«

»

ม.ค. 25

ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

                 1. สถานที่จัดงานได้เปิดให้โรงเรียนสามารถเข้าไปจัดบอร์ดได้ ในวันที่ 28 ม.ค. 60 เวลา 13.00 – 22.00 น.
                   โรงเรียนใดที่เดินทางมาถึงในวันที่ 28 ม.ค. 60  สามารถเข้าไปจัดวางผลงานได้ค่ะ
                2. สพฐ.ได้ติดหมายเลขประจำบูธ ให้โรงเรียนได้เข้าไปจัดเตรียมผลงาน (ตามเอกสารดังแนบ)
                3. เจ้าหน้าที่ สพฐ. รับรายงานตัว เวลา 14.00 เป็นต้นไป (สำหรับโรงเรียนที่ได้เข้าไปจัดเตรียมผลงาน)
                4. หากโรงเรียนที่เดินทางมาในเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 60 สถานที่จัดงานเปิดให้เข้าจัดวางผลงาน ในเวลา 06.00 น.  และ เจ้าหน้าที่ สพฐ. รับรายงานตัวเวลา 07.00 – 08.30 น. ค่ะ
                 5. นักเรียน ครู กรุณาคล้องบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน เพื่อสะดวกในการรับรายงานตัวค่ะ