«

»

ม.ค. 28

ประกาศชื่อโซนการแข่งขันกลุ่มนาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ แข่งที่ -โซน นาฏศิลป์แผ่นดินไทย   Heritage Thai Dance โรงเรียนใดต้องการเพิ่มชื่อนักเรียนในการแข่งขันให้ทำหนังสือจากต้นสังกัดแจ้งมาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ โดยส่ง mail มาที่ khemlai2013@gmail.com. ด่วน