«

»

ก.พ. 11

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์

ขอแจ้งคณะครูผู้ฝึกซ้อมจากทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สาระนาฏศิลป์ ทุกโรงเรียนทราบ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ มีมติไม่ให้ทุกโรงเรียนขึ้นฝึกซ้อมบนเวทีโดยเด็ดขาด รวมถึงเมื่อการแข่งขันดำเนินการเสร็จสิ้นของแต่ละวัน ให้ออกจากห้องแข่งขันโดยทันที ตั้งแต่วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561  เนื่องจากมีโรงเรียนไม่ทำตามข้อตกลงในการฝึกซ้อมที่ทางคณะกรรมการกำหนด และเพื่อให้ฝ่ายคณะกรรมการได้จัดเตรียมสถานที่แข่งขันในวันถัดไป

ขอบคุณค่ะ