«

»

ก.พ. 07

แจ้งเพิ่มเติม แข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ณ โรงเรียนบางบัวทอง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  ในวันที่ 11 ก.พ. 2561

คณะกรรมการจะมีคะแนนการนำเสนอผลงานหลังจากสร้างชิ้นงานเสร็จ

โดยให้แต่ละทีมใช้เวลานำเสนอผลงานได้ไม่เกิน 5 นาที