«

»

ม.ค. 25

อัดเดทข้อมูลเครื่องแข่งและเกณฑ์การตัดสิน ณ โรงเรียนปากเกร็ด

เกณฑ์การตัดสิน รายการ Web Editor และ Text Editor
*** จะตรวจผ่าน server เท่านั้น ***

เครื่องห้อง 2205
Chrome v.47, Firefox v.42

เครื่องห้อง 2207
Chrome รุ่นล่าสุด, Firefox รุ่นล่าสุด

เครื่องห้อง 2208
Chrome v.32, Firefox v.24