«

»

ธ.ค. 14

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย

 

ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ขอความร่วมมือ สพฐ. ร่วมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ จนเกิดความชำนาญ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้ โดยกำหนดการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ

1) หุ่นยนต์กู้ภัย (Robo-Rescue)

2) หุ่นยนต์ดับเพลิง

และได้ข้อความร่วมมือ สพฐ. ร่วมสนับสนุนในการจัดงานดังกล่าว

ในการนี้ สพฐ. เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยหุ่นยนต์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://www.tpa.or.th/robot

ดาวน์โหลดหนังสือราชการและใบสมัคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

เอกสารการสมัครหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน