«

»

ม.ค. 10

ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันคิดเลขเร็ว

กำหนดการแข่งขันรรธัญบุรี ตารางการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 29 -31 มค.60 ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ให้จัดแผงโครงงานตามเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดตามผังที่แนบผังประกวดโครงงานคณิตโรงเรียนธัญบุรี

การแข่งขันคิดเลขเร็ว 29 มค.60 ทุกระดับ  ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ