«

»

ม.ค. 20

สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เตรียมให้ของโรงเรียนบางบัวทอง

Processor: Intel(R) Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz 3.50GHz
RAM: 4.00 GB
System: 32-bit Operating System (Windows 8 Pro)

โปรแกรมที่มีในเครื่อง
- Microsoft Office 2010
- Paint