«

»

ม.ค. 11

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

ห้องอุทยานแห่งการเรียนรู้  ICT (ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6  สังกัด สพม.)

เครื่อง All In One Lenovo
CPU I3-4130 3.4 GHz
RAM 4 GB
HD 1 TB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 Profressional

รายละเอียดโปรแกรม

Adobe Reader
Microsoft Office 2010
Win RAR
ACD See

 

ห้องอุทยานแห่งการเรียนรู้  ICT (ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ ระดับ ม.1-3   สังกัด สพป.)

เครื่อง All In One Acer
CPU I3 RAM 2 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 Profressional
รายละเอียดโปรแกรม
Adobe Reader
Microsoft Office 2010
Win RAR