«

»

ม.ค. 23

[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด

ห้อง 2205
(Text Editor สพป. ม.1-3)
CPU core2duo 2.8 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 64 bit

(Text Editor สพม. ม.1-3)
CPU I3 3.4 GHz
RAM 8 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome 55
Firefox 50
IE 11
FileZilla 3.5.3
*** เขียนบน Notepad เท่านั้น ไม่มีโปรแกรม Paint และ Office ***
———————————————————————————–
ห้อง 2207
(Web Editor สพป. ป.4-ป.6)
(Web Editor สพป. ม.1-ม.3)
CPU CORE I5 2.7 GHz
RAM 8 GB
HD 1 TB
VGA NV GF 930A 2G
OS Windows 10 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome 55
Firefox 47
IE 11
Adobe CS3 Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla 3.7.4.1
Office 2016
————————————————————————————
ห้อง 2208
(Web Editor สพม. ม.1-ม.3)
(Web Editor สพม. ม.4-ม.6)
(Web Application สพม. ม.4-6)
CPU I5 3.1 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome 55
Firefox 50
IE 11
Adobe CS3 Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla 3.7.4.1
Office 2010
————————————————————————————

***หมายเหตุ ควรเตรียมโปรแกรมมาด้วยเพื่อป้องกันโปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์
ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน