«

»

ม.ค. 14

ลำดับที่และตารางการแข่งขันนาฏศิลป์ของโรงเรียนในสังกัด สพป. และสพม.

แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนาฏศิลป์ทั้งสังกัด สพป. และ สพม. ดูลำดับการแข่งขันกิจกรรมได้ดังเอกสารแนบเพื่อเป็นการเดรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันใน สนามแข่งขัน