«

»

ก.พ. 03

ผู้ประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ / ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

อ.พนิดา วิชัยดิษฐ์  (สนก.)  / เบอร์โทรศัพท์   096-3389096