«

»

ก.พ. 10

รายละเอียดการแข่งขันโครงงานอาชีพ สพป.

โรงเรียนที่เข้าแข่งขันขอให้เตรียมรูปเล่มรายงานโครงงานอาชีพมาส่ง ณ จุดรับรายงานตัว จำนวน 7 เล่ม  ขนาดเนื้อที่แสดงโครงงาน ด้านหน้ากว้าง 2.5 เมตร ด้านข้างกว้าง 3 เมตร ด้านหลังเป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีฉากเตรียมให้  มีโต๊ะหน้าขาวขนาด 0.45 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ตัวต่อ 1 โรงเรียน เข้าจัดแสดงโครงงานได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น ของวันที่ 14 ก.พ. 56   ครูและนักเรียนรายงานตัว 7.00 น.เป็นต้นไป ณ จุดแข่งขัน  เวลา 9.30 น. เริ่มการแข่งขัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ. ธีรนุช 081-7753742 ผู้ประสานงานของ สพป.