพื่อป้องกันอันตรายในขณะทำการสร้างและประกอบหุ่นยนต์

 คำอธิบายเพิ่มเติม 

เครื่องมือช่างที่อนุญาตให้นำเข้าไปในบริเวณพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ได้ คือ เครื่องมือ (Hand Tools) และ เครื่องมือวัด (Measuring Tools) เท่านั้น ส่วนเครื่องมือกล (Machine Tools) ทุกชนิด ห้ามเข้าพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด หากจำเป็นต้องใช้งานให้คณะกรรมการต้องจัดหา /ผู้เข้าแข่งขันนำมา ไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง และมีกรรมการควบคุมดูแลตลอดเวลา  ใช้ให้ถูกต้องและมีอุุปกรณ์สวมป้องกันเพื่อปลอดภัยเป็นสำคัญ

 

 เครื่องมือ (Hand Tools) เครื่องมือประเภทที่เรียกว่า แฮนด์ทูล (Hand tool) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับงานช่างทั่วไป มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีเครื่องจักรหรือกลไกทางกลอื่นมาบังคับ ช่างทุกคน ทุกประเภท หากขาดเครื่องมือนี้แล้ว ไม่อาจทำงานได้สำเร็จ

 

เครื่องมือวัด (Measuring Tools) 

 

ส่วนเครื่องมือกล (Machine Tools) ทุกชนิด ห้ามเข้าพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด หากจำเป็นต้องใช้งานคณะกรรมการต้องจัดหา / ผู้แข่งขันนำมาไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง และมีกรรมการควบคุมดูแลตลอดเวลา  ใช้ให้ถูกต้องและ,มีอุุปกรณ์สวมป้องกันเพื่อปลอดภัยเป็นสำคัญ

การใช้งานประเภทนี้ ต้องมีต้นกำลังมาขับเคลื่อน มีทั้ง ชนิด ขนาด แตกต่างกัน รวมถึงใช้งานเบา หนัก ไม่เท่ากัน โดยส่วนมากจะเรียกชื่อตามลักษณะการใช้งาน แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด

1) เครื่องมือกล หรือ Machine Tools หมายถึง เครื่องมือที่ทำงานโดยอาศัยพลังงานจากไฟฟ้า เครื่องยนต์ หรือต้นกำลังอื่น ๆ ปกติจะมีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยมือ เช่น เครื่องกลึง เครื่องคว้านกระบอกสูบ เครื่องเจียระไนเพลาข้อเหวี่ยง สว่านแบบแท่น เลื่อยวงเดือน เป็นต้น

2)  เครื่องมือกลชนิดเคลื่อนย้ายได้ หรือ Portable Power Tools หมายถึง เครื่องมือกลขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่ได้ยึดติดแน่นอยู่กับที่ เช่น สว่านมือไฟฟ้า เลื่อยมือไฟฟ้า  เป็นต้น

 

 

 

ต.ค. 17

งานศิลปหัตถกรรม ให้งดจัดงานรื่นเริงของสถานศึกษา

รายละเอียด คลิกที่นี่

ก.ย. 16

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน สพฐ.

รายชื่อผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โทรศัพท์

อีเมล

1

นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส)

081 371 5041

n.chotirat@gmail.com

2

อ.ภาวินี แสนทวีสุข ปฐมวัย

089 795 5805

Early.chid@yahoo.com

3

อ.ประภาพรรณ แม้นสมุทร ปฐมวัย

081 414 3514

4

อ.อนัญญา นวาวัตน์ ปฐมวัย

089 693 4403

5

อ.อรอร ฤทธิ์กลาง ภาษาไทย

081 458 0899

6

อ.อนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ดนตรีลูกทุ่ง

081 193 8726

7

อ.วีระพงษ์ ประดิษฐ์ ดนตรีสากล (สพม.4)

089 989 7782

8

นางจารุรัตน์ เข็มลาย นาฏศิลป์

081 581 3537

9

นายศุภวิทย์ สงคง ศิลปะ ทัศนศิลป์

081 455 3643

10

อ.ธีรัตน์  สุขสะอาด
อ.ณิชาภัทร  อึ้งเหมอนันต์
ดนตรีไทย/ประสานเสียง

095 256 1512
086 522 4279

11

นายสังคม  จันทรืวิเศษ Obec Award (สพท)

081 660 6637

sungobec@gmail.com

12

อ.มาลี  กิตติอุดมเดช คณิตศาสตร์(สนก.)อัจฉริยฯ

089 213 3944

13

อ.พรชัย ถาวรนาน หุ่นยนต์,เครื่องบิน

089 501 7114

14

อ.ธิตยาภรณ์  หงษ์ทอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์

089 830 7730

15

อ.พิเชฎร์ จับจิตต์ โครงงานทดลอง (สวก.)

089 967 3597

16

อ.บรรเจอดพร สู่แสนนาม สาระสังคมศึกษา (สนก.)

089 678 1499

17

อ.อัมพร หุตะสิทธ์ สาระสังคมศึกษา (สนก.)

081 906 2211

18

อ.รุณฤดี เลาหะพันธ์ หนังสั้น

081 381 1889

19

อ.วรณัน  ขุนศรี โครงงานคณิตฯ /คิดเลขเร็ว (สวก.)

081 846 3285

20

อ.อังสนา  ม่วงปลอด คอมพิวเตอร์

086 542 7883

21

อ.จิรัฐยา ไชยสาร
น.ส.ภัทร์นรินทร์  อำนวยศรี
เรียนรวม

086 609 5136
087-959-0715

22

นายนพพร แสงอาทิตย์ อัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์

098 253 5890

sangatith_nop@hotmail.com

23

อ.ประชา วุฒิวัฒนานุกูล การงานอาชีพ

081 378 2548

24

อ.พัชรา กิจปฐมมงคล การานอาชีพ

089 800 7467

25

อ.สุพิชฌาย์ แป้งทา การงานอาชีพ

081 941 7552

26

อ.วีรศักดิ์ ทองบุญฉาย การงานอาชีพ

080 620 0600

27

อ.ยุวดี อยู่สบาย สถาบันภาษาอังกฤษ

081 631 6844

28

อ.นภา  พานน้อย สุขศึกษาพละศึกษา

081 398 4776

29

อ.อัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข สุขศึกษาพละศึกษา

089 669 0798

30

อ.สันติ โลหะปิยะพรรณ สุขศึกษาพละศึกษา

089 172 5978

31

พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม หนังสือเล่มเล็ก/ยุวบรรณารักษ์

086 006 2383

32

อ.พนัส บุญวัฒนสุนทร ลูกเสือ

089 634 2488

33

อ.อรอนงค์ อุทารเวสารัตน์ สภานักเรียน

082 443 7655

34

อ.ไพศาล  ชนะกุล ผู้ดูแลระบบระดับชาติ/ภาค

081 594 9748

paisan2549@hotmail.com

34

นางสาวรายา ปัญจมานนท์ ผู้ดูแลระบบระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

081 761 5382

34

นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้ดูแลระบบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

080 461 9453

34

นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง ผู้ดูแลระบบระดับภาคใต้

081 273 9529

34

นายกฤษฎา มณีเชษฐา
นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
นายยมนา กลิ่นหอม (สพม.)
ผู้ดูแลระบบระดับภาคเหนือ  088 254 0968
081 784 6356
084 616 6078

35

อ.วัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้ประสานงานทั่วไป

084 657 3127

*ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ … เบอร์โทร. จะอยู่หน้าเว็บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่

ส.ค. 29

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ข้อกำหนดทั่วไป  (ควรอ่านทำความเข้าใจ)

ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน (Score Sheet) 

1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

2. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

3. หุ่นยนต์บังคับมือ 

(ปรับปรุง 30 ส.ค. 59)

หมายเหตุ   สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัดการแข่งขันมาแล้วที่ https://www.facebook.com/obecrobot2016/ ด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้อย่างเป็นระบบ จึงขอให้ครูผู้สนใจหุ่นยนต์ สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ http://forums.thailandrobotics.com/forumdisplay.php?fid=2

4. โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

 

 

 

 

Older posts «