«

»

ม.ค. 31

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพป. หรือ สพม.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนิด

รายละเอียด

หมายเหตุ

เครื่อง All In One HP

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน
-แผ่นโปรแกรม ต้องเขียนชื่อโรงเรียนและทางสนามเเข่งขันจะทำการเก็บเเผ่นโปรเเกรมทุกเเผ่น ไม่คืนเเผ่นโปรเเกรมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

Processor

Intele (R) Core ( TM ) i3-7100 U

CPU

2.30 GHz -2.40 GHz

RAM

8 GB

System Type

64 Bit Operating System

OS

Windows 10 Enterprise 64 bit

VGA

Intel ( R ) Graphics 520

NVIDIA GEFORCE 920 MX