«

»

ก.พ. 04

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling

  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling เนื่อง จากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตารางการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ รายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling ขอให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบรายละเอียดในตารางการแข่งขันล่าสุดหรือดังไฟล์แนบ ดาว์โหลด