«

»

ก.ค. 02

แจ้งการอบรม admin ของเขตพื้นที่

ทาง สพฐ. จัดอบรม administrator ของทั้ง 4 ภาค ไปแล้วนั้น ทางเจ้าภาพแต่ละภาค จะดำเนินการอบรมให้กับ admin ของเขตพื้นที่ ดังนี้
1 ภาคเหนือ อบรมวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2557