«

»

ม.ค. 08

แผนที่จัดงานพิธีเปิดและแผนที่โรงเรียนสังกัด สพม.4 จ.ปทุมธานี ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

แผนที่จัดงานพิธีเปิดและแผนที่โรงเรียนสังกัด สพม.4 จ.ปทุมธานี ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
1. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. โรงเรียนธัญบุรี
3. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
4. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
5. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร
6. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

7. โรงเรียนปทุมวิไล

8.โรงเรียนสายปัญญารังสิต

*** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย