«

»

ก.พ. 08

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN Quiz)และกำหนดการแข่งขัน

ประกาศ…รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) และ กำหนดการแข่งขัน

- กำหนดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนของนักเรียนระดับสพป. และ สพม. คลิก

- รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับประถมศึกษา (คัดเลือกโดยมูลนิธิยุวทูตความดี) คลิก

- รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับประถมศึกษา (คัดเลือกโดย สพฐ.) คลิก

- รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับมัธยมศึกษา (คัดเลือกโดย สพฐ.) คลิก