«

»

ก.พ. 05

แผนผังการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต