«

»

ก.พ. 01

เพิ่มเติมเกณฑ์ระดับชาติ แอร์โรบิคและปฐมวัย

ในการแข่งขันระดับชาติ มีกิจกรรมที่ต้องเพิ่มเติมเกณฑ์ ดังนี้

1. แอร์โรบิค คลิกที่นี่
2. ปฐมวัย คลิกที่นี่