«

»

ก.พ. 05

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

ห้อง 1307-1308-1309  (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-2)
เครื่อง All In One Lenovo
CPU    I5  650  3.2 GHz
RAM    4 GB
HD      500 GB
VGA     Intel HD Onboard
OS      1. Windows 7Professional 64 bit
2.  Windows XP
———————————————————————————–
ห้อง  1207-1208-1209  (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3-4)
เครื่อง All In One Lenovo
CPU    I5- 4670  3.10 GHz
RAM    4 GB  DDR 3
HD      1 TB
VGA     Intel HD Onboard
OS      1. Windows 7Professional 64 bit
————————————————————————————
รายการโปรแกรมพื้นฐานที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์
Adobe Reader X
Microsoft Office 2013
Adobe Master Collection CS6
Format Factory
Proshow Gold
Ulead Video Studio II
VIC
Win RAR
Kodu Game Lab
Sharp Develop 4.4
Edit Plus 3
Dev – C++
ACD See Pro5
Nero 7
AIMP 2.6
ขอชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
-  ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน