«

»

ม.ค. 20

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ #สาระนาฎศิลป์

ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ #สาระนาฎศิลป์
ตอนนี้สามารถตรวจสอบตารางการแข่งขัน และลำดับในการแข่งขันได้แล้วตามลิงค์ https://goo.gl/qYHZcL