«

»

ม.ค. 12

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

เครื่อง All in one (MSI)

CPU i3-4150 3.5GHz 3.5GHz
RAM 4GB
VGA HD Onboard
OS windows 8 Pro

รายละเอียดโปรแกรม
Microsoft Office 2010
Paint Version 6.2 (Build 9200)