«

»

ส.ค. 19

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 • 8. ศิลปะ (วงดนตรีลูกทุ่ง) คลิกที่นี่(แก้ไข หน้า 56-58  แก้ไขเกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง  วันที่ 25 พ.ย. 59)
 • 11. ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข ข้อ 3.2. ผู้แข่งขันจะต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่เป็นปัจจุบัน และสำเนาทะเบียนบ้าน  ทุกกิจกรรม ณ วันที่ 25 พ.ย. 59)
 • 8. ศิลปะ (ดนตรีไทย) คลิกที่นี่(แก้ไข  เพิ่ม หน้าทับสะดายง และหมายเหตุ ในหน้า 48-49  วันที่ 16 พ.ย. 59)
 • 14. การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ คลิกที่นี่ (แก้ไข จำนวนครูผู้สอน หน้า 57-58 ณ วันที่ 16 พ.ย. 59)
 • 1. ปฐมวัย คลิกที่นี่
 • 2. ภาษาไทย คลิกที่นี่ (แก้ไข ลบบรรทัด ป.1-3 ออก ในหน้า  7 ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
 • 3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่(แก้ไข คณิตคิดเร็ว หน้า 24-25 ณ วันที่ 6 ก.ย. 59  )
 • 4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
 • 5.นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่ (แก้ไข ตัดข้อความ ไม่ให้ติดที่ลำดัวเครื่องบิน หน้า 46  ณ วันที่ 14 ก.ย. 59)
 • 6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่(แก้ไข  วันที่ 24 ส.ค. 59 )
 • 7. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
 • 9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่ (แก้ไขคอมพิวเตอร์   แนวการดำเนินงานของกรรมการ ระดับภาค   ณ วันที่ 31 ต.ค. 59)
 • 10. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ 
 • 12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิกที่นี่  (แก้ไข หน้าที่ 24 สภานักเรียน วันที่ 1 ก.ย. 59)
 • 13. ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม คลิกที่นี่ (แก้ไข paint หน้า 27 วันที่ 7 ก.ย. 59)

—————-  กิจกรรมท้องถิ่น ————–
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

 ————–  กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green ——————-

 • กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green : เมืองไทยไร้ขยะ คลิกที่นี่ (ณ วันที่ 13 ต.ค. 59)