«

»

ม.ค. 10

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด

ห้อง 2205 (Web Editor ม.1-3 สพป.)
CPU I3 3.4 GHz
RAM 8 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7Professional 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
Adobe CS3 Photoshop, Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla
Office 2007

———————————————————————————–
ห้อง 2205 (Web Editor ป.4-6)
CPU core2duo 2.8 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7Professional 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
Adobe CS3 Photoshop, Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla
Office 2007
———————————————————————————–
ห้อง 2207
CPU Celeron 1.6 GHz
RAM 2 GB
HD 250 TB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows XP

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
FileZilla
Office 2007
————————————————————————————
ห้อง 2208
CPU I5 3.1 GHz
RAM 4 GB
HD 500 TB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7Professional 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
Adobe CS3 Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop, Dreamweaver, Flash
FileZilla
Office 2007
————————————————————————————

***หมายเหตุ ควรเตรียมโปรแกรมมาด้วยเพื่อป้องกันโปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน