«

»

ม.ค. 06

แจ้งสถานที่ ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สถานที่จัดงานและสถานที่ ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
1.ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

 •  พิธีเปิด
 • ปฐมวัย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ทัศนศิลป์
 • ดนตรีสากล
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สภานักเรียน เพื่อที่ปรึกษา หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณรักษ์)
 • หนังสั้น

2. ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

 • ยิมเนเซี่ยม4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ(ยกเว้นหนังสั้น)
 • ยิมเนเซี่ยม5 ……..รอกำหนดกิจกรรมของ การศึกษาพิเศษ พิจารณา ที่บางส่วนที่โรงเรียนปทุมวิไล ด้วย
 • ยิมเนเซี่ยม6 สาระนาฏศิลป์และเครื่องร่อน

3. โรงเรียนปากเกล็ด/โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี/โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี/โรงเรียนบางบัวทอง/โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม แข่งขันคอมพิวเตอร์(สถานที่แข่งแต่ละกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา)

4. โรงเรียนธัญบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

6. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ

7. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สาระดนตรีไทย ขับร้องประสานเสียง

8. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กิจกรรมหุ่นยนต์